2 Kings 18:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6258 [e]עַתָּ֡ה
‘at-tāh
NowAdv
2009 [e]הִנֵּ֣ה
hin-nêh
lookInterjection
982 [e]בָטַ֣חְתָּ
ḇā-ṭaḥ-tā
You are trustingV-Qal-Perf-2ms
  לְּךָ֡
lə-ḵā
toPrep | 2ms
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
4938 [e]מִשְׁעֶנֶת֩
miš-‘e-neṯ
the staffN-fsc
7070 [e]הַקָּנֶ֨ה
haq-qā-neh
of reedArt | N-ms
7533 [e]הָרָצ֤וּץ
hā-rā-ṣūṣ
brokenArt | V-Qal-QalPassPrtcpl-ms
2088 [e]הַזֶּה֙
haz-zeh
thisArt | Pro-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
4714 [e]מִצְרַ֔יִם
miṣ-ra-yim,
EgyptN-proper-fs
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
on whichPro-r
5564 [e]יִסָּמֵ֥ךְ
yis-sā-mêḵ
if leansV-Nifal-Imperf-3ms
376 [e]אִישׁ֙
’îš
a manN-ms
5921 [e]עָלָ֔יו
‘ā-lāw,
onPrep | 3ms
935 [e]וּבָ֥א
ū-ḇā
and it will goConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
3709 [e]בְכַפּ֖וֹ
ḇə-ḵap-pōw
into his handPrep-b | N-fsc | 3ms
5344 [e]וּנְקָבָ֑הּ
ū-nə-qā-ḇāh;
and pierce itConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms | 3fs
3651 [e]כֵּ֚ן
kên
soAdv
6547 [e]פַּרְעֹ֣ה
par-‘ōh
[is] PharaohN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
4714 [e]מִצְרַ֔יִם
miṣ-ra-yim,
of EgyptN-proper-fs
3605 [e]לְכָֽל־
lə-ḵāl
to allPrep-l | N-msc
982 [e]הַבֹּטְחִ֖ים
hab-bō-ṭə-ḥîm
who trustArt | V-Qal-Prtcpl-mp
5921 [e]עָלָֽיו׃
‘ā-lāw.
in himPrep | 3ms

Hebrew Texts
מלכים ב 18:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַתָּ֡ה הִנֵּ֣ה בָטַ֣חְתָּ לְּךָ֡ עַל־מִשְׁעֶנֶת֩ הַקָּנֶ֨ה הָרָצ֤וּץ הַזֶּה֙ עַל־מִצְרַ֔יִם אֲשֶׁ֨ר יִסָּמֵ֥ךְ אִישׁ֙ עָלָ֔יו וּבָ֥א בְכַפֹּ֖ו וּנְקָבָ֑הּ כֵּ֚ן פַּרְעֹ֣ה מֶֽלֶךְ־מִצְרַ֔יִם לְכָֽל־הַבֹּטְחִ֖ים עָלָֽיו׃

מלכים ב 18:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עתה הנה בטחת לך על־משענת הקנה הרצוץ הזה על־מצרים אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך־מצרים לכל־הבטחים עליו׃

מלכים ב 18:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
עתה הנה בטחת לך על־משענת הקנה הרצוץ הזה על־מצרים אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך־מצרים לכל־הבטחים עליו׃

מלכים ב 18:21 Hebrew Bible
עתה הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך מצרים לכל הבטחים עליו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now behold, you rely on the staff of this crushed reed, even on Egypt; on which if a man leans, it will go into his hand and pierce it. So is Pharaoh king of Egypt to all who rely on him.

King James Bible
Now, behold, thou trustest upon the staff of this bruised reed, even upon Egypt, on which if a man lean, it will go into his hand, and pierce it: so is Pharaoh king of Egypt unto all that trust on him.

Holman Christian Standard Bible
Look, you are now trusting in Egypt, that splintered reed of a staff that will enter and pierce the hand of anyone who leans on it. This is how Pharaoh king of Egypt is to all who trust in him.
Treasury of Scripture Knowledge

trustest. Heb. trustest thee. the staff.

Isaiah 36:6 See, you trust in the staff of this broken reed, on Egypt; where …

Ezekiel 29:6,7 And all the inhabitants of Egypt shall know that I am the LORD, because …

upon Egypt.

Isaiah 30:2,7 That walk to go down into Egypt, and have not asked at my mouth; …

Isaiah 31:1-3 Woe to them that go down to Egypt for help; and stay on horses, and …

so is Pharaoh.

2 Kings 17:4 And the king of Assyria found conspiracy in Hoshea: for he had sent …

Jeremiah 46:17 They did cry there, Pharaoh king of Egypt is but a noise; he has …

Links
2 Kings 18:212 Kings 18:21 NIV2 Kings 18:21 NLT2 Kings 18:21 ESV2 Kings 18:21 NASB2 Kings 18:21 KJV2 Kings 18:21 Bible Apps2 Kings 18:21 Biblia Paralela2 Kings 18:21 Chinese Bible2 Kings 18:21 French Bible2 Kings 18:21 German BibleBible Hub
2 Kings 18:20
Top of Page
Top of Page