John 16:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2089 [e]Ἔτι
Eti
YetAdv
4183 [e]πολλὰ
polla
many thingsAdj-ANP
2192 [e]ἔχω
echō
I haveV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
3004 [e]λέγειν,
legein
to say,V-PNA
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1410 [e]δύνασθε
dynasthe
you are ableV-PIM/P-2P
941 [e]βαστάζειν
bastazein
to bear themV-PNA
737 [e]ἄρτι·
arti
now.AdvGreek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:12 Greek NT: Nestle 1904
Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι·

John 16:12 Hebrew Bible
עוד רבות לי להגיד לכם אך לא תוכלון שאת עתה׃

John 16:12 Aramaic NT: Peshitta
ܬܘܒ ܤܓܝ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܐܡܪ ܠܟܘܢ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܚܕ ܗܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"I have many more things to say to you, but you cannot bear them now.

King James Bible
I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.

Holman Christian Standard Bible
"I still have many things to tell you, but you can't bear them now.
Treasury of Scripture Knowledge

yet.

John 14:30 Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world …

John 15:15 From now on I call you not servants; for the servant knows not what …

Acts 1:3 To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible …

ye.

Mark 4:33 And with many such parables spoke he the word to them, as they were …

1 Corinthians 3:1,2 And I, brothers, could not speak to you as to spiritual, but as to …

Hebrews 5:11-14 Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing …

Links
John 16:12John 16:12 NIVJohn 16:12 NLTJohn 16:12 ESVJohn 16:12 NASBJohn 16:12 KJVJohn 16:12 Bible AppsJohn 16:12 Biblia ParalelaJohn 16:12 Chinese BibleJohn 16:12 French BibleJohn 16:12 German BibleBible Hub
John 16:11
Top of Page
Top of Page