Acts 17:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
117 [e]Ἀθηναῖοι
Athēnaioi
[The] AtheniansAdj-NMP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3956 [e]πάντες
pantes
all,Adj-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
1927 [e]ἐπιδημοῦντες
epidēmountes
visitingV-PPA-NMP
3581 [e]ξένοι
xenoi
strangers,Adj-NMP
1519 [e]εἰς
eis
inPrep
3762 [e]οὐδὲν
ouden
nothingAdj-ANS
2087 [e]ἕτερον
heteron
elseAdj-ANS
2119 [e]ηὐκαίρουν
ēukairoun
spent their timeV-IIA-3P
2228 [e]
ē
thanConj
3004 [e]λέγειν
legein
to tellV-PNA
5100 [e]τι
ti
somethingIPro-ANS
2228 [e]
ē
andConj
191 [e]ἀκούειν
akouein
to hearV-PNA
5100 [e]τι
ti
somethingIPro-ANS
2537 [e]καινότερον.
kainoteron
new.Adj-ANS-C

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 17:21 Greek NT: Nestle 1904
Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν, ἢ λέγειν τι καὶ ἀκούειν καινότερον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν καινότερον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν, ἢ λέγειν τι καὶ ἀκούειν καινότερον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν, ἢ λέγειν τι καὶ ἀκούειν καινότερον

Acts 17:21 Hebrew Bible
כי האתיניים כלם וגם הנכרים הגרים שם לא חשו לדבר אחר כי אם לספר או לשמע חדשות׃

Acts 17:21 Aramaic NT: Peshitta
ܐܬܢܝܐ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܠܬܡܢ ܢܘܟܪܝܐ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܫܡܥ ܡܕܡ ܚܕܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
(Now all the Athenians and the strangers visiting there used to spend their time in nothing other than telling or hearing something new.)

King James Bible
(For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else, but either to tell, or to hear some new thing.)

Holman Christian Standard Bible
Now all the Athenians and the foreigners residing there spent their time on nothing else but telling or hearing something new.
Treasury of Scripture Knowledge

spent.

Ephesians 5:16 Redeeming the time, because the days are evil.

Colossians 4:5 Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time.

2 Thessalonians 3:11,12 For we hear that there are some which walk among you disorderly, …

1 Timothy 5:13 And with they learn to be idle, wandering about from house to house; …

2 Timothy 2:16,17 But shun profane and vain babblings: for they will increase to more …

Links
Acts 17:21Acts 17:21 NIVActs 17:21 NLTActs 17:21 ESVActs 17:21 NASBActs 17:21 KJVActs 17:21 Bible AppsActs 17:21 Biblia ParalelaActs 17:21 Chinese BibleActs 17:21 French BibleActs 17:21 German BibleBible Hub
Acts 17:20
Top of Page
Top of Page