1 Corinthians 7:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Τῇ
To theArt-DFS
1135 [e]γυναικὶ
gynaiki
wife,N-DFS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
435 [e]ἀνὴρ
anēr
husbandN-NMS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3782 [e]ὀφειλὴν
opheilēn
dutyN-AFS
591 [e]ἀποδιδότω,
apodidotō
let fulfill;V-PMA-3S
3668 [e]ὁμοίως
homoiōs
likewiseAdv
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2532 [e]καὶ
kai
also,Conj
3588 [e]
theArt-NFS
1135 [e]γυνὴ
gynē
wifeN-NFS
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
435 [e]ἀνδρί.
andri
husband.N-DMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:3 Greek NT: Nestle 1904
τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν ἀποδιδότω· ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν ἀποδιδότω· ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν ἀποδιδότω ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί

1 Corinthians 7:3 Hebrew Bible
האיש יקים חובת העונה לאשתו וכמו כן האשה לבעלה׃

1 Corinthians 7:3 Aramaic NT: Peshitta
ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܗ ܚܘܒܐ ܕܡܬܬܚܝܒ ܢܦܪܘܥ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܠܒܥܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The husband must fulfill his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband.

King James Bible
Let the husband render unto the wife due benevolence: and likewise also the wife unto the husband.

Holman Christian Standard Bible
A husband should fulfill his marital responsibility to his wife, and likewise a wife to her husband.
Treasury of Scripture Knowledge

Exodus 21:10 If he take him another wife; her food, her raiment, and her duty …

1 Peter 3:7 Likewise, you husbands, dwell with them according to knowledge, giving …

Links
1 Corinthians 7:31 Corinthians 7:3 NIV1 Corinthians 7:3 NLT1 Corinthians 7:3 ESV1 Corinthians 7:3 NASB1 Corinthians 7:3 KJV1 Corinthians 7:3 Bible Apps1 Corinthians 7:3 Biblia Paralela1 Corinthians 7:3 Chinese Bible1 Corinthians 7:3 French Bible1 Corinthians 7:3 German BibleBible Hub
1 Corinthians 7:2
Top of Page
Top of Page