2 Samuel 12:31
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
AndConj-w | DirObjM
5971 [e]הָעָ֨ם
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
who [were]Pro-r
  בָּ֜הּ
bāh
in itPrep | 3fs
3318 [e]הוֹצִ֗יא
hō-w-ṣî,
he brought outV-Hifil-Perf-3ms
7760 [e]וַיָּ֣שֶׂם
way-yā-śem
and put [them to work]Conj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4050 [e]בַּ֠מְּגֵרָה
bam-mə-ḡê-rāh
with sawsPrep-b, Art | N-fs
2757 [e]וּבַחֲרִצֵ֨י
ū-ḇa-ḥă-ri-ṣê
and picksConj-w, Prep-b | N-mpc
1270 [e]הַבַּרְזֶ֜ל
hab-bar-zel
ironArt | N-ms
4037 [e]וּֽבְמַגְזְרֹ֣ת
ū-ḇə-maḡ-zə-rōṯ
and axesConj-w, Prep-b | N-fpc
1270 [e]הַבַּרְזֶ֗ל
hab-bar-zel,
ironArt | N-ms
5674 [e]וְהֶעֱבִ֤יר
wə-he-‘ĕ-ḇîr
and made cross overConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3ms
853 [e]אוֹתָם֙
’ō-w-ṯām
themDirObjM | 3mp
  [במלכן]
[bam-mal-ken
-Preposition-b, Article :: Adverb Prep-b, Art | Adv
 
ḵ]
 
4404 [e](בַּמַּלְבֵּ֔ן)
(bam-mal-bên,
to the brick worksPrep-b, Art | N-ms
 
q)
 
3651 [e]וְכֵ֣ן
wə-ḵên
SoConj-w | Adv
6213 [e]יַעֲשֶׂ֔ה
ya-‘ă-śeh,
he didV-Qal-Imperf-3ms
3605 [e]לְכֹ֖ל
lə-ḵōl
to allPrep-l | N-msc
5892 [e]עָרֵ֣י
‘ā-rê
the citiesN-fpc
1121 [e]בְנֵֽי־
ḇə-nê-
of the sonsN-mpc
5983 [e]עַמּ֑וֹן
‘am-mō-wn;
of AmmonN-proper-ms
7725 [e]וַיָּ֧שָׁב
way-yā-šāḇ
And returnedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1732 [e]דָּוִ֛ד
dā-wiḏ
DavidN-proper-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
5971 [e]הָעָ֖ם
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
3389 [e]יְרוּשָׁלִָֽם׃
yə-rū-šā-lim.
to JerusalemN-proper-fs
  פ
-Punc

Hebrew Texts
שמואל ב 12:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־הָעָ֨ם אֲשֶׁר־בָּ֜הּ הֹוצִ֗יא וַיָּ֣שֶׂם בַּ֠מְּגֵרָה וּבַחֲרִצֵ֨י הַבַּרְזֶ֜ל וּֽבְמַגְזְרֹ֣ת הַבַּרְזֶ֗ל וְהֶעֱבִ֤יר אֹותָם֙ [בַּמַּלְכֶּן כ] (בַּמַּלְבֵּ֔ן ק) וְכֵ֣ן יַעֲשֶׂ֔ה לְכֹ֖ל עָרֵ֣י בְנֵֽי־עַמֹּ֑ון וַיָּ֧שָׁב דָּוִ֛ד וְכָל־הָעָ֖ם יְרוּשָׁלִָֽם׃ פ

שמואל ב 12:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־העם אשר־בה הוציא וישם במגרה ובחרצי הברזל ובמגזרת הברזל והעביר אותם [במלכן כ] (במלבן ק) וכן יעשה לכל ערי בני־עמון וישב דוד וכל־העם ירושלם׃ פ

שמואל ב 12:31 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואת־העם אשר־בה הוציא וישם במגרה ובחרצי הברזל ובמגזרת הברזל והעביר אותם [במלכן כ] (במלבן ק) וכן יעשה לכל ערי בני־עמון וישב דוד וכל־העם ירושלם׃ פ

שמואל ב 12:31 Hebrew Bible
ואת העם אשר בה הוציא וישם במגרה ובחרצי הברזל ובמגזרת הברזל והעביר אותם במלכן וכן יעשה לכל ערי בני עמון וישב דוד וכל העם ירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He also brought out the people who were in it, and set them under saws, sharp iron instruments, and iron axes, and made them pass through the brickkiln. And thus he did to all the cities of the sons of Ammon. Then David and all the people returned to Jerusalem.

King James Bible
And he brought forth the people that were therein, and put them under saws, and under harrows of iron, and under axes of iron, and made them pass through the brickkiln: and thus did he unto all the cities of the children of Ammon. So David and all the people returned unto Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
He removed the people who were in the city and put them to work with saws, iron picks, and iron axes, and to labor at brickmaking. He did the same to all the Ammonite cities. Then he and all his troops returned to Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge

and put them. Rather, as the particle () frequently signifies, `And he put them {to} saws, and {to} harrows, and {to} axes,' as we say, {to put a person to the plough, to the anvil, to the last, etc.}

1 Chronicles 20:3 And he brought out the people that were in it, and cut them with …

2 Samuel 8:2 And he smote Moab, and measured them with a line, casting them down …

Psalm 21:8,9 Your hand shall find out all your enemies: your right hand shall …

Links
2 Samuel 12:312 Samuel 12:31 NIV2 Samuel 12:31 NLT2 Samuel 12:31 ESV2 Samuel 12:31 NASB2 Samuel 12:31 KJV2 Samuel 12:31 Bible Apps2 Samuel 12:31 Biblia Paralela2 Samuel 12:31 Chinese Bible2 Samuel 12:31 French Bible2 Samuel 12:31 German BibleBible Hub
2 Samuel 12:30
Top of Page
Top of Page