Jeremiah 38:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8085 [e]וַיִּשְׁמַ֞ע
way-yiš-ma‘
And heardConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8203 [e]שְׁפַטְיָ֣ה
šə-p̄aṭ-yāh
ShephatiahN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
4977 [e]מַתָּ֗ן
mat-tān,
of MattanN-proper-ms
1436 [e]וּגְדַלְיָ֙הוּ֙
ū-ḡə-ḏal-yā-hū
and GedaliahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
6583 [e]פַּשְׁח֔וּר
paš-ḥūr,
of PashhurN-proper-ms
3116 [e]וְיוּכַל֙
wə-yū-ḵal
and JehucalConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
8018 [e]שֶׁ֣לֶמְיָ֔הוּ
še-lem-yā-hū,
of ShelemiahN-proper-ms
6583 [e]וּפַשְׁח֖וּר
ū-p̄aš-ḥūr
and PashhurConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
4441 [e]מַלְכִּיָּ֑ה
mal-kî-yāh;
of MalchijahN-proper-ms
853 [e]אֶ֨ת־
’eṯ-
-DirObjM
1697 [e]הַדְּבָרִ֔ים
had-də-ḇā-rîm,
the wordsArt | N-mp
834 [e]אֲשֶׁ֧ר
’ă-šer
thatPro-r
3414 [e]יִרְמְיָ֛הוּ
yir-mə-yā-hū
JeremiahN-proper-ms
1696 [e]מְדַבֵּ֥ר
mə-ḏab-bêr
had spokenV-Piel-Prtcpl-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
5971 [e]הָעָ֖ם
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
559 [e]לֵאמֹֽר׃
lê-mōr.
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
ירמיה 38:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁמַ֞ע שְׁפַטְיָ֣ה בֶן־מַתָּ֗ן וּגְדַלְיָ֙הוּ֙ בֶּן־פַּשְׁח֔וּר וְיוּכַל֙ בֶּן־שֶׁ֣לֶמְיָ֔הוּ וּפַשְׁח֖וּר בֶּן־מַלְכִּיָּ֑ה אֶ֨ת־הַדְּבָרִ֔ים אֲשֶׁ֧ר יִרְמְיָ֛הוּ מְדַבֵּ֥ר אֶל־כָּל־הָעָ֖ם לֵאמֹֽר׃ ס

ירמיה 38:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישמע שפטיה בן־מתן וגדליהו בן־פשחור ויוכל בן־שלמיהו ופשחור בן־מלכיה את־הדברים אשר ירמיהו מדבר אל־כל־העם לאמר׃ ס

ירמיה 38:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישמע שפטיה בן־מתן וגדליהו בן־פשחור ויוכל בן־שלמיהו ופשחור בן־מלכיה את־הדברים אשר ירמיהו מדבר אל־כל־העם לאמר׃ ס

ירמיה 38:1 Hebrew Bible
וישמע שפטיה בן מתן וגדליהו בן פשחור ויוכל בן שלמיהו ופשחור בן מלכיה את הדברים אשר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now Shephatiah the son of Mattan, and Gedaliah the son of Pashhur, and Jucal the son of Shelemiah, and Pashhur the son of Malchijah heard the words that Jeremiah was speaking to all the people, saying,

King James Bible
Then Shephatiah the son of Mattan, and Gedaliah the son of Pashur, and Jucal the son of Shelemiah, and Pashur the son of Malchiah, heard the words that Jeremiah had spoken unto all the people, saying,

Holman Christian Standard Bible
Now Shephatiah son of Mattan, Gedaliah son of Pashhur, Jucal son of Shelemiah, and Pashhur son of Malchijah heard the words Jeremiah was speaking to all the people:
Treasury of Scripture Knowledge

Shephatiah.

Ezra 2:3 The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.

Nehemiah 7:9 The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.

Jucal.

Jeremiah 37:4 Now Jeremiah came in and went out among the people: for they had …

Jehucal.
Pashur.

Jeremiah 21:1-10 The word which came to Jeremiah from the LORD, when king Zedekiah …

Melchiah.

1 Chronicles 9:12 And Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah, …

Malchijah.

Nehemiah 11:12 And their brothers that did the work of the house were eight hundred …

heard.

Acts 4:1,2,6-10 And as they spoke to the people, the priests, and the captain of …

Acts 5:28 Saying, Did not we straightly command you that you should not teach …

Links
Jeremiah 38:1Jeremiah 38:1 NIVJeremiah 38:1 NLTJeremiah 38:1 ESVJeremiah 38:1 NASBJeremiah 38:1 KJVJeremiah 38:1 Bible AppsJeremiah 38:1 Biblia ParalelaJeremiah 38:1 Chinese BibleJeremiah 38:1 French BibleJeremiah 38:1 German BibleBible Hub
Jeremiah 37:21
Top of Page
Top of Page