Acts 19:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1216 [e]Δημήτριος
Dēmētrios
DemetriusN-NMS
1063 [e]γάρ
gar
forConj
5100 [e]τις
tis
a certain [man]IPro-NMS
3686 [e]ὀνόματι,
onomati
named,N-DNS
695 [e]ἀργυροκόπος,
argyrokopos
a silversmith,N-NMS
4160 [e]ποιῶν
poiōn
makingV-PPA-NMS
3485 [e]ναοὺς
naous
shrinesN-AMP
693 [e]ἀργυροῦς
argyrous
silverAdj-AMP
735 [e]Ἀρτέμιδος
Artemidos
of Artemis,N-GFS
3930 [e]παρείχετο
pareicheto
was bringingV-IIM-3S
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DMP
5079 [e]τεχνίταις
technitais
craftsmenN-DMP
3756 [e]οὐκ
ouk
noAdv
3641 [e]ὀλίγην
oligēn
littleAdj-AFS
2039 [e]ἐργασίαν,
ergasian
business,N-AFS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 19:24 Greek NT: Nestle 1904
Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος, παρείχετο τοῖς τεχνίταις ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην·

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην·

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος, παρείχετο τοῖς τεχνίταις ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην·

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι ἀργυροκόπος ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην

Acts 19:24 Hebrew Bible
כי צורף כסף אחד דמטריוס שמו עשה היכלות כסף של ארטמיס המציא לחרשים משכרת לא מעט׃

Acts 19:24 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܡܢ ܥܒܕ ܤܐܡܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܕܡܛܪܝܘܤ ܕܥܒܕ ܗܘܐ ܢܘܤܐ ܕܤܐܡܐ ܠܐܪܛܡܝܤ ܘܡܘܬܪ ܗܘܐ ܠܒܢܝ ܐܘܡܢܘܬܗ ܝܘܬܪܢܐ ܪܒܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For a man named Demetrius, a silversmith, who made silver shrines of Artemis, was bringing no little business to the craftsmen;

King James Bible
For a certain man named Demetrius, a silversmith, which made silver shrines for Diana, brought no small gain unto the craftsmen;

Holman Christian Standard Bible
For a person named Demetrius, a silversmith who made silver shrines of Artemis, provided a great deal of business for the craftsmen.
Treasury of Scripture Knowledge

shrines. [Naus,] temples, probably portable silver models of the temple of Diana, and small images of the goddess, somewhat like the Santa Casa purchased by pilgrims at Loretto.

Diana.

Acts 19:27,28,34,35 So that not only this our craft is in danger to be set at nothing; …

brought.

Acts 16:16 And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed …

Isaiah 56:11,12 Yes, they are greedy dogs which can never have enough, and they are …

1 Timothy 6:9,10 But they that will be rich fall into temptation and a snare, and …

Links
Acts 19:24Acts 19:24 NIVActs 19:24 NLTActs 19:24 ESVActs 19:24 NASBActs 19:24 KJVActs 19:24 Bible AppsActs 19:24 Biblia ParalelaActs 19:24 Chinese BibleActs 19:24 French BibleActs 19:24 German BibleBible Hub
Acts 19:23
Top of Page
Top of Page