2 Chronicles 2:12 Hebrew Text Analysis
2 Chronicles 2:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּאמֶר֮and saidVerb
2361 [e]ḥū-rāmחוּרָם֒HuramNoun
1288 [e]bā-rūḵבָּר֤וּךְBlessed [are]Verb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יGodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֔הmadeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֖יִםheavenNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץearthNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhoPrt
5414 [e]nā-ṯanנָתַן֩has givenVerb
1732 [e]lə-ḏā-wîḏלְדָוִ֨ידto DavidNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֜לֶךְthe kingNoun
1121 [e]bênבֵּ֣ןa sonNoun
2450 [e]ḥā-ḵām,חָכָ֗םwiseAdj
3045 [e]yō-w-ḏê-a‘יוֹדֵ֙עַ֙enduedVerb
7922 [e]śê-ḵelשֵׂ֣כֶלwith prudenceNoun
998 [e]ū-ḇî-nāh,וּבִינָ֔הthat understandingNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤ר - Prt
1129 [e]yiḇ-neh-יִבְנֶה־might buildVerb
1004 [e]ba-yiṯבַּ֙יִת֙a houseNoun
3068 [e]Yah-weh,לַיהוָ֔הfor the LORDNoun
1004 [e]ū-ḇa-yiṯוּבַ֖יִתand a houseNoun
4438 [e]lə-mal-ḵū-ṯōw.לְמַלְכוּתֽוֹ׃for his kingdomNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 2:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמֶר֮ חוּרָם֒ בָּר֤וּךְ יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה אֶת־הַשָּׁמַ֖יִם וְאֶת־הָאָ֑רֶץ אֲשֶׁ֣ר נָתַן֩ לְדָוִ֨יד הַמֶּ֜לֶךְ בֵּ֣ן חָכָ֗ם יֹודֵ֙עַ֙ שֵׂ֣כֶל וּבִינָ֔ה אֲשֶׁ֤ר יִבְנֶה־בַּ֙יִת֙ לַיהוָ֔ה וּבַ֖יִת לְמַלְכוּתֹֽו׃

דברי הימים ב 2:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר חורם ברוך יהוה אלהי ישראל אשר עשה את־השמים ואת־הארץ אשר נתן לדויד המלך בן חכם יודע שכל ובינה אשר יבנה־בית ליהוה ובית למלכותו׃

Links
2 Chronicles 2:122 Chronicles 2:12 Text Analysis2 Chronicles 2:12 Interlinear2 Chronicles 2:12 Multilingual2 Chronicles 2:12 TSK2 Chronicles 2:12 Cross References2 Chronicles 2:12 Bible Hub2 Chronicles 2:12 Biblia Paralela2 Chronicles 2:12 Chinese Bible2 Chronicles 2:12 French Bible2 Chronicles 2:12 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 2:11
Top of Page
Top of Page