John 20:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2064 [e]Ἔρχεται
erchetai
ComesV-PIM/P-3S
3137 [e]Μαριὰμ
Mariam
MaryN-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
3094 [e]Μαγδαληνὴ
Magdalēnē
MagdaleneN-NFS
518 [e]ἀγγέλλουσα
angellousa
bringing wordV-PPA-NFS
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DMP
3101 [e]μαθηταῖς
mathētais
disciplesN-DMP
3754 [e]ὅτι
hoti
- ,Conj
3708 [e]Ἑώρακα
Heōraka
I have seenV-RIA-1S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2962 [e]Κύριον,
Kyrion
Lord,N-AMS
2532 [e]καὶ
kai
and [that]Conj
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-ANP
3004 [e]εἶπεν
eipen
He had saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτῇ.
autē
to her.PPro-DF3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:18 Greek NT: Nestle 1904
ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα τὸν Κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα τὸν κύριον καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα τὸν κύριον καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακεν τὸν κύριον, καὶ ταῦτα εἴπεν αὐτῇ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακε τὸν Κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακα τὸν κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακε τὸν Κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακεν τὸν κύριον καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ

John 20:18 Hebrew Bible
ותבא מרים המגדלית ותספר אל התלמידים כי ראתה את האדון וכזאת דבר אליה׃

John 20:18 Aramaic NT: Peshitta
ܗܝܕܝܢ ܐܬܬ ܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ ܘܤܒܪܬ ܠܬܠܡܝܕܐ ܕܚܙܬ ܠܡܪܢ ܘܕܗܠܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Mary Magdalene came, announcing to the disciples, "I have seen the Lord," and that He had said these things to her.

King James Bible
Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things unto her.

Holman Christian Standard Bible
Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord!" And she told them what He had said to her.
Treasury of Scripture Knowledge

came.

Matthew 28:10 Then said Jesus to them, Be not afraid: go tell my brothers that …

Mark 16:10-13 And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept…

Luke 24:10 It was Mary Magdalene and Joanna, and Mary the mother of James, and …

Links
John 20:18John 20:18 NIVJohn 20:18 NLTJohn 20:18 ESVJohn 20:18 NASBJohn 20:18 KJVJohn 20:18 Bible AppsJohn 20:18 Biblia ParalelaJohn 20:18 Chinese BibleJohn 20:18 French BibleJohn 20:18 German BibleBible Hub
John 20:17
Top of Page
Top of Page