Genesis 30:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1980 [e]וַיֵּ֨לֶךְ
way-yê-leḵ
And wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7205 [e]רְאוּבֵ֜ן
rə-’ū-ḇên
ReubenN-proper-ms
3117 [e]בִּימֵ֣י
bî-mê
in the daysPrep-b | N-mpc
7105 [e]קְצִיר־
qə-ṣîr-
of harvestN-msc
2406 [e]חִטִּ֗ים
ḥiṭ-ṭîm,
wheatN-fp
4672 [e]וַיִּמְצָ֤א
way-yim-ṣā
and he foundConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1736 [e]דֽוּדָאִים֙
ḏū-ḏā-’îm
mandrakesN-mp
7704 [e]בַּשָּׂדֶ֔ה
baś-śā-ḏeh,
in the fieldPrep-b, Art | N-ms
935 [e]וַיָּבֵ֣א
way-yā-ḇê
and broughtConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֹתָ֔ם
’ō-ṯām,
themDirObjM | 3mp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3812 [e]לֵאָ֖ה
lê-’āh
LeahN-proper-fs
517 [e]אִמּ֑וֹ
’im-mōw;
his motherN-fsc | 3ms
559 [e]וַתֹּ֤אמֶר
wat-tō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
7354 [e]רָחֵל֙
rā-ḥêl
RachelN-proper-fs
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3812 [e]לֵאָ֔ה
lê-’āh,
LeahN-proper-fs
5414 [e]תְּנִי־
tə-nî-
give [some]V-Qal-Imp-fs
4994 [e]נָ֣א
pleaseInterjection
  לִ֔י
lî,
to mePrep | 1cs
1736 [e]מִדּוּדָאֵ֖י
mid-dū-ḏā-’ê
of mandrakesPrep-m | N-mpc
1121 [e]בְּנֵֽךְ׃
bə-nêḵ.
of your sonN-msc | 2fs

Hebrew Texts
בראשית 30:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֨לֶךְ רְאוּבֵ֜ן בִּימֵ֣י קְצִיר־חִטִּ֗ים וַיִּמְצָ֤א דֽוּדָאִים֙ בַּשָּׂדֶ֔ה וַיָּבֵ֣א אֹתָ֔ם אֶל־לֵאָ֖ה אִמֹּ֑ו וַתֹּ֤אמֶר רָחֵל֙ אֶל־לֵאָ֔ה תְּנִי־נָ֣א לִ֔י מִדּוּדָאֵ֖י בְּנֵֽךְ׃

בראשית 30:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילך ראובן בימי קציר־חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל־לאה אמו ותאמר רחל אל־לאה תני־נא לי מדודאי בנך׃

בראשית 30:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וילך ראובן בימי קציר־חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל־לאה אמו ותאמר רחל אל־לאה תני־נא לי מדודאי בנך׃

בראשית 30:14 Hebrew Bible
וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now in the days of wheat harvest Reuben went and found mandrakes in the field, and brought them to his mother Leah. Then Rachel said to Leah, "Please give me some of your son's mandrakes."

King James Bible
And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Give me, I pray thee, of thy son's mandrakes.

Holman Christian Standard Bible
Reuben went out during the wheat harvest and found some mandrakes in the field. When he brought them to his mother Leah, Rachel asked, "Please give me some of your son's mandrakes."
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

Songs 7:13 The mandrakes give a smell, and at our gates are all manner of pleasant …

Give me.

Genesis 25:30 And Esau said to Jacob, Feed me, I pray you, with that same red pottage; …

Links
Genesis 30:14Genesis 30:14 NIVGenesis 30:14 NLTGenesis 30:14 ESVGenesis 30:14 NASBGenesis 30:14 KJVGenesis 30:14 Bible AppsGenesis 30:14 Biblia ParalelaGenesis 30:14 Chinese BibleGenesis 30:14 French BibleGenesis 30:14 German BibleBible Hub
Genesis 30:13
Top of Page
Top of Page