John 11:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγουσιν
legousin
SayV-PIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
to HimPPro-DM3S
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3101 [e]μαθηταί
mathētai
disciples,N-NMP
4461 [e]Ῥαββί,
Rhabbi
Rabbi,N-VMS
3568 [e]νῦν
nyn
just nowAdv
2212 [e]ἐζήτουν
ezētoun
were seekingV-IIA-3P
4771 [e]σε
se
YouPPro-A2S
3034 [e]λιθάσαι
lithasai
to stoneV-ANA
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
2453 [e]Ἰουδαῖοι,
Ioudaioi
Jews,Adj-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
5217 [e]ὑπάγεις
hypageis
You are goingV-PIA-2S
1563 [e]ἐκεῖ;
ekei
there?Adv

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:8 Greek NT: Nestle 1904
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Ῥαββεί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Ῥαββεί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Ῥαββεί / ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί· Ραββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί· ῥαββεί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Ῥαββί νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ

John 11:8 Hebrew Bible
ויאמרו אליו תלמידיו רבי עתה זה בקשו היהודים לסקלך ואתה תשוב שמה׃

John 11:8 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܪܒܢ ܗܫܐ ܝܗܘܕܝܐ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܪܓܡܟ ܘܬܘܒ ܐܙܠ ܐܢܬ ܠܬܡܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The disciples said to Him, "Rabbi, the Jews were just now seeking to stone You, and are You going there again?"

King James Bible
His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee; and goest thou thither again?

Holman Christian Standard Bible
Rabbi," the disciples told Him, "just now the Jews tried to stone You, and You're going there again?"
Treasury of Scripture Knowledge

the Jews.

John 10:31,39 Then the Jews took up stones again to stone him…

Psalm 11:1-3 In the LORD put I my trust: how say you to my soul, Flee as a bird …

Matthew 16:21-23 From that time forth began Jesus to show to his disciples, how that …

Acts 21:12,13 And when we heard these things, both we, and they of that place, …

and goest.

Acts 20:24 But none of these things move me, neither count I my life dear to …

Links
John 11:8John 11:8 NIVJohn 11:8 NLTJohn 11:8 ESVJohn 11:8 NASBJohn 11:8 KJVJohn 11:8 Bible AppsJohn 11:8 Biblia ParalelaJohn 11:8 Chinese BibleJohn 11:8 French BibleJohn 11:8 German BibleBible Hub
John 11:7
Top of Page
Top of Page