Esther 2:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֗י
way-hî,
So it wasConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8085 [e]בְּהִשָּׁמַ֤ע
bə-hiš-šā-ma‘
when were heardPrep-b | V-Nifal-Inf
1697 [e]דְּבַר־
də-ḇar-
commandN-msc
4428 [e]הַמֶּ֙לֶךְ֙
ham-me-leḵ
of the kingArt | N-ms
1881 [e]וְדָת֔וֹ
wə-ḏā-ṯōw,
and decreeConj-w | N-fsc | 3ms
6908 [e]וּֽבְהִקָּבֵ֞ץ
ū-ḇə-hiq-qā-ḇêṣ
and when were gatheredConj-w, Prep-b | V-Nifal-Inf
5291 [e]נְעָר֥וֹת
nə-‘ā-rō-wṯ
young womenN-fp
7227 [e]רַבּ֛וֹת
rab-bō-wṯ
manyAdj-fp
413 [e]אֶל־
’el-
atPrep
7800 [e]שׁוּשַׁ֥ן
šū-šan
ShushanN-proper-ms
1002 [e]הַבִּירָ֖ה
hab-bî-rāh
the citadelArt | N-fs
413 [e]אֶל־
’el-
[under]Prep
3027 [e]יַ֣ד
yaḏ
the custodyN-fsc
1896 [e]הֵגָ֑י
hê-ḡāy;
of HegaiN-proper-ms
3947 [e]וַתִּלָּקַ֤ח
wat-til-lā-qaḥ
that also was takenConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3fs
635 [e]אֶסְתֵּר֙
’es-têr
EstherN-proper-fs
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
1004 [e]בֵּ֣ית
bêṯ
palaceN-msc
4428 [e]הַמֶּ֔לֶךְ
ham-me-leḵ,
of the kingArt | N-ms
413 [e]אֶל־
’el-
intoPrep
3027 [e]יַ֥ד
yaḏ
the careN-fsc
1896 [e]הֵגַ֖י
hê-ḡay
of HegaiN-proper-ms
8104 [e]שֹׁמֵ֥ר
šō-mêr
the custodianV-Qal-Prtcpl-ms
802 [e]הַנָּשִֽׁים׃
han-nā-šîm.
of the womenArt | N-fp

Hebrew Texts
אסתר 2:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֗י בְּהִשָּׁמַ֤ע דְּבַר־הַמֶּ֙לֶךְ֙ וְדָתֹ֔ו וּֽבְהִקָּבֵ֞ץ נְעָרֹ֥ות רַבֹּ֛ות אֶל־שׁוּשַׁ֥ן הַבִּירָ֖ה אֶל־יַ֣ד הֵגָ֑י וַתִּלָּקַ֤ח אֶסְתֵּר֙ אֶל־בֵּ֣ית הַמֶּ֔לֶךְ אֶל־יַ֥ד הֵגַ֖י שֹׁמֵ֥ר הַנָּשִֽׁים׃

אסתר 2:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בהשמע דבר־המלך ודתו ובהקבץ נערות רבות אל־שושן הבירה אל־יד הגי ותלקח אסתר אל־בית המלך אל־יד הגי שמר הנשים׃

אסתר 2:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי בהשמע דבר־המלך ודתו ובהקבץ נערות רבות אל־שושן הבירה אל־יד הגי ותלקח אסתר אל־בית המלך אל־יד הגי שמר הנשים׃

אסתר 2:8 Hebrew Bible
ויהי בהשמע דבר המלך ודתו ובהקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שמר הנשים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So it came about when the command and decree of the king were heard and many young ladies were gathered to the citadel of Susa into the custody of Hegai, that Esther was taken to the king's palace into the custody of Hegai, who was in charge of the women.

King James Bible
So it came to pass, when the king's commandment and his decree was heard, and when many maidens were gathered together unto Shushan the palace, to the custody of Hegai, that Esther was brought also unto the king's house, to the custody of Hegai, keeper of the women.

Holman Christian Standard Bible
When the king's command and edict became public knowledge, many young women gathered at the fortress of Susa under Hegai's care. Esther was also taken to the palace and placed under the care of Hegai, who was in charge of the women.
Treasury of Scripture Knowledge

Hegai. One of Dr. Kennicott's MSS. instead of Hegai has Heg?, as in ver.

Esther 2:3 And let the king appoint officers in all the provinces of his kingdom…

Links
Esther 2:8Esther 2:8 NIVEsther 2:8 NLTEsther 2:8 ESVEsther 2:8 NASBEsther 2:8 KJVEsther 2:8 Bible AppsEsther 2:8 Biblia ParalelaEsther 2:8 Chinese BibleEsther 2:8 French BibleEsther 2:8 German BibleBible Hub
Esther 2:7
Top of Page
Top of Page