Mark 7:36
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
1291 [e]διεστείλατο
diesteilato
He instructedV-AIM-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
themPPro-DM3P
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
3367 [e]μηδενὶ
mēdeni
no oneAdj-DMS
3004 [e]λέγωσιν·
legōsin
they should tell.V-PSA-3P
3745 [e]ὅσον
hoson
As much asRelPro-ANS
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
846 [e]αὐτοῖς
autois
HePPro-DM3P
1291 [e]διεστέλλετο,
diestelleto
kept instructingV-IIM-3S
846 [e]αὐτοὶ
autoi
them,PPro-NM3P
3123 [e]μᾶλλον
mallon
moreAdv
4053 [e]περισσότερον
perissoteron
abundantlyAdv
2784 [e]ἐκήρυσσον.
ekērysson
they were proclaiming [it].V-IIA-3PGreek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:36 Greek NT: Nestle 1904
καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν· ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:36 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν· ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:36 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν· ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:36 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν· ὅσον δὲ αὐτὸς αὐτοῖς διεστέλλετο, μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:36 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν· ὅσον δὲ αὐτὸς αὐτοῖς διεστέλλετο, μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:36 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν· ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:36 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν· ὅσον δὲ αὐτὸς αὐτοῖς διεστέλλετο, μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:36 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν· ὅσον δὲ αὐτὸς αὐτοῖς διεστέλλετο μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον

Mark 7:36 Hebrew Bible
ויזהר אותם כי לא יספרו לאיש וכאשר יזהירם כן ירבו להכריז׃

Mark 7:36 Aramaic NT: Peshitta
ܘܙܗܪ ܐܢܘܢ ܕܠܐܢܫ ܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܘܟܡܐ ܕܗܘ ܡܙܗܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܝܬܝܪ ܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ ܀ 37 ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܫܦܝܪ ܥܒܕ ܠܚܪܫܐ ܥܒܕ ܕܢܫܡܥܘܢ ܘܕܠܐ ܡܡܠܠܝܢ ܕܢܡܠܠܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And He gave them orders not to tell anyone; but the more He ordered them, the more widely they continued to proclaim it.

King James Bible
And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it;

Holman Christian Standard Bible
Then He ordered them to tell no one, but the more He would order them, the more they would proclaim it.
Treasury of Scripture Knowledge

Mark 1:44,45 And said to him, See you say nothing to any man: but go your way, …

Mark 3:12 And he straightly charged them that they should not make him known.

Mark 5:43 And he charged them straightly that no man should know it; and commanded …

Mark 8:26 And he sent him away to his house, saying, Neither go into the town, …

Links
Mark 7:36Mark 7:36 NIVMark 7:36 NLTMark 7:36 ESVMark 7:36 NASBMark 7:36 KJVMark 7:36 Bible AppsMark 7:36 Biblia ParalelaMark 7:36 Chinese BibleMark 7:36 French BibleMark 7:36 German BibleBible Hub
Mark 7:35
Top of Page
Top of Page