Hebrews 11:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4102 [e]Πίστει
Pistei
By faithN-DFS
3475 [e]Μωϋσῆς
Mōusēs
Moses,N-NMS
3173 [e]μέγας
megas
grownAdj-NMS
1096 [e]γενόμενος
genomenos
having become,V-APM-NMS
720 [e]ἠρνήσατο
ērnēsato
refusedV-AIM-3S
3004 [e]λέγεσθαι
legesthai
to be calledV-PNM/P
5207 [e]υἱὸς
huios
[the] sonN-NMS
2364 [e]θυγατρὸς
thygatros
of [the] daughterN-GFS
5328 [e]Φαραώ,
Pharaō
of Pharaoh,N-GMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Nestle 1904
Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Πίστει Μωυσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Πίστει Μωυσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πίστις Μωσεύς μέγας γίνομαι ἀρνέομαι λέγω υἱός θυγάτηρ Φαραώ

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πίστει Μωσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Πίστει Μωσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ

Hebrews 11:24 Hebrew Bible
באמונה מאן משה כאשר גדל להקרא בן לבת פרעה׃

Hebrews 11:24 Aramaic NT: Peshitta
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܘܫܐ ܟܕ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܟܦܪ ܕܠܐ ܢܬܩܪܐ ܒܪܐ ܠܒܪܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
By faith Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter,

King James Bible
By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter;

Holman Christian Standard Bible
By faith Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter
Treasury of Scripture Knowledge

when.

Exodus 2:10 And the child grew, and she brought him to Pharaoh's daughter, and …

Acts 7:21-24 And when he was cast out, Pharaoh's daughter took him up, and nourished …

Links
Hebrews 11:24Hebrews 11:24 NIVHebrews 11:24 NLTHebrews 11:24 ESVHebrews 11:24 NASBHebrews 11:24 KJVHebrews 11:24 Bible AppsHebrews 11:24 Biblia ParalelaHebrews 11:24 Chinese BibleHebrews 11:24 French BibleHebrews 11:24 German BibleBible Hub
Hebrews 11:23
Top of Page
Top of Page