Mark 9:35
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
2523 [e]καθίσας
kathisas
having sat down,V-APA-NMS
5455 [e]ἐφώνησεν
ephōnēsen
He calledV-AIA-3S
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
1427 [e]δώδεκα
dōdeka
Twelve,Adj-AMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]λέγει
legei
He saysV-PIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to them,PPro-DM3P
1487 [e]Εἴ
Ei
IfConj
5100 [e]τις
tis
anyoneIPro-NMS
2309 [e]θέλει
thelei
desiresV-PIA-3S
4413 [e]πρῶτος
prōtos
firstAdj-NMS
1510 [e]εἶναι,
einai
to be,V-PNA
1510 [e]ἔσται
estai
he will beV-FIM-3S
3956 [e]πάντων
pantōn
of allAdj-GMP
2078 [e]ἔσχατος
eschatos
lastAdj-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3956 [e]πάντων
pantōn
of allAdj-GMP
1249 [e]διάκονος.
diakonos
servant.N-NMSGreek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:35 Greek NT: Nestle 1904
καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:35 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:35 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:35 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα, καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει πρῶτος εἴναι, ἔσται πάντων ἔσχατος, καὶ πάντων διάκονος.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:35 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ καθίσας ἐφώνησε τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:35 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:35 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ καθίσας ἐφώνησε τοὺς δώδεκα, καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος, καὶ πάντων διάκονος.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:35 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος

Mark 9:35 Hebrew Bible
וישב ויקרא אל שנים העשר ויאמר אליהם איש כי יחפץ להיות הראשון הוא יהיה האחרון לכלם ומשרת כלם׃

Mark 9:35 Aramaic NT: Peshitta
ܘܝܬܒ ܝܫܘܥ ܘܩܪܐ ܠܬܪܥܤܪ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܩܕܡܝܐ ܢܗܘܐ ܐܚܪܝܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܘܡܫܡܫܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Sitting down, He called the twelve and said to them, "If anyone wants to be first, he shall be last of all and servant of all."

King James Bible
And he sat down, and called the twelve, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all.

Holman Christian Standard Bible
Sitting down, He called the Twelve and said to them, "If anyone wants to be first, he must be last of all and servant of all."
Treasury of Scripture Knowledge

If.

Mark 10:42-45 But Jesus called them to him, and said to them…

Proverbs 13:10 Only by pride comes contention: but with the well advised is wisdom.

Jeremiah 45:5 And seek you great things for yourself? seek them not: for, behold, …

Matthew 20:25-28 But Jesus called them to him, and said, You know that the princes …

Luke 14:10,11 But when you are bidden, go and sit down in the lowest room; that …

Luke 18:14 I tell you, this man went down to his house justified rather than …

James 4:6 But he gives more grace. Why he said, God resists the proud, but …

Links
Mark 9:35Mark 9:35 NIVMark 9:35 NLTMark 9:35 ESVMark 9:35 NASBMark 9:35 KJVMark 9:35 Bible AppsMark 9:35 Biblia ParalelaMark 9:35 Chinese BibleMark 9:35 French BibleMark 9:35 German BibleBible Hub
Mark 9:34
Top of Page
Top of Page