Galatians 3:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1537 [e]ἐκ
ek
byPrep
3551 [e]νόμου
nomou
[the] Law [is]N-GMS
3588 [e]
theArt-NFS
2817 [e]κληρονομία,
klēronomia
inheritance,N-NFS
3765 [e]οὐκέτι
ouketi
[it is] no longerAdv
1537 [e]ἐξ
ex
byPrep
1860 [e]ἐπαγγελίας·
epangelias
a promise;N-GFS
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
1161 [e]δὲ
de
butConj
11 [e]Ἀβραὰμ
Abraam
to AbrahamN-DMS
1223 [e]δι’
di’
throughPrep
1860 [e]ἐπαγγελίας
epangelias
a promiseN-GFS
5483 [e]κεχάρισται
kecharistai
has granted [it]V-RIM/P-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεός.
Theos
God.N-NMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:18 Greek NT: Nestle 1904
εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι’ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι' ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ θεός.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι' ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ θεός.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι’ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ θεός.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι’ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰ γάρ ἐκ νόμος ὁ κληρονομία οὐκέτι ἐκ ἐπαγγελία ὁ δέ Ἀβραάμ διά ἐπαγγελία χαρίζομαι ὁ θεός

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι’ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι' ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ θεός

Galatians 3:18 Hebrew Bible
כי אם תבוא הנחלה מתוך התורה לא תבוא עוד מתוך ההבטחה אבל את אברהם חנן האלהים על ידי הבטחה׃

Galatians 3:18 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ ܢܡܘܤܐ ܗܝ ܝܪܬܘܬܐ ܡܟܝܠ ܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܡܘܠܟܢܐ ܠܐܒܪܗܡ ܕܝܢ ܒܡܘܠܟܢܐ ܗܘ ܝܗܒ ܠܗ ܐܠܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For if the inheritance is based on law, it is no longer based on a promise; but God has granted it to Abraham by means of a promise.

King James Bible
For if the inheritance be of the law, it is no more of promise: but God gave it to Abraham by promise.

Holman Christian Standard Bible
For if the inheritance is from the law, it is no longer from the promise; but God granted it to Abraham through the promise.
Treasury of Scripture Knowledge

if.

Galatians 3:10,12,26,29 For as many as are of the works of the law are under the curse: for …

Galatians 2:21 I do not frustrate the grace of God: for if righteousness come by …

Romans 4:13-16 For the promise, that he should be the heir of the world, was not …

Romans 8:17 And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; …

but. See on ver.

Galatians 3:16 Now to Abraham and his seed were the promises made. He said not, …

Psalm 105:6-12,42 O you seed of Abraham his servant, you children of Jacob his chosen…

Micah 7:18-20 Who is a God like to you, that pardons iniquity, and passes by the …

Luke 1:54,55,72,73 He has helped his servant Israel, in remembrance of his mercy…

Hebrews 6:12-15 That you be not slothful, but followers of them who through faith …

Links
Galatians 3:18Galatians 3:18 NIVGalatians 3:18 NLTGalatians 3:18 ESVGalatians 3:18 NASBGalatians 3:18 KJVGalatians 3:18 Bible AppsGalatians 3:18 Biblia ParalelaGalatians 3:18 Chinese BibleGalatians 3:18 French BibleGalatians 3:18 German BibleBible Hub
Galatians 3:17
Top of Page
Top of Page