2 Kings 18:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]וְכִי־
wə-ḵî-
But ifConj-w | Conj
559 [e]תֹאמְר֣וּן
ṯō-mə-rūn
you sayV-Qal-Imperf-2mp | Pn
413 [e]אֵלַ֔י
’ê-lay,
to mePrep | 1cs
413 [e]אֶל־
’el-
inPrep
3068 [e]יְהוָ֥ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵ֖ינוּ
’ĕ-lō-hê-nū
our GodN-mpc | 1cp
982 [e]בָּטָ֑חְנוּ
bā-ṭā-ḥə-nū;
we trustV-Qal-Perf-1cp
3808 [e]הֲלוֹא־
hă-lō-w-
[is] it notAdv-NegPrt
1931 [e]ה֗וּא
hū,
HePro-3ms
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
whosePro-r
5493 [e]הֵסִ֤יר
hê-sîr
has taken awayV-Hifil-Perf-3ms
2396 [e]חִזְקִיָּ֙הוּ֙
ḥiz-qî-yā-hū
HezekiahN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1116 [e]בָּמֹתָ֣יו
bā-mō-ṯāw
high placesN-fpc | 3ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
4196 [e]מִזְבְּחֹתָ֔יו
miz-bə-ḥō-ṯāw,
whose altarsN-mpc | 3ms
559 [e]וַיֹּ֤אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3063 [e]לִֽיהוּדָה֙
lî-hū-ḏāh
to JudahPrep-l | N-proper-ms
3389 [e]וְלִיר֣וּשָׁלִַ֔ם
wə-lî-rū-šā-lim,
and JerusalemConj-w, Prep-l | N-proper-fs
6440 [e]לִפְנֵי֙
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
4196 [e]הַמִּזְבֵּ֣חַ
ham-miz-bê-aḥ
altarArt | N-ms
2088 [e]הַזֶּ֔ה
haz-zeh,
thisArt | Pro-ms
7812 [e]תִּֽשְׁתַּחֲו֖וּ
tiš-ta-ḥă-wū
You shall worshipV-Hitpael-Imperf-2mp
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָֽם׃
bî-rū-šā-lim.
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 18:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכִי־תֹאמְר֣וּן אֵלַ֔י אֶל־יְהוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ בָּטָ֑חְנוּ הֲלֹוא־ה֗וּא אֲשֶׁ֨ר הֵסִ֤יר חִזְקִיָּ֙הוּ֙ אֶת־בָּמֹתָ֣יו וְאֶת־מִזְבְּחֹתָ֔יו וַיֹּ֤אמֶר לִֽיהוּדָה֙ וְלִיר֣וּשָׁלִַ֔ם לִפְנֵי֙ הַמִּזְבֵּ֣חַ הַזֶּ֔ה תִּֽשְׁתַּחֲו֖וּ בִּירוּשָׁלִָֽם׃

מלכים ב 18:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכי־תאמרון אלי אל־יהוה אלהינו בטחנו הלוא־הוא אשר הסיר חזקיהו את־במתיו ואת־מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלם׃

מלכים ב 18:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וכי־תאמרון אלי אל־יהוה אלהינו בטחנו הלוא־הוא אשר הסיר חזקיהו את־במתיו ואת־מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלם׃

מלכים ב 18:22 Hebrew Bible
וכי תאמרון אלי אל יהוה אלהינו בטחנו הלוא הוא אשר הסיר חזקיהו את במתיו ואת מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But if you say to me, 'We trust in the LORD our God,' is it not He whose high places and whose altars Hezekiah has taken away, and has said to Judah and to Jerusalem, 'You shall worship before this altar in Jerusalem '?

King James Bible
But if ye say unto me, We trust in the LORD our God: is not that he, whose high places and whose altars Hezekiah hath taken away, and hath said to Judah and Jerusalem, Ye shall worship before this altar in Jerusalem?

Holman Christian Standard Bible
Suppose you say to me: We trust in the LORD our God. Isn't He the One whose high places and altars Hezekiah has removed, saying to Judah and to Jerusalem: You must worship at this altar in Jerusalem?"
Treasury of Scripture Knowledge

We trust.

2 Kings 18:5 He trusted in the LORD God of Israel; so that after him was none …

Daniel 3:15 Now if you be ready that at what time you hear the sound of the cornet, …

Matthew 27:43 He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: …

whose high places.

2 Kings 18:4 He removed the high places, and broke the images, and cut down the …

2 Chronicles 31:1 Now when all this was finished, all Israel that were present went …

2 Chronicles 32:12 Has not the same Hezekiah taken away his high places and his altars, …

Isaiah 36:7 But if you say to me, We trust in the LORD our God: is it not he, …

1 Corinthians 2:15 But he that is spiritual judges all things, yet he himself is judged of no man.

Links
2 Kings 18:222 Kings 18:22 NIV2 Kings 18:22 NLT2 Kings 18:22 ESV2 Kings 18:22 NASB2 Kings 18:22 KJV2 Kings 18:22 Bible Apps2 Kings 18:22 Biblia Paralela2 Kings 18:22 Chinese Bible2 Kings 18:22 French Bible2 Kings 18:22 German BibleBible Hub
2 Kings 18:21
Top of Page
Top of Page