2 Chronicles 35:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1697 [e]וּדְבָרָ֕יו
ū-ḏə-ḇā-rāw
and his deedsConj-w | N-mpc | 3ms
7223 [e]הָרִאשֹׁנִ֖ים
hā-ri-šō-nîm
from firstArt | Adj-mp
314 [e]וְהָאַחֲרֹנִ֑ים
wə-hā-’a-ḥă-rō-nîm;
and to lastConj-w, Art | Adj-mp
2005 [e]הִנָּ֣ם
hin-nām
indeedInterjection | 3mp
3789 [e]כְּתוּבִ֔ים
kə-ṯū-ḇîm,
they [are] writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
5612 [e]סֵ֥פֶר
sê-p̄er
the bookN-msc
4428 [e]מַלְכֵֽי־
mal-ḵê-
of the kingsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֖ל
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
3063 [e]וִיהוּדָֽה׃
wî-hū-ḏāh.
and JudahConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּדְבָרָ֕יו הָרִאשֹׁנִ֖ים וְהָאַחֲרֹנִ֑ים הִנָּ֣ם כְּתוּבִ֔ים עַל־סֵ֥פֶר מַלְכֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל וִיהוּדָֽה׃

דברי הימים ב 35:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודבריו הראשנים והאחרנים הנם כתובים על־ספר מלכי־ישראל ויהודה׃

דברי הימים ב 35:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ודבריו הראשנים והאחרנים הנם כתובים על־ספר מלכי־ישראל ויהודה׃

דברי הימים ב 35:27 Hebrew Bible
ודבריו הראשנים והאחרנים הנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and his acts, first to last, behold, they are written in the Book of the Kings of Israel and Judah.

King James Bible
And his deeds, first and last, behold, they are written in the book of the kings of Israel and Judah.

Holman Christian Standard Bible
and his words, from beginning to end, are written in the Book of the Kings of Israel and Judah.
Treasury of Scripture Knowledge

deeds

2 Chronicles 20:34 Now the rest of the acts of Jehoshaphat, first and last, behold, …

2 Chronicles 24:27 Now concerning his sons, and the greatness of the burdens laid on …

2 Chronicles 25:26 Now the rest of the acts of Amaziah, first and last, behold, are …

2 Chronicles 26:22 Now the rest of the acts of Uzziah, first and last, did Isaiah the …

2 Chronicles 32:32 Now the rest of the acts of Hezekiah, and his goodness, behold, they …

2 Chronicles 33:19 His prayer also, and how God was entreated of him, and all his sins, …

2 Kings 10:34 Now the rest of the acts of Jehu, and all that he did, and all his might…

2 Kings 16:19 Now the rest of the acts of Ahaz which he did, are they not written …

2 Kings 20:20 And the rest of the acts of Hezekiah, and all his might, and how …

2 Kings 21:25 Now the rest of the acts of Amon which he did, are they not written …

Links
2 Chronicles 35:272 Chronicles 35:27 NIV2 Chronicles 35:27 NLT2 Chronicles 35:27 ESV2 Chronicles 35:27 NASB2 Chronicles 35:27 KJV2 Chronicles 35:27 Bible Apps2 Chronicles 35:27 Biblia Paralela2 Chronicles 35:27 Chinese Bible2 Chronicles 35:27 French Bible2 Chronicles 35:27 German BibleBible Hub
2 Chronicles 35:26
Top of Page
Top of Page