Genesis 4:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֨אמֶר
way-yō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3929 [e]לֶ֜מֶךְ
le-meḵ
LamechN-proper-ms
802 [e]לְנָשָׁ֗יו
lə-nā-šāw,
to his wivesPrep-l | N-fpc | 3ms
5711 [e]עָדָ֤ה
‘ā-ḏāh
AdahN-proper-fs
6741 [e]וְצִלָּה֙
wə-ṣil-lāh
and ZillahConj-w | N-proper-fs
8085 [e]שְׁמַ֣עַן
šə-ma-‘an
hearV-Qal-Imp-fp
6963 [e]קוֹלִ֔י
qō-w-lî,
my voiceN-msc | 1cs
802 [e]נְשֵׁ֣י
nə-šê
wivesN-fpc
3929 [e]לֶ֔מֶךְ
le-meḵ,
of LamechN-proper-ms
238 [e]הַאְזֵ֖נָּה
ha’-zên-nāh
listenV-Hifil-Imp-fp
565 [e]אִמְרָתִ֑י
’im-rā-ṯî;
to my speechN-fsc | 1cs
3588 [e]כִּ֣י
forConj
582 [e]אִ֤ישׁ
’îš
a manN-ms
2026 [e]הָרַ֙גְתִּי֙
hā-raḡ-tî
I have killedV-Qal-Perf-1cs
6482 [e]לְפִצְעִ֔י
lə-p̄iṣ-‘î,
for wounding mePrep-l | N-msc | 1cs
3206 [e]וְיֶ֖לֶד
wə-ye-leḏ
and Even a young manConj-w | N-ms
2250 [e]לְחַבֻּרָתִֽי׃
lə-ḥab-bu-rā-ṯî.
for wounding mePrep-l | N-fsc | 1cs

Hebrew Texts
בראשית 4:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר לֶ֜מֶךְ לְנָשָׁ֗יו עָדָ֤ה וְצִלָּה֙ שְׁמַ֣עַן קֹולִ֔י נְשֵׁ֣י לֶ֔מֶךְ הַאְזֵ֖נָּה אִמְרָתִ֑י כִּ֣י אִ֤ישׁ הָרַ֙גְתִּי֙ לְפִצְעִ֔י וְיֶ֖לֶד לְחַבֻּרָתִֽי׃

בראשית 4:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי׃

בראשית 4:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי׃

בראשית 4:23 Hebrew Bible
ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Lamech said to his wives, "Adah and Zillah, Listen to my voice, You wives of Lamech, Give heed to my speech, For I have killed a man for wounding me; And a boy for striking me;

King James Bible
And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt.

Holman Christian Standard Bible
Lamech said to his wives: Adah and Zillah, hear my voice; wives of Lamech, pay attention to my words. For I killed a man for wounding me, a young man for striking me.
Treasury of Scripture Knowledge

hear.

Numbers 23:18 And he took up his parable, and said, Rise up, Balak, and hear; listen …

Judges 9:7 And when they told it to Jotham, he went and stood in the top of …

to my hurt. or, in my hurt.

Links
Genesis 4:23Genesis 4:23 NIVGenesis 4:23 NLTGenesis 4:23 ESVGenesis 4:23 NASBGenesis 4:23 KJVGenesis 4:23 Bible AppsGenesis 4:23 Biblia ParalelaGenesis 4:23 Chinese BibleGenesis 4:23 French BibleGenesis 4:23 German BibleBible Hub
Genesis 4:22
Top of Page
Top of Page