Psalmi 145
Romanian: Cornilescu
1(O cîntare de laudă a lui David.) Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvînta Numele tău în veci de veci.

2În fie care zi Te voi binecuvînta, şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci.

3Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă.

4Fiecare neam de om să laude lucrările Tale, şi să vestească isprăvile Tale cele mari!

5Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale, şi voi cînta minunile Tale.

6Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată, şi eu voi povesti mărimea Ta.

7Să se trîmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate, şi să se laude dreptatea Ta!

8Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.

9Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.

10Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvînta.

11Vor spune slava împărăţiei Tale, şi vor vesti puterea Ta,

12ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta, şi strălucirea plină de slavă a împărăţiei Tale.

13Împărăţia Ta este o împărăţie vecinică, şi stăpînirea Ta rămîne în picioare în toate veacurile.

14Domnul sprijineşte pe toţi ceice cad, şi îndreaptă pe cei încovoiaţi.

15Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrana la vreme.

16Îţi deschizi mîna, şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17Domnul este drept în toate căile Lui, şi milostiv în toate faptele Lui.

18Domnul este lîngă toţi cei ce -L cheamă, lîngă cei ce -L cheamă cu toată inima.

19El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi -i scapă.

20Domnul păzeşte pe toţi cei ce -L iubesc, şi nimiceşte pe toţi cei răi.

21Gura mea să vestească lauda Domnului, şi orice făptură să binecuvînteze Numele Lui cel sfînt în veci de veci!Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 144
Top of Page
Top of Page