Job 3:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3915 [e]הַלַּ֥יְלָה
hal-lay-lāh
NightArt | N-ms
1931 [e]הַהוּא֮
ha-hū
[As for] thatArt | Pro-3ms
3947 [e]יִקָּחֵ֪ה֫וּ
yiq-qā-ḥê-hū
may seize itV-Qal-Imperf-3ms | 3ms
652 [e]אֹ֥פֶל
’ō-p̄el
darknessN-ms
408 [e]אַל־
’al-
notAdv
2302 [e]יִ֭חַדְּ
yi-ḥad
May it rejoiceV-Qal-Imperf.Jus-3ms
3117 [e]בִּימֵ֣י
bî-mê
among the daysPrep-b | N-mpc
8141 [e]שָׁנָ֑ה
šā-nāh;
of the yearN-fs
4557 [e]בְּמִסְפַּ֥ר
bə-mis-par
into the numberPrep-b | N-msc
3391 [e]יְ֝רָחִ֗ים
yə-rā-ḥîm,
of the monthsN-mp
408 [e]אַל־
’al-
notAdv
935 [e]יָבֹֽא׃
yā-ḇō.
May it comeV-Qal-Imperf-3ms

Hebrew Texts
איוב 3:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַלַּ֥יְלָה הַהוּא֮ יִקָּחֵ֪ה֫וּ אֹ֥פֶל אַל־יִ֭חַדְּ בִּימֵ֣י שָׁנָ֑ה בְּמִסְפַּ֥ר יְ֝רָחִ֗ים אַל־יָבֹֽא׃

איוב 3:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הלילה ההוא יקחהו אפל אל־יחד בימי שנה במספר ירחים אל־יבא׃

איוב 3:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
הלילה ההוא יקחהו אפל אל־יחד בימי שנה במספר ירחים אל־יבא׃

איוב 3:6 Hebrew Bible
הלילה ההוא יקחהו אפל אל יחד בימי שנה במספר ירחים אל יבא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"As for that night, let darkness seize it; Let it not rejoice among the days of the year; Let it not come into the number of the months.

King James Bible
As for that night, let darkness seize upon it; let it not be joined unto the days of the year, let it not come into the number of the months.

Holman Christian Standard Bible
If only darkness had taken that night away! May it not appear among the days of the year or be listed in the calendar.
Treasury of Scripture Knowledge

let it not be joined unto the days. or, let it not rejoice among the days.

Job 3:6 As for that night, let darkness seize on it; let it not be joined …

Links
Job 3:6Job 3:6 NIVJob 3:6 NLTJob 3:6 ESVJob 3:6 NASBJob 3:6 KJVJob 3:6 Bible AppsJob 3:6 Biblia ParalelaJob 3:6 Chinese BibleJob 3:6 French BibleJob 3:6 German BibleBible Hub
Job 3:5
Top of Page
Top of Page