Numeri 7
Romanian: Cornilescu
1Cînd a isprăvit Moise de aşezat cortul, l -a uns şi l -a sfinţit împreună cu toate uneltele lui, precum şi altarul cu toate uneltele lui; le -a uns şi le -a sfinţit. 2Atunci mai marii lui Israel, căpeteniile caselor părinţilor lor, şi-au adus darurile lor: aceştia erau mai marii seminţiilor, cari luaseră parte la numărătoare. 3Ei şi-au adus ca dar înaintea Domnului: şase cară acoperite şi doisprezece boi, adică un car la două căpetenii, şi un bou de fiecare căpetenie; şi le-au adus înaintea cortului. 4Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: 5,,Ia dela ei aceste lucruri, şi să le întrebuinţezi pentru slujba cortului întîlnirii; să le dai Leviţilor, fiecăruia după cum cere slujba lui.`` 6Moise a luat carăle şi boii, şi le -a dat Leviţilor. 7A dat două cară şi patru boi fiilor lui Gherşon, după cum cereau slujbele lor; 8a dat patru cară şi opt boi fiilor lui Merari, după cum cereau slujbele lor, subt cîrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron. 9Dar n'a dat niciunul fiilor lui Chehat, pentrucă, după cum cereau slujbele lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri.

10Căpeteniile şi-au adus darurile pentru tîrnosirea altarului, în ziua cînd l-au uns; căpeteniile şi-au adus darurile înaintea altarului. 11Domnul a zis lui Moise: ,,Căpeteniile să vină unul cîte unul, şi anume fiecare în cîte o zi deosebită, ca să-şi aducă darul pentru tîrnosirea altarului.``

12Cel ce şi -a adus darul în ziua întîi, a fost Nahşon, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda. 13El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfîntului locaş, amîndouă pline cu floare de făină, frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare; 14o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămîie, 15un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot; 16un ţap, pentru jertfa de ispăşire; 17şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahşon, fiul lui Aminadab.

18A doua zi, şi -a adus darul Netaneel, fiul lui Ţuar, căpetenia lui Isahar. 19El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfîntului locaş, amîndouă pline cu floare de făină, frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare; 20o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămîie; 21un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot; 22un ţap, pentru jertfa de ispăşire; 23şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Ţuar.

24A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon, 25a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfîntului locaş, amîndouă pline cu floare de făină, frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare; 26o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămîie; 27un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot; 28un ţap, pentru jertfa de ispăşire; 29şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon.

30A patra zi, căpetenia fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Şedeur, 31a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfîntului locaş, amîndouă pline cu floare de făină, frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare; 32o căţuie de aur de zece sicli plină cu tămîie; 33un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot; 34un ţap pentru jertfa de ispăşire; 35şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliţur, fiul lui Şedeur.

36A cincea zi, capetenia fiilor lui Simeon, Şelumiel, fiul lui Ţurişadai, 37a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfîntului locaş, amîndouă pline cu floare de făină, frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare; 38o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămîie; 39un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot; 40un ţap, pentru jertfa de ispăşire; 41şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul de mîncare al lui Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.

42A şasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel, 43a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfîntului locaş, amîndouă pline cu floare de făină frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare; 44o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămîie; 45un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot; 46un ţap, pentru jertfa de ispăşire; 47şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel.

48A şaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraim, Elişama, fiul lui Amihud, 49a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfîntului locaş, amîndouă pline cu floare de făină, frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare; 50o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămîie; 51un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot: 52un ţap, pentru jertfa de ispăşire: 53şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elişama, fiul lui Amihud.

54A opta zi, căpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur, 55a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfîntului locaş, amîndouă pline cu floare de făină, frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare; 56o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămîie; 57un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot; 58un ţap pentru jertfa de ispăşire; 59şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiul lui Pedahţur.

60A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni, 61a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şapte zeci de sicli, după siclul sfîntului locaş, amîndouă pline cu floare de făină, frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare; 62o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămîie; 63un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot; 64un ţap, pentru jertfa de ispăşire; 65şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni.

66A zecea zi, căpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amişadai, 67a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfîntului locaş, amîndouă pline cu floare de făină, frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare; 68o căţuie de aur, plină cu tămîie; 69un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot; 70un ţap, pentru jertfa de ispăşire; 71şi pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amişadai.

72A unsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Aşer, Paguiel, fiul lui Ocran, 73a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfîntului locaş, amîndouă pline cu floare de făină, frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare; 74o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămîie; 75un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot; 76un ţap, pentru jertfa de ispăşire; 77şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran.

78A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan, 79a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighian de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfîntului locaş, amîndouă pline cu floare de făină, frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare; 80o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămîie; 81un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot; 82un ţap, pentru jertfa de ispăşire; 83şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan.

84Acestea au fost darurile aduse de căpeteniile lui Israel pentru tîrnosirea altarului, în ziua cînd l-au uns. Au fost douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece ligheane de argint, douăsprezece căţuii de aur; 85fiecare farfurie de argint cîntărea o sută treizeci de sicli, şi fiecare lighian cîntărea şaptezeci de sicli, aşa că argintul acestor unelte se ridica în totul la două mii patru sute de sicli, după siclul sfîntului locaş. 86Au fost douăsprezece căţui de aur pline cu tămîie, cîte zece sicli căţuia, după siclul sfîntului locaş; aurul căţuiilor se ridica în totul la o sută douăzeci de sicli. 87Toate dobitoacele pentru arderea de tot au fost doisprezece viţei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, cu darurile de mîncare obicinuite, doisprezece ţapi, pentru jertfa de ispăşire. 88Toate dobitoacele pentru jertfa de mulţămire: douăzeci şi patru de boi, şasezeci de berbeci, şasezeci de ţapi, şasezeci de miei de un an. Acestea au fost darurile aduse pentru tîrnosirea altarului, după ce l-au uns.

89Cînd intra Moise în cortul întîlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care -i vorbea de pe capacul ispăşirii care era aşezat pe chivotul mărturiei, între cei doi heruvimi. Şi vorbea cu Domnul.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Numbers 6
Top of Page
Top of Page