John 20:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4676 [e]σουδάριον,
soudarion
soudarion,N-ANS
3739 [e]
ho
whichRelPro-NNS
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2776 [e]κεφαλῆς
kephalēs
headN-GFS
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of Him,PPro-GM3S
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GNP
3608 [e]ὀθονίων
othoniōn
linen clothsN-GNP
2749 [e]κείμενον
keimenon
lying,V-PPM/P-ANS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
5565 [e]χωρὶς
chōris
by itselfAdv
1794 [e]ἐντετυλιγμένον
entetyligmenon
having been folded upV-RPM/P-ANS
1519 [e]εἰς
eis
inPrep
1520 [e]ἕνα
hena
aAdj-AMS
5117 [e]τόπον.
topon
place.N-AMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:7 Greek NT: Nestle 1904
καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ τὸ σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον, ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον, ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ τὸ σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον, ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ τὸ σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον

John 20:7 Hebrew Bible
והסודר אשר היתה על ראשו איננה מנחת אצל התכריכין כי אם מקפלת לבדה במקומה׃

John 20:7 Aramaic NT: Peshitta
ܘܤܘܕܪܐ ܗܘ ܕܚܙܝܩ ܗܘܐ ܒܪܫܗ ܠܐ ܥܡ ܟܬܢܐ ܐܠܐ ܟܕ ܟܪܝܟ ܘܤܝܡ ܠܤܛܪ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and the face-cloth which had been on His head, not lying with the linen wrappings, but rolled up in a place by itself.

King James Bible
And the napkin, that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself.

Holman Christian Standard Bible
The wrapping that had been on His head was not lying with the linen cloths but was folded up in a separate place by itself.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
John 20:7John 20:7 NIVJohn 20:7 NLTJohn 20:7 ESVJohn 20:7 NASBJohn 20:7 KJVJohn 20:7 Bible AppsJohn 20:7 Biblia ParalelaJohn 20:7 Chinese BibleJohn 20:7 French BibleJohn 20:7 German BibleBible Hub
John 20:6
Top of Page
Top of Page