Ezekiel 20:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3282 [e]יַ֜עַן
ya-‘an
becauseAdv
4941 [e]מִשְׁפָּטַ֤י
miš-pā-ṭay
My judgmentsN-mpc | 1cs
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
6213 [e]עָשׂוּ֙
‘ā-śū
they had executedV-Qal-Perf-3cp
2708 [e]וְחֻקּוֹתַ֣י
wə-ḥuq-qō-w-ṯay
but My statutesConj-w | N-fpc | 1cs
3988 [e]מָאָ֔סוּ
mā-’ā-sū,
had despisedV-Qal-Perf-3cp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
7676 [e]שַׁבְּתוֹתַ֖י
šab-bə-ṯō-w-ṯay
My SabbathsN-cpc | 1cs
2490 [e]חִלֵּ֑לוּ
ḥil-lê-lū;
profanedV-Piel-Perf-3cp
310 [e]וְאַחֲרֵי֙
wə-’a-ḥă-rê
and onConj-w | Prep
1544 [e]גִּלּוּלֵ֣י
gil-lū-lê
idolsN-mpc
1 [e]אֲבוֹתָ֔ם
’ă-ḇō-w-ṯām,
Their fathers'N-mpc | 3mp
1961 [e]הָי֖וּ
hā-yū
were fixedV-Qal-Perf-3cp
5869 [e]עֵינֵיהֶֽם׃
‘ê-nê-hem.
their eyesN-cdc | 3mp

Hebrew Texts
יחזקאל 20:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יַ֜עַן מִשְׁפָּטַ֤י לֹֽא־עָשׂוּ֙ וְחֻקֹּותַ֣י מָאָ֔סוּ וְאֶת־שַׁבְּתֹותַ֖י חִלֵּ֑לוּ וְאַחֲרֵי֙ גִּלּוּלֵ֣י אֲבֹותָ֔ם הָי֖וּ עֵינֵיהֶֽם׃

יחזקאל 20:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יען משפטי לא־עשו וחקותי מאסו ואת־שבתותי חללו ואחרי גלולי אבותם היו עיניהם׃

יחזקאל 20:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
יען משפטי לא־עשו וחקותי מאסו ואת־שבתותי חללו ואחרי גלולי אבותם היו עיניהם׃

יחזקאל 20:24 Hebrew Bible
יען משפטי לא עשו וחקותי מאסו ואת שבתותי חללו ואחרי גלולי אבותם היו עיניהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
because they had not observed My ordinances, but had rejected My statutes and had profaned My sabbaths, and their eyes were on the idols of their fathers.

King James Bible
Because they had not executed my judgments, but had despised my statutes, and had polluted my sabbaths, and their eyes were after their fathers' idols.

Holman Christian Standard Bible
For they did not practice My ordinances but rejected My statutes and profaned My Sabbaths, and their eyes were fixed on their fathers' idols.
Treasury of Scripture Knowledge

they had

Ezekiel 20:13,14 But the house of Israel rebelled against me in the wilderness: they …

their eyes

Ezekiel 6:9 And they that escape of you shall remember me among the nations where …

Ezekiel 18:6,12,15 And has not eaten on the mountains, neither has lifted up his eyes …

Deuteronomy 4:19 And lest you lift up your eyes to heaven, and when you see the sun, …

Job 31:26,27 If I beheld the sun when it shined, or the moon walking in brightness…

Amos 2:4 Thus said the LORD; For three transgressions of Judah, and for four, …

Links
Ezekiel 20:24Ezekiel 20:24 NIVEzekiel 20:24 NLTEzekiel 20:24 ESVEzekiel 20:24 NASBEzekiel 20:24 KJVEzekiel 20:24 Bible AppsEzekiel 20:24 Biblia ParalelaEzekiel 20:24 Chinese BibleEzekiel 20:24 French BibleEzekiel 20:24 German BibleBible Hub
Ezekiel 20:23
Top of Page
Top of Page