Ezekiel 23:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וּבָ֣אוּ
ū-ḇā-’ū
And they shall comeConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
5921 [e]עָלַ֡יִךְ
‘ā-la-yiḵ
against youPrep | 2fs
2021 [e]הֹ֠צֶן
hō-ṣen
with chariotsN-msc
7393 [e]רֶ֤כֶב
re-ḵeḇ
wagonsN-ms
1534 [e]וְגַלְגַּל֙
wə-ḡal-gal
and war-horsesConj-w | N-ms
6951 [e]וּבִקְהַ֣ל
ū-ḇiq-hal
and with a hordeConj-w, Prep-b | N-msc
5971 [e]עַמִּ֔ים
‘am-mîm,
of peopleN-mp
6793 [e]צִנָּ֤ה
ṣin-nāh
BucklerN-fs
4043 [e]וּמָגֵן֙
ū-mā-ḡên
and shieldConj-w | N-cs
6959 [e]וְקוֹבַ֔ע
wə-qō-w-ḇa‘,
and helmetConj-w | N-ms
7760 [e]יָשִׂ֥ימוּ
yā-śî-mū
they shall arrayV-Qal-Imperf-3mp
5921 [e]עָלַ֖יִךְ
‘ā-la-yiḵ
against youPrep | 2fs
5439 [e]סָבִ֑יב
sā-ḇîḇ;
all aroundAdv
5414 [e]וְנָתַתִּ֤י
wə-nā-ṯat-tî
and I will delegateConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
6440 [e]לִפְנֵיהֶם֙
lip̄-nê-hem
to themPrep-l | N-mpc | 3mp
4941 [e]מִשְׁפָּ֔ט
miš-pāṭ,
judgmentN-ms
8199 [e]וּשְׁפָט֖וּךְ
ū-šə-p̄ā-ṭūḵ
and they shall judge youConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp | 2fs2
4941 [e]בְּמִשְׁפְּטֵיהֶֽם׃
bə-miš-pə-ṭê-hem.
according to their judgmentsPrep-b | N-mpc | 3mp

Hebrew Texts
יחזקאל 23:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבָ֣אוּ עָלַ֡יִךְ הֹ֠צֶן רֶ֤כֶב וְגַלְגַּל֙ וּבִקְהַ֣ל עַמִּ֔ים צִנָּ֤ה וּמָגֵן֙ וְקֹובַ֔ע יָשִׂ֥ימוּ עָלַ֖יִךְ סָבִ֑יב וְנָתַתִּ֤י לִפְנֵיהֶם֙ מִשְׁפָּ֔ט וּשְׁפָט֖וּךְ בְּמִשְׁפְּטֵיהֶֽם׃

יחזקאל 23:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובאו עליך הצן רכב וגלגל ובקהל עמים צנה ומגן וקובע ישימו עליך סביב ונתתי לפניהם משפט ושפטוך במשפטיהם׃

יחזקאל 23:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובאו עליך הצן רכב וגלגל ובקהל עמים צנה ומגן וקובע ישימו עליך סביב ונתתי לפניהם משפט ושפטוך במשפטיהם׃

יחזקאל 23:24 Hebrew Bible
ובאו עליך הצן רכב וגלגל ובקהל עמים צנה ומגן וקובע ישימו עליך סביב ונתתי לפניהם משפט ושפטוך במשפטיהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'They will come against you with weapons, chariots and wagons, and with a company of peoples. They will set themselves against you on every side with buckler and shield and helmet; and I will commit the judgment to them, and they will judge you according to their customs.

King James Bible
And they shall come against thee with chariots, wagons, and wheels, and with an assembly of people, which shall set against thee buckler and shield and helmet round about: and I will set judgment before them, and they shall judge thee according to their judgments.

Holman Christian Standard Bible
They will come against you with an alliance of nations and with weapons, chariots, and wagons. They will set themselves against you on every side with shields, bucklers, and helmets. I will delegate judgment to them, and they will judge you by their own standards.
Treasury of Scripture Knowledge

with chariots

Ezekiel 26:10 By reason of the abundance of his horses their dust shall cover you: …

Jeremiah 47:3 At the noise of the stamping of the hoofs of his strong horses, at …

Nahum 2:3,4 The shield of his mighty men is made red, the valiant men are in scarlet…

Nahum 3:2,3 The noise of a whip, and the noise of the rattling of the wheels, …

I will set

Ezekiel 23:45 And the righteous men, they shall judge them after the manner of …

Ezekiel 16:38 And I will judge you, as women that break wedlock and shed blood …

Ezekiel 21:23 And it shall be to them as a false divination in their sight, to …

2 Samuel 24:14 And David said to Gad, I am in a great strait: let us fall now into …

Jeremiah 39:5,6 But the Chaldeans' army pursued after them, and overtook Zedekiah …

Links
Ezekiel 23:24Ezekiel 23:24 NIVEzekiel 23:24 NLTEzekiel 23:24 ESVEzekiel 23:24 NASBEzekiel 23:24 KJVEzekiel 23:24 Bible AppsEzekiel 23:24 Biblia ParalelaEzekiel 23:24 Chinese BibleEzekiel 23:24 French BibleEzekiel 23:24 German BibleBible Hub
Ezekiel 23:23
Top of Page
Top of Page