Genesis 45:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6258 [e]וְעַתָּ֗ה
wə-‘at-tāh,
So nowConj-w | Adv
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
859 [e]אַתֶּ֞ם
’at-tem
youPro-2mp
7971 [e]שְׁלַחְתֶּ֤ם
šə-laḥ-tem
sentV-Qal-Perf-2mp
853 [e]אֹתִי֙
’ō-ṯî
meDirObjM | 1cs
2008 [e]הֵ֔נָּה
hên-nāh,
hereAdv
3588 [e]כִּ֖י
butConj
430 [e]הָאֱלֹהִ֑ים
hā-’ĕ-lō-hîm;
GodArt | N-mp
7760 [e]וַיְשִׂימֵ֨נִֽי
way-śî-mê-nî
and He has made meConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 1cs
1 [e]לְאָ֜ב
lə-’āḇ
a fatherPrep-l | N-ms
6547 [e]לְפַרְעֹ֗ה
lə-p̄ar-‘ōh,
to PharaohPrep-l | N-proper-ms
113 [e]וּלְאָדוֹן֙
ū-lə-’ā-ḏō-wn
and lordConj-w, Prep-l | N-ms
3605 [e]לְכָל־
lə-ḵāl
of allPrep-l | N-msc
1004 [e]בֵּית֔וֹ
bê-ṯōw,
his houseN-msc | 3ms
4910 [e]וּמֹשֵׁ֖ל
ū-mō-šêl
and a rulerConj-w | V-Qal-Prtcpl-ms
3605 [e]בְּכָל־
bə-ḵāl
over allPrep-b | N-msc
776 [e]אֶ֥רֶץ
’e-reṣ
the landN-fsc
4714 [e]מִצְרָֽיִם׃
miṣ-rā-yim.
of EgyptN-proper-fs

Hebrew Texts
בראשית 45:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֗ה לֹֽא־אַתֶּ֞ם שְׁלַחְתֶּ֤ם אֹתִי֙ הֵ֔נָּה כִּ֖י הָאֱלֹהִ֑ים וַיְשִׂימֵ֨נִֽי לְאָ֜ב לְפַרְעֹ֗ה וּלְאָדֹון֙ לְכָל־בֵּיתֹ֔ו וּמֹשֵׁ֖ל בְּכָל־אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃

בראשית 45:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה לא־אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל־ביתו ומשל בכל־ארץ מצרים׃

בראשית 45:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועתה לא־אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל־ביתו ומשל בכל־ארץ מצרים׃

בראשית 45:8 Hebrew Bible
ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now, therefore, it was not you who sent me here, but God; and He has made me a father to Pharaoh and lord of all his household and ruler over all the land of Egypt.

King James Bible
So now it was not you that sent me hither, but God: and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt.

Holman Christian Standard Bible
Therefore it was not you who sent me here, but God. He has made me a father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler over all the land of Egypt."
Treasury of Scripture Knowledge

it was not.

Genesis 45:5 Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that you …

John 15:16 You have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, …

John 19:11 Jesus answered, You could have no power at all against me, except …

Romans 9:16 So then it is not of him that wills, nor of him that runs, but of …

father.

Genesis 41:39-48 And Pharaoh said to Joseph, For as much as God has showed you all …

Judges 17:10 And Micah said to him, Dwell with me, and be to me a father and a …

Job 29:16 I was a father to the poor: and the cause which I knew not I searched out.

Psalm 105:21,22 He made him lord of his house, and ruler of all his substance…

Links
Genesis 45:8Genesis 45:8 NIVGenesis 45:8 NLTGenesis 45:8 ESVGenesis 45:8 NASBGenesis 45:8 KJVGenesis 45:8 Bible AppsGenesis 45:8 Biblia ParalelaGenesis 45:8 Chinese BibleGenesis 45:8 French BibleGenesis 45:8 German BibleBible Hub
Genesis 45:7
Top of Page
Top of Page