Matthew 23:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5185 [e]τυφλοί,
typhloi
You blind men!Adj-VMP
5101 [e]τί
ti
WhichIPro-NNS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3173 [e]μεῖζον,
meizon
[is] greater,Adj-NNS-C
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
1435 [e]δῶρον
dōron
gift,N-NNS
2228 [e]
ē
orConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
2379 [e]θυσιαστήριον
thysiastērion
altarN-NNS
3588 [e]τὸ
to
- Art-NNS
37 [e]ἁγιάζον
hagiazon
sanctifyingV-PPA-NNS
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
1435 [e]δῶρον;
dōron
gift?N-ANS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:19 Greek NT: Nestle 1904
τυφλοί, τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τυφλοί, τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τυφλοί, τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μωροὶ καὶ τυφλοί· τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον, ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τυφλοί, τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μωροὶ καὶ τυφλοί· τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον, ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μωροὶ καὶ τυφλοί, τί γὰρ μεῖζον τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;

Matthew 23:19 Hebrew Bible
אתם הכסילים והעורים כי מה הוא הגדול אם הקרבן או המזבח המקדש את הקרבן׃

Matthew 23:19 Aramaic NT: Peshitta
ܤܟܠܐ ܘܥܘܝܪܐ ܡܢܐ ܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܐܘ ܡܕܒܚܐ ܕܡܩܕܫ ܠܩܘܪܒܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You blind men, which is more important, the offering, or the altar that sanctifies the offering?

King James Bible
Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?

Holman Christian Standard Bible
Blind people! For which is greater, the gift or the altar that sanctifies the gift?
Treasury of Scripture Knowledge

or.

Exodus 29:37 Seven days you shall make an atonement for the altar, and sanctify …

Exodus 30:29 And you shall sanctify them, that they may be most holy: whatever …

Links
Matthew 23:19Matthew 23:19 NIVMatthew 23:19 NLTMatthew 23:19 ESVMatthew 23:19 NASBMatthew 23:19 KJVMatthew 23:19 Bible AppsMatthew 23:19 Biblia ParalelaMatthew 23:19 Chinese BibleMatthew 23:19 French BibleMatthew 23:19 German BibleBible Hub
Matthew 23:18
Top of Page
Top of Page