2 Chronicles 28:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3499 [e]וְיֶ֤תֶר
wə-ye-ṯer
And the restConj-w | N-msc
1697 [e]דְּבָרָיו֙
də-ḇā-rāw
of his actsN-mpc | 3ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
1870 [e]דְּרָכָ֔יו
də-rā-ḵāw,
his waysN-cpc | 3ms
7223 [e]הָרִאשֹׁנִ֖ים
hā-ri-šō-nîm
from firstArt | Adj-mp
314 [e]וְהָאַחֲרוֹנִ֑ים
wə-hā-’a-ḥă-rō-w-nîm;
and to lastConj-w, Art | Adj-mp
2005 [e]הִנָּ֣ם
hin-nām
indeedInterjection | 3mp
3789 [e]כְּתוּבִ֔ים
kə-ṯū-ḇîm,
they [are] writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
5612 [e]סֵ֥פֶר
sê-p̄er
the bookN-msc
4428 [e]מַלְכֵֽי־
mal-ḵê-
of the kingsN-mpc
3063 [e]יְהוּדָ֖ה
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
3478 [e]וְיִשְׂרָאֵֽל׃
wə-yiś-rā-’êl.
and IsraelConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 28:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֤תֶר דְּבָרָיו֙ וְכָל־דְּרָכָ֔יו הָרִאשֹׁנִ֖ים וְהָאַחֲרֹונִ֑ים הִנָּ֣ם כְּתוּבִ֔ים עַל־סֵ֥פֶר מַלְכֵֽי־יְהוּדָ֖ה וְיִשְׂרָאֵֽל׃

דברי הימים ב 28:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דבריו וכל־דרכיו הראשנים והאחרונים הנם כתובים על־ספר מלכי־יהודה וישראל׃

דברי הימים ב 28:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתר דבריו וכל־דרכיו הראשנים והאחרונים הנם כתובים על־ספר מלכי־יהודה וישראל׃

דברי הימים ב 28:26 Hebrew Bible
ויתר דבריו וכל דרכיו הראשנים והאחרונים הנם כתובים על ספר מלכי יהודה וישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the rest of his acts and all his ways, from first to last, behold, they are written in the Book of the Kings of Judah and Israel.

King James Bible
Now the rest of his acts and of all his ways, first and last, behold, they are written in the book of the kings of Judah and Israel.

Holman Christian Standard Bible
As for the rest of his deeds and all his ways, from beginning to end, they are written in the Book of the Kings of Judah and Israel.
Treasury of Scripture Knowledge

the rest

2 Chronicles 20:34 Now the rest of the acts of Jehoshaphat, first and last, behold, …

2 Chronicles 27:7-9 Now the rest of the acts of Jotham, and all his wars, and his ways, …

2 Kings 16:19,20 Now the rest of the acts of Ahaz which he did, are they not written …

Links
2 Chronicles 28:262 Chronicles 28:26 NIV2 Chronicles 28:26 NLT2 Chronicles 28:26 ESV2 Chronicles 28:26 NASB2 Chronicles 28:26 KJV2 Chronicles 28:26 Bible Apps2 Chronicles 28:26 Biblia Paralela2 Chronicles 28:26 Chinese Bible2 Chronicles 28:26 French Bible2 Chronicles 28:26 German BibleBible Hub
2 Chronicles 28:25
Top of Page
Top of Page