1 Corinthians 11:6
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2619 [e]κατακαλύπτεται
katakalyptetai
covers her headV-PIM/P-3S
1135 [e]γυνή,
gynē
a woman,N-NFS
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
2751 [e]κειράσθω·
keirasthō
let her be shorn.V-AMM-3S
1487 [e]εἰ
ei
If [it is]Conj
1161 [e]δὲ
de
nowConj
150 [e]αἰσχρὸν
aischron
disgracefulAdj-NNS
1135 [e]γυναικὶ
gynaiki
to a womanN-DFS
3588 [e]τὸ
to
- Art-NNS
2751 [e]κείρασθαι
keirasthai
to be shornV-ANM
2228 [e]
ē
orConj
3587 [e]ξυρᾶσθαι,
xyrasthai
to be shaven,V-ANM/P
2619 [e]κατακαλυπτέσθω.
katakalyptesthō
let her cover her head.V-PMM/P-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:6 Greek NT: Nestle 1904
εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:6 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:6 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:6 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:6 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:6 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:6 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:6 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι κατακαλυπτέσθω

1 Corinthians 11:6 Hebrew Bible
כי האשה אם לא תתכסה גם תתגלח ואם בזיון הוא לאשה להכסם או להתגלח תתכסה׃

1 Corinthians 11:6 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܟܤܝܐ ܐܢܬܬܐ ܐܦ ܬܤܬܦܪ ܐܢ ܕܝܢ ܡܫܟܪ ܗܘ ܠܐܢܬܬܐ ܠܡܤܬܦܪܘ ܐܘ ܠܡܓܪܥ ܬܬܟܤܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For if a woman does not cover her head, let her also have her hair cut off; but if it is disgraceful for a woman to have her hair cut off or her head shaved, let her cover her head.

King James Bible
For if the woman be not covered, let her also be shorn: but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.

Holman Christian Standard Bible
So if a woman's head is not covered, her hair should be cut off. But if it is disgraceful for a woman to have her hair cut off or her head shaved, she should be covered.
Treasury of Scripture Knowledge

but.

Numbers 5:18 And the priest shall set the woman before the LORD, and uncover the …

Deuteronomy 22:5 The woman shall not wear that which pertains to a man, neither shall …

Links
1 Corinthians 11:61 Corinthians 11:6 NIV1 Corinthians 11:6 NLT1 Corinthians 11:6 ESV1 Corinthians 11:6 NASB1 Corinthians 11:6 KJV1 Corinthians 11:6 Bible Apps1 Corinthians 11:6 Biblia Paralela1 Corinthians 11:6 Chinese Bible1 Corinthians 11:6 French Bible1 Corinthians 11:6 German BibleBible Hub
1 Corinthians 11:5
Top of Page
Top of Page