1 Samuel 4:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7971 [e]וַיִּשְׁלַ֤ח
way-yiš-laḥ
So sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5971 [e]הָעָם֙
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
7887 [e]שִׁלֹ֔ה
ši-lōh,
to ShilohN-proper-fs
5375 [e]וַיִּשְׂא֣וּ
way-yiś-’ū
that they might bringConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
8033 [e]מִשָּׁ֗ם
miš-šām,
from therePrep-m | Adv
853 [e]אֵ֣ת
’êṯ
-DirObjM
727 [e]אֲר֧וֹן
’ă-rō-wn
the arkN-csc
1285 [e]בְּרִית־
bə-rîṯ-
of the covenant ofN-fsc
3069 [e]יְהוָ֛ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
6635 [e]צְבָא֖וֹת
ṣə-ḇā-’ō-wṯ
of hostsN-cp
3427 [e]יֹשֵׁ֣ב
yō-šêḇ
who dwellsV-Qal-Prtcpl-ms
3742 [e]הַכְּרֻבִ֑ים
hak-kə-ru-ḇîm;
[between] the cherubimArt | N-mp
8033 [e]וְשָׁ֞ם
wə-šām
and [were] thereConj-w | Adv
8147 [e]שְׁנֵ֣י
šə-nê
twoNumber-mdc
1121 [e]בְנֵֽי־
ḇə-nê-
the sonsN-mpc
5941 [e]עֵלִ֗י
‘ê-lî,
of EliN-proper-ms
5973 [e]עִם־
‘im-
withPrep
727 [e]אֲרוֹן֙
’ă-rō-wn
the arkN-csc
1285 [e]בְּרִ֣ית
bə-rîṯ
of the covenantN-fsc
430 [e]הָאֱלֹהִ֔ים
hā-’ĕ-lō-hîm,
of GodArt | N-mp
2652 [e]חָפְנִ֖י
ḥā-p̄ə-nî
HophniN-proper-ms
6372 [e]וּפִֽינְחָֽס׃
ū-p̄î-nə-ḥās.
and PhinehasConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
שמואל א 4:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֤ח הָעָם֙ שִׁלֹ֔ה וַיִּשְׂא֣וּ מִשָּׁ֗ם אֵ֣ת אֲרֹ֧ון בְּרִית־יְהוָ֛ה צְבָאֹ֖ות יֹשֵׁ֣ב הַכְּרֻבִ֑ים וְשָׁ֞ם שְׁנֵ֣י בְנֵֽי־עֵלִ֗י עִם־אֲרֹון֙ בְּרִ֣ית הָאֱלֹהִ֔ים חָפְנִ֖י וּפִֽינְחָֽס׃

שמואל א 4:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח העם שלה וישאו משם את ארון ברית־יהוה צבאות ישב הכרבים ושם שני בני־עלי עם־ארון ברית האלהים חפני ופינחס׃

שמואל א 4:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישלח העם שלה וישאו משם את ארון ברית־יהוה צבאות ישב הכרבים ושם שני בני־עלי עם־ארון ברית האלהים חפני ופינחס׃

שמואל א 4:4 Hebrew Bible
וישלח העם שלה וישאו משם את ארון ברית יהוה צבאות ישב הכרבים ושם שני בני עלי עם ארון ברית האלהים חפני ופינחס׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the people sent to Shiloh, and from there they carried the ark of the covenant of the LORD of hosts who sits above the cherubim; and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God.

King James Bible
So the people sent to Shiloh, that they might bring from thence the ark of the covenant of the LORD of hosts, which dwelleth between the cherubims: and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God.

Holman Christian Standard Bible
So the people sent men to Shiloh to bring back the ark of the covenant of the LORD of Hosts, who dwells between the cherubim. Eli's two sons, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God.
Treasury of Scripture Knowledge

which dwelleth

2 Samuel 6:2 And David arose, and went with all the people that were with him …

2 Kings 19:15 And Hezekiah prayed before the LORD, and said, O LORD God of Israel, …

Psalm 80:1 Give ear, O Shepherd of Israel, you that lead Joseph like a flock; …

Psalm 99:1 The LORD reigns; let the people tremble: he sits between the cherubim; …

the cherubims

Exodus 25:18-22 And you shall make two cherubim of gold, of beaten work shall you …

Numbers 7:89 And when Moses was gone into the tabernacle of the congregation to …

Hophni

1 Samuel 2:12-17,22 Now the sons of Eli were sons of Belial; they knew not the LORD…

Psalm 50:16,17 But to the wicked God said, What have you to do to declare my statutes, …

Malachi 1:9 And now, I pray you, beseech God that he will be gracious to us: …

Acts 19:15,16 And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know; …

with the ark

Numbers 4:5,15 And when the camp sets forward, Aaron shall come, and his sons, and …

Links
1 Samuel 4:41 Samuel 4:4 NIV1 Samuel 4:4 NLT1 Samuel 4:4 ESV1 Samuel 4:4 NASB1 Samuel 4:4 KJV1 Samuel 4:4 Bible Apps1 Samuel 4:4 Biblia Paralela1 Samuel 4:4 Chinese Bible1 Samuel 4:4 French Bible1 Samuel 4:4 German BibleBible Hub
1 Samuel 4:3
Top of Page
Top of Page