Deuteronomy 28:31
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7794 [e]שׁוֹרְךָ֞
šō-wr-ḵā
Your oxN-msc | 2ms
2873 [e]טָב֣וּחַ
ṭā-ḇū-aḥ
[shall be] slaughteredV-Qal-QalPassPrtcpl-ms
5869 [e]לְעֵינֶ֗יךָ
lə-‘ê-ne-ḵā,
before your eyesPrep-l | N-cdc | 2ms
3808 [e]וְלֹ֣א
wə-lō
but notConj-w | Adv-NegPrt
398 [e]תֹאכַל֮
ṯō-ḵal
you shall eatV-Qal-Imperf-2ms
4480 [e]מִמֶּנּוּ֒
mim-men-nū
of itPrep | 3ms
2543 [e]חֲמֹֽרְךָ֙
ḥă-mō-rə-ḵā
your donkeyN-msc | 2ms
1497 [e]גָּז֣וּל
gā-zūl
[shall be] violently taken awayV-Qal-QalPassPrtcpl-ms
6440 [e]מִלְּפָנֶ֔יךָ
mil-lə-p̄ā-ne-ḵā,
from before youPrep-m, Prep-l | N-cpc | 2ms
3808 [e]וְלֹ֥א
wə-lō
and notConj-w | Adv-NegPrt
7725 [e]יָשׁ֖וּב
yā-šūḇ
shall be restoredV-Qal-Imperf-3ms
  לָ֑ךְ
lāḵ;
to youPrep | 2ms
6629 [e]צֹֽאנְךָ֙
ṣō-nə-ḵā
your sheepN-fsc | 2ms
5414 [e]נְתֻנ֣וֹת
nə-ṯu-nō-wṯ
[shall be] givenV-Qal-QalPassPrtcpl-fp
341 [e]לְאֹיְבֶ֔יךָ
lə-’ō-yə-ḇe-ḵā,
to your enemiesPrep-l | V-Qal-Prtcpl-mpc | 2ms
369 [e]וְאֵ֥ין
wə-’ên
and shall have no oneConj-w | Adv
  לְךָ֖
lə-ḵā
youPrep | 2ms
3467 [e]מוֹשִֽׁיעַ׃
mō-wō-šî-a‘.
to rescue [them]V-Hifil-Prtcpl-ms

Hebrew Texts
דברים 28:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שֹׁורְךָ֞ טָב֣וּחַ לְעֵינֶ֗יךָ וְלֹ֣א תֹאכַל֮ מִמֶּנּוּ֒ חֲמֹֽרְךָ֙ גָּז֣וּל מִלְּפָנֶ֔יךָ וְלֹ֥א יָשׁ֖וּב לָ֑ךְ צֹֽאנְךָ֙ נְתֻנֹ֣ות לְאֹיְבֶ֔יךָ וְאֵ֥ין לְךָ֖ מֹושִֽׁיעַ׃

דברים 28:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע׃

דברים 28:31 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע׃

דברים 28:31 Hebrew Bible
שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Your ox shall be slaughtered before your eyes, but you will not eat of it; your donkey shall be torn away from you, and will not be restored to you; your sheep shall be given to your enemies, and you will have none to save you.

King James Bible
Thine ox shall be slain before thine eyes, and thou shalt not eat thereof: thine ass shall be violently taken away from before thy face, and shall not be restored to thee: thy sheep shall be given unto thine enemies, and thou shalt have none to rescue them.

Holman Christian Standard Bible
Your ox will be slaughtered before your eyes, but you will not eat any of it. Your donkey will be taken away from you and not returned to you. Your flock will be given to your enemies, and no one will help you.
Treasury of Scripture Knowledge

ox

Judges 6:1 And the children of Israel did evil in the sight of the LORD: and …

Job 1:14,15 And there came a messenger to Job, and said, The oxen were plowing, …

be restored to thee [heb] return to thee

Links
Deuteronomy 28:31Deuteronomy 28:31 NIVDeuteronomy 28:31 NLTDeuteronomy 28:31 ESVDeuteronomy 28:31 NASBDeuteronomy 28:31 KJVDeuteronomy 28:31 Bible AppsDeuteronomy 28:31 Biblia ParalelaDeuteronomy 28:31 Chinese BibleDeuteronomy 28:31 French BibleDeuteronomy 28:31 German BibleBible Hub
Deuteronomy 28:30
Top of Page
Top of Page