Filimon 1
Romanian: Cornilescu
1Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către prea iubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru, 2către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către Biserica din casa ta: 3Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos!

4Mulţămesc totdeauna Dumnezeului meu, oride cîte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, 5pentrucă am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii. 6Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, cari să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. 7În adevăr, am avut o mare bucurie şi mîngîiere, pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine.

8De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci, 9vreau mai de grabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sînt, bătrînul Pavel; iar acum întemniţat pentru Hristos Isus.

10Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanţurile mele: pentru Onisim, 11care altă dată ţi -a fost nefolositor, dar care acum îţi va fi folositor şi ţie şi mie. 12Ţi -l trimet înapoi, pe el, inima mea. 13Aş fi dorit să -l ţin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cît sînt în lanţuri pentru Evanghelie. 14Dar n'am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentruca binele, pe care mi -l faci, să nu fie silit, ci de bună voie. 15Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să -l ai pentru vecinicie, 16dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus de cît pe un rob: ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, şi cu atît mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!

17Dacă mă socoteşti dar ca prieten al tău, primeşte -l ca pe mine însumi. 18Şi dacă ţi -a adus vreo vătămare sau îţi este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. 19Eu, Pavel, ,,voi plăti`` -scriu cu mîna mea-ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie. 20Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul, şi înviorează-mi inima în Hristos!

21Ţi-am scris bizuit pe ascultarea ta, şi ştiu că vei face chiar mai mult de cît îţi zic.

22Tot odată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.

23Epafra, tovarăşul meu de temniţă în Hristos Isus, îţi trimete sănătate; 24tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarăşii mei de lucru.

25Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! AminRomanian: Cornilescu

Bible Hub

Titus 3
Top of Page
Top of Page