Exodus 10:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1571 [e]וְגַם־
wə-ḡam-
And alsoConj-w | Conj
4735 [e]מִקְנֵ֜נוּ
miq-nê-nū
Our livestockN-msc | 1cp
1980 [e]יֵלֵ֣ךְ
yê-lêḵ
shall goV-Qal-Imperf-3ms
5973 [e]עִמָּ֗נוּ
‘im-mā-nū,
with usPrep | 1cp
3808 [e]לֹ֤א
notAdv-NegPrt
7604 [e]תִשָּׁאֵר֙
ṯiš-šā-’êr
shall be left behindV-Nifal-Imperf-3fs
6541 [e]פַּרְסָ֔ה
par-sāh,
a hoofN-fs
3588 [e]כִּ֚י
forConj
4480 [e]מִמֶּ֣נּוּ
mim-men-nū
some of themPrep | 3ms
3947 [e]נִקַּ֔ח
niq-qaḥ,
we must takeV-Qal-Imperf-1cp
5647 [e]לַעֲבֹ֖ד
la-‘ă-ḇōḏ
to servePrep-l | V-Qal-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3068 [e]יְהוָ֣ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵ֑ינוּ
’ĕ-lō-hê-nū;
our GodN-mpc | 1cp
587 [e]וַאֲנַ֣חְנוּ
wa-’ă-naḥ-nū
and even weConj-w | Pro-1cp
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
3045 [e]נֵדַ֗ע
nê-ḏa‘,
do knowV-Qal-Imperf-1cp
4100 [e]מַֽה־
mah-
howInterrog
5647 [e]נַּעֲבֹד֙
na-‘ă-ḇōḏ
we must serveV-Qal-Imperf-1cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
YahwehN-proper-ms
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
untilPrep
935 [e]בֹּאֵ֖נוּ
bō-’ê-nū
we arriveV-Qal-Inf | 1cp
8033 [e]שָֽׁמָּה׃
šām-māh.
thereAdv | 3fs

Hebrew Texts
שמות 10:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגַם־מִקְנֵ֜נוּ יֵלֵ֣ךְ עִמָּ֗נוּ לֹ֤א תִשָּׁאֵר֙ פַּרְסָ֔ה כִּ֚י מִמֶּ֣נּוּ נִקַּ֔ח לַעֲבֹ֖ד אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינוּ וַאֲנַ֣חְנוּ לֹֽא־נֵדַ֗ע מַֽה־נַּעֲבֹד֙ אֶת־יְהוָ֔ה עַד־בֹּאֵ֖נוּ שָֽׁמָּה׃

שמות 10:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגם־מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את־יהוה אלהינו ואנחנו לא־נדע מה־נעבד את־יהוה עד־באנו שמה׃

שמות 10:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וגם־מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את־יהוה אלהינו ואנחנו לא־נדע מה־נעבד את־יהוה עד־באנו שמה׃

שמות 10:26 Hebrew Bible
וגם מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את יהוה אלהינו ואנחנו לא נדע מה נעבד את יהוה עד באנו שמה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Therefore, our livestock too shall go with us; not a hoof shall be left behind, for we shall take some of them to serve the LORD our God. And until we arrive there, we ourselves do not know with what we shall serve the LORD."

King James Bible
Our cattle also shall go with us; there shall not an hoof be left behind; for thereof must we take to serve the LORD our God; and we know not with what we must serve the LORD, until we come thither.

Holman Christian Standard Bible
Even our livestock must go with us; not a hoof will be left behind because we will take some of them to worship Yahweh our God. We will not know what we will use to worship Yahweh until we get there."
Treasury of Scripture Knowledge

cattle

Exodus 12:32 Also take your flocks and your herds, as you have said, and be gone; …

Isaiah 23:18 And her merchandise and her hire shall be holiness to the LORD: it …

Isaiah 60:5-10 Then you shall see, and flow together, and your heart shall fear, …

Hosea 5:6 They shall go with their flocks and with their herds to seek the …

Zechariah 14:20 In that day shall there be on the bells of the horses, HOLINESS UNTO THE LORD…

2 Corinthians 8:5 And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves …

and we

Proverbs 3:9 Honor the LORD with your substance, and with the first fruits of …

Hebrews 11:8 By faith Abraham, when he was called to go out into a place which …

Links
Exodus 10:26Exodus 10:26 NIVExodus 10:26 NLTExodus 10:26 ESVExodus 10:26 NASBExodus 10:26 KJVExodus 10:26 Bible AppsExodus 10:26 Biblia ParalelaExodus 10:26 Chinese BibleExodus 10:26 French BibleExodus 10:26 German BibleBible Hub
Exodus 10:25
Top of Page
Top of Page