Genesis 36:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 [e]וַיִּקַּ֣ח
way-yiq-qaḥ
And tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
6215 [e]עֵשָׂ֡ו
‘ê-śāw
EsauN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
802 [e]נָ֠שָׁיו
nā-šāw
his wivesN-fpc | 3ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
1121 [e]בָּנָ֣יו
bā-nāw
his sonsN-mpc | 3ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
1323 [e]בְּנֹתָיו֮
bə-nō-ṯāw
his daughtersN-fpc | 3ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
5315 [e]נַפְשׁ֣וֹת
nap̄-šō-wṯ
the personsN-fpc
1004 [e]בֵּיתוֹ֒
bê-ṯōw
of his householdN-msc | 3ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
4735 [e]מִקְנֵ֣הוּ
miq-nê-hū
his livestockN-msc | 3ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
929 [e]בְּהֶמְתּ֗וֹ
bə-hem-tōw,
his animalsN-fsc | 3ms
853 [e]וְאֵת֙
wə-’êṯ
andConj-w | DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
7075 [e]קִנְיָנ֔וֹ
qin-yā-nōw,
his goodsN-msc | 3ms
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whichPro-r
7408 [e]רָכַ֖שׁ
rā-ḵaš
he had gainedV-Qal-Perf-3ms
776 [e]בְּאֶ֣רֶץ
bə-’e-reṣ
in the landPrep-b | N-fsc
3667 [e]כְּנָ֑עַן
kə-nā-‘an;
of CanaanN-proper-ms
1980 [e]וַיֵּ֣לֶךְ
way-yê-leḵ
and wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
776 [e]אֶ֔רֶץ
’e-reṣ,
a countryN-fs
6440 [e]מִפְּנֵ֖י
mip-pə-nê
away from the presencePrep-m | N-cpc
3290 [e]יַעֲקֹ֥ב
ya-‘ă-qōḇ
of JacobN-proper-ms
251 [e]אָחִֽיו׃
’ā-ḥîw.
his brotherN-msc | 3ms

Hebrew Texts
בראשית 36:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֣ח עֵשָׂ֡ו אֶת־נָ֠שָׁיו וְאֶת־בָּנָ֣יו וְאֶת־בְּנֹתָיו֮ וְאֶת־כָּל־נַפְשֹׁ֣ות בֵּיתֹו֒ וְאֶת־מִקְנֵ֣הוּ וְאֶת־כָּל־בְּהֶמְתֹּ֗ו וְאֵת֙ כָּל־קִנְיָנֹ֔ו אֲשֶׁ֥ר רָכַ֖שׁ בְּאֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן וַיֵּ֣לֶךְ אֶל־אֶ֔רֶץ מִפְּנֵ֖י יַעֲקֹ֥ב אָחִֽיו׃

בראשית 36:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח עשו את־נשיו ואת־בניו ואת־בנתיו ואת־כל־נפשות ביתו ואת־מקנהו ואת־כל־בהמתו ואת כל־קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל־ארץ מפני יעקב אחיו׃

בראשית 36:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקח עשו את־נשיו ואת־בניו ואת־בנתיו ואת־כל־נפשות ביתו ואת־מקנהו ואת־כל־בהמתו ואת כל־קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל־ארץ מפני יעקב אחיו׃

בראשית 36:6 Hebrew Bible
ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then Esau took his wives and his sons and his daughters and all his household, and his livestock and all his cattle and all his goods which he had acquired in the land of Canaan, and went to another land away from his brother Jacob.

King James Bible
And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the persons of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his substance, which he had got in the land of Canaan; and went into the country from the face of his brother Jacob.

Holman Christian Standard Bible
Esau took his wives, sons, daughters, and all the people of his household, as well as his herds, all his livestock, and all the property he had acquired in Canaan; he went to a land away from his brother Jacob.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M. cir.

Ezekiel 27:13 Javan, Tubal, and Meshech, they were your merchants: they traded …

Revelation 18:13 And cinnamon, and odors, and ointments, and frankincense, and wine, …

went.

Genesis 13:6,11 And the land was not able to bear them, that they might dwell together: …

Genesis 17:8 And I will give to you, and to your seed after you, the land wherein …

Genesis 25:23 And the LORD said to her, Two nations are in your womb, and two manner …

Genesis 28:4 And give you the blessing of Abraham, to you, and to your seed with …

Genesis 32:3 And Jacob sent messengers before him to Esau his brother to the land …

Links
Genesis 36:6Genesis 36:6 NIVGenesis 36:6 NLTGenesis 36:6 ESVGenesis 36:6 NASBGenesis 36:6 KJVGenesis 36:6 Bible AppsGenesis 36:6 Biblia ParalelaGenesis 36:6 Chinese BibleGenesis 36:6 French BibleGenesis 36:6 German BibleBible Hub
Genesis 36:5
Top of Page
Top of Page