Psalmi 136
Romanian: Cornilescu
1Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!

2Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!

3Lăudaţi pe Domnul domnilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!

4Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!

5Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ţine îndurarea Lui!

6Pe cel ce a întins pămîntul pe ape, căci în veac ţine îndurarea Lui!

7Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!

8Soarele, ca să stăpînească ziua, căci în veac ţine îndurarea Lui!

9Luna şi stelele, ca să stăpînească noaptea, căci în veac ţine îndurarea Lui!

10Pe Cel ce a lovit pe Egipteni în întîii lor născuţi, căci în veac ţine îndurarea Lui!

11Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ţine îndurarea Lui!

12Cu mînă tare şi cu braţ întins, căci în veac ţine îndurarea Lui!

13Pe Cel ce a tăiat în două marea Roşie, căci în veac ţine îndurarea Lui!

14Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ţine îndurarea Lui!

15Şi a aruncat pe Faraon şi oştirea lui în marea Roşie, căci în veac ţine îndurarea Lui!

16Pe Cel ce a călăuzit pe poporul Său în pustie, căci în veac ţine îndurarea Lui!

17Pe Cel ce a lovit împăraţi mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!

18Pe Cel ce a ucis împăraţi puternici, căci în veac ţine îndurarea Lui!

19Pe Sihon, împăratul Amoriţilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!

20Şi pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ţine îndurarea Lui!

21Şi le -a dat ţara de moştenire, căci în veac ţine îndurarea Lui!

22De moştenire robului Său Israel, căci în veac ţine îndurarea Lui!

23Pe Cel ce Şi -a adus aminte de noi, cînd eram smeriţi, căci în veac ţine îndurarea Lui!

24Şi ne -a izbăvit de asupritorii noştri, căci în veac ţine îndurarea Lui!

25Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ţine îndurarea Lui!

26Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 135
Top of Page
Top of Page