2 Kings 25:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִי֩
way-hî
And it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7970 [e]בִשְׁלֹשִׁ֨ים
ḇiš-lō-šîm
in thirtyPrep-b | Number-cp
7651 [e]וָשֶׁ֜בַע
wā-še-ḇa‘
and sevenConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָ֗ה
šā-nāh,
the yearN-fs
1546 [e]לְגָלוּת֙
lə-ḡā-lūṯ
of the captivityPrep-l | N-fsc
3078 [e]יְהוֹיָכִ֣ין
yə-hō-w-yā-ḵîn
of JehoiachinN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֔ה
yə-hū-ḏāh,
of JudahN-proper-ms
8147 [e]בִּשְׁנֵ֤ים
biš-nêm
in twoPrep-b | Number-md
6240 [e]עָשָׂר֙
‘ā-śār
[and] tenNumber-ms
2320 [e]חֹ֔דֶשׁ
ḥō-ḏeš,
the monthN-ms
6242 [e]בְּעֶשְׂרִ֥ים
bə-‘eś-rîm
on the twentyPrep-b | Number-cp
7651 [e]וְשִׁבְעָ֖ה
wə-šiḇ-‘āh
and seven [day]Conj-w | Number-ms
2320 [e]לַחֹ֑דֶשׁ
la-ḥō-ḏeš;
of the monthPrep-l, Art | N-ms
5375 [e]נָשָׂ֡א
nā-śā
releasedV-Qal-Perf-3ms
  אֱוִ֣יל
’ĕ-wîl
- 
192 [e]מְרֹדַךְ֩
mə-rō-ḏaḵ
[that] Evil-merodachN-proper-ms
4428 [e]מֶ֨לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
894 [e]בָּבֶ֜ל
bā-ḇel
of BabylonN-proper-fs
8141 [e]בִּשְׁנַ֣ת
biš-naṯ
in the yearPrep-b | N-fsc
4427 [e]מָלְכ֗וֹ
mā-lə-ḵōw,
that he began to reignV-Qal-Inf | 3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7218 [e]רֹ֛אשׁ
rōš
the headN-msc
3078 [e]יְהוֹיָכִ֥ין
yə-hō-w-yā-ḵîn
JehoiachinN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֖ה
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
1004 [e]מִבֵּ֥ית
mib-bêṯ
fromPrep-m | N-msc
3608 [e]כֶּֽלֶא׃
ke-le.
prisonN-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 25:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֩ בִשְׁלֹשִׁ֨ים וָשֶׁ֜בַע שָׁנָ֗ה לְגָלוּת֙ יְהֹויָכִ֣ין מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֔ה בִּשְׁנֵ֤ים עָשָׂר֙ חֹ֔דֶשׁ בְּעֶשְׂרִ֥ים וְשִׁבְעָ֖ה לַחֹ֑דֶשׁ נָשָׂ֡א אֱוִ֣יל מְרֹדַךְ֩ מֶ֨לֶךְ בָּבֶ֜ל בִּשְׁנַ֣ת מָלְכֹ֗ו אֶת־רֹ֛אשׁ יְהֹויָכִ֥ין מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֖ה מִבֵּ֥ית כֶּֽלֶא׃

מלכים ב 25:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך־יהודה בשנים עשר חדש בעשרים ושבעה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכו את־ראש יהויכין מלך־יהודה מבית כלא׃

מלכים ב 25:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך־יהודה בשנים עשר חדש בעשרים ושבעה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכו את־ראש יהויכין מלך־יהודה מבית כלא׃

מלכים ב 25:27 Hebrew Bible
ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה בשנים עשר חדש בעשרים ושבעה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכו את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now it came about in the thirty-seventh year of the exile of Jehoiachin king of Judah, in the twelfth month, on the twenty-seventh day of the month, that Evil-merodach king of Babylon, in the year that he became king, released Jehoiachin king of Judah from prison;

King James Bible
And it came to pass in the seven and thirtieth year of the captivity of Jehoiachin king of Judah, in the twelfth month, on the seven and twentieth day of the month, that Evilmerodach king of Babylon in the year that he began to reign did lift up the head of Jehoiachin king of Judah out of prison;

Holman Christian Standard Bible
On the twenty-seventh day of the twelfth month of the thirty-seventh year of the exile of Judah's King Jehoiachin, in the year Evil-merodach became king of Babylon, he pardoned King Jehoiachin of Judah and released him from prison.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

Jeremiah 24:5,6 Thus said the LORD, the God of Israel; Like these good figs, so will …

Jeremiah 52:31-34 And it came to pass in the seven and thirtieth year of the captivity …

king of Babylon.

Proverbs 21:1 The king's heart is in the hand of the LORD, as the rivers of water: …

lift up the head.

Genesis 40:13,20 Yet within three days shall Pharaoh lift up your head, and restore …

Links
2 Kings 25:272 Kings 25:27 NIV2 Kings 25:27 NLT2 Kings 25:27 ESV2 Kings 25:27 NASB2 Kings 25:27 KJV2 Kings 25:27 Bible Apps2 Kings 25:27 Biblia Paralela2 Kings 25:27 Chinese Bible2 Kings 25:27 French Bible2 Kings 25:27 German BibleBible Hub
2 Kings 25:26
Top of Page
Top of Page