Revelation 11:9
New International Version
For three and a half days some from every people, tribe, language and nation will gaze on their bodies and refuse them burial.

New Living Translation
And for three and a half days, all peoples, tribes, languages, and nations will stare at their bodies. No one will be allowed to bury them.

English Standard Version
For three and a half days some from the peoples and tribes and languages and nations will gaze at their dead bodies and refuse to let them be placed in a tomb,

Berean Study Bible
For three and a half days all peoples and tribes and tongues and nations will view their bodies and will not permit them to be laid in a tomb.

New American Standard Bible
Those from the peoples and tribes and tongues and nations will look at their dead bodies for three and a half days, and will not permit their dead bodies to be laid in a tomb.

King James Bible
And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three days and an half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves.

Holman Christian Standard Bible
And representatives from the peoples, tribes, languages, and nations will view their bodies for three and a half days and not permit their bodies to be put into a tomb.

International Standard Version
For three and a half days some members of the peoples, tribes, languages, and nations will look at their dead bodies and will not allow them to be placed in a tomb.

NET Bible
For three and a half days those from every people, tribe, nation, and language will look at their corpses, because they will not permit them to be placed in a tomb.

Aramaic Bible in Plain English
“And then they of the peoples and generations, languages and nations will look upon their corpses 3 1/2 days, and they will not allow their corpses to be placed in tombs.”

GOD'S WORD® Translation
For 31/2 days some members of the people, tribes, languages, and nations will look at the witnesses' dead bodies and will not allow anyone to bury them.

Jubilee Bible 2000
And those of the peoples and kindreds and tongues and Gentiles shall see their dead bodies three days and a half and shall not suffer their dead bodies to be put in graves.

King James 2000 Bible
And they of the people and tribes and tongues and nations shall see their dead bodies three days and a half, and shall not allow their dead bodies to be put in graves.

American King James Version
And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three days and an half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves.

American Standard Version
And from among the peoples and tribes and tongues and nations do men look upon their dead bodies three days and a half, and suffer not their dead bodies to be laid in a tomb.

Douay-Rheims Bible
And they of the tribes, and peoples, and tongues, and nations, shall see their bodies for three days and a half: and they shall not suffer their bodies to be laid in sepulchres.

Darby Bible Translation
And [men] of the peoples and tribes and tongues and nations see their body three days and a half, and they do not suffer their bodies to be put into a sepulchre.

English Revised Version
And from among the peoples and tribes and tongues and nations do men look upon their dead bodies three days and a half, and suffer not their dead bodies to be laid in a tomb.

Webster's Bible Translation
And they of the people, and kindreds, and languages, and nations, shall see their dead bodies three days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves.

Weymouth New Testament
And men belonging to all peoples, tribes, languages and nations gaze at their dead bodies for three days and a half, but they refuse to let them be laid in a tomb.

World English Bible
From among the peoples, tribes, languages, and nations people will look at their dead bodies for three and a half days, and will not allow their dead bodies to be laid in a tomb.

Young's Literal Translation
and they shall behold -- they of the peoples, and tribes, and tongues, and nations -- their dead bodies three days and a half, and their dead bodies they shall not suffer to be put into tombs,

Openbaring 11:9 Afrikaans PWL
Mense vanuit die volke, stamme, tale en nasies sal hulle lyke drie en ’n halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in grafte gelê word nie.

Zbulesa 11:9 Albanian
Dhe njerëz nga popuj, dhe fise, dhe gjuhë, dhe kombe do të shohin kufomat e tyre për tri ditë e gjysmë, dhe nuk do të lënë që kufomat e tyre të shtihen në varr.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 11:9 Arabic: Smith & Van Dyke
وينظر اناس من الشعوب والقبائل والألسنة والامم جثتيهما ثلاثة ايام ونصفا ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 11:9 Armenian (Western): NT
Եւ ժողովուրդները, տոհմերը, լեզուներն ու ազգերը պիտի տեսնեն անոնց դիակները՝ երեք ու կէս օր, ու թոյլ պիտի չտան որ անոնց դիակները դրուին գերեզմանի մէջ:

Apocacalypsea. 11:9 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ikussiren citié leinuètacoéc, eta populuetacoéc, eta mihietacoéc, eta nationetacoéc, hayen gorputzac hirur egun eta erdiz, eta eztiquee permettituren hayen gorputzac eçar ditecen sepulturatan.

D Offnbarung 11:9 Bavarian
Menschn aus alle Stämm und Völker, Dietn und Gezünger gaand ienerne Leichnäm dortn seghn, und zwaar dreiaynhalb Täg lang, und nit zuelaassn, däß d Leichnäm eingrabn werdnd.

Откровение 11:9 Bulgarian
И [мнозина] измежду людете, племената, езиците и народите ще гледат труповете им три дни и половина и не ще позволят да бъдат положени труповете им в гроб.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
來自各民族、各支派、各語言群體和各國家的人,都要觀看他們的屍體三天半,又不准人把他們的屍體安放在墳墓裡。

中文标准译本 (CSB Simplified)
来自各民族、各支派、各语言群体和各国家的人,都要观看他们的尸体三天半,又不准人把他们的尸体安放在坟墓里。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
從各民、各族、各方、各國中,有人觀看他們的屍首三天半,又不許把屍首放在墳墓裡。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
从各民、各族、各方、各国中,有人观看他们的尸首三天半,又不许把尸首放在坟墓里。

启 示 录 11:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
從 各 民 、 各 族 、 各 方 、 各 國 中 , 有 人 觀 看 他 們 的 屍 首 三 天 半 , 又 不 許 把 屍 首 放 在 墳 墓 裡 。

启 示 录 11:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
从 各 民 、 各 族 、 各 方 、 各 国 中 , 有 人 观 看 他 们 的 尸 首 三 天 半 , 又 不 许 把 尸 首 放 在 坟 墓 里 。

Otkrivenje 11:9 Croatian Bible
Ljudi iz svih puka i plemena i jezika i naroda gledat će njihova trupla tri i pol dana i neće dopustiti da im se trupla u grob polože.

Zjevení Janovo 11:9 Czech BKR
A vídati budou mnozí z pokolení, a z lidu, a z jazyků, i z národů těla jejich mrtvá za půl čtvrta dne, ale těl jejich mrtvých nedadí pochovati v hrobích.

Aabenbaringen 11:9 Danish
Og Mennesker af alle Folk og Stammer og Tungemaal og Folkeslag skulle se paa deres Lig i tre og en halv Dag og ikke tilstede, at deres Lig lægges i Grav.

Openbaring 11:9 Dutch Staten Vertaling
En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natien, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα.

Westcott and Hort 1881
καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα.

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι τεθῆναι εἰς μνῆμα.

Tischendorf 8th Edition
καί βλέπω ἐκ ὁ λαός καί φυλή καί γλῶσσα καί ἔθνος ὁ πτῶμα αὐτός ἡμέρα τρεῖς καί ἥμισυ καί ὁ πτῶμα αὐτός οὐ ἀφίημι τίθημι εἰς μνῆμα

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ βλέψουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὰ πτῶματα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι τεθῆναι εἰς μνῆματα.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ βλέψουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὰ πτώματα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ καὶ τὰ πτῶματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσιν τεθῆναι εἰς μνῆματα

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και βλεπουσιν εκ των λαων και φυλων και γλωσσων και εθνων το πτωμα αυτων ημερας τρεις και ημισυ και τα πτωματα αυτων ουκ αφιουσιν τεθηναι εις μνημα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και βλεπουσιν εκ των λαων και φυλων και γλωσσων και εθνων το πτωμα αυτων ημερας τρεις και ημισυ και τα πτωματα αυτων ουκ αφιουσιν τεθηναι εις μνημα

Stephanus Textus Receptus 1550
και βλεψουσιν εκ των λαων και φυλων και γλωσσων και εθνων τα πτωματα αυτων ημερας τρεις και ημισυ και τα πτωματα αυτων ουκ αφησουσιν τεθηναι εις μνηματα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και βλεψουσιν εκ των λαων και φυλων και γλωσσων και εθνων τα πτωματα αυτων ημερας τρεις και ημισυ, και τα πτωματα αυτων ουκ αφησουσι τεθηναι εις μνηματα.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και βλεπουσιν εκ των λαων και φυλων και γλωσσων και εθνων το πτωμα αυτων ημερας τρεις ημισυ και τα πτωματα αυτων ουκ αφησουσιν τεθηναι εις μνημα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και βλεπουσιν εκ των λαων και φυλων και γλωσσων και εθνων το πτωμα αυτων ημερας τρεις και ημισυ και τα πτωματα αυτων ουκ αφιουσιν τεθηναι εις μνημα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai blepousin ek tōn laōn kai phylōn kai glōssōn kai ethnōn to ptōma autōn hēmeras treis kai hēmisy, kai ta ptōmata autōn ouk aphiousin tethēnai eis mnēma.

kai blepousin ek ton laon kai phylon kai glosson kai ethnon to ptoma auton hemeras treis kai hemisy, kai ta ptomata auton ouk aphiousin tethenai eis mnema.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai blepousin ek tōn laōn kai phylōn kai glōssōn kai ethnōn to ptōma autōn hēmeras treis kai hēmisy, kai ta ptōmata autōn ouk aphiousin tethēnai eis mnēma.

kai blepousin ek ton laon kai phylon kai glosson kai ethnon to ptoma auton hemeras treis kai hemisy, kai ta ptomata auton ouk aphiousin tethenai eis mnema.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11:9 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai blepousin ek tōn laōn kai phulōn kai glōssōn kai ethnōn to ptōma autōn ēmeras treis kai ēmisu kai ta ptōmata autōn ouk aphiousin tethēnai eis mnēma

kai blepousin ek tOn laOn kai phulOn kai glOssOn kai ethnOn to ptOma autOn Emeras treis kai Emisu kai ta ptOmata autOn ouk aphiousin tethEnai eis mnEma

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11:9 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai blepousin ek tōn laōn kai phulōn kai glōssōn kai ethnōn to ptōma autōn ēmeras treis ēmisu kai ta ptōmata autōn ouk aphēsousin tethēnai eis mnēma

kai blepousin ek tOn laOn kai phulOn kai glOssOn kai ethnOn to ptOma autOn Emeras treis Emisu kai ta ptOmata autOn ouk aphEsousin tethEnai eis mnEma

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11:9 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai blepsousin ek tōn laōn kai phulōn kai glōssōn kai ethnōn ta ptōmata autōn ēmeras treis kai ēmisu kai ta ptōmata autōn ouk aphēsousin tethēnai eis mnēmata

kai blepsousin ek tOn laOn kai phulOn kai glOssOn kai ethnOn ta ptOmata autOn Emeras treis kai Emisu kai ta ptOmata autOn ouk aphEsousin tethEnai eis mnEmata

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11:9 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai blepsousin ek tōn laōn kai phulōn kai glōssōn kai ethnōn ta ptōmata autōn ēmeras treis kai ēmisu kai ta ptōmata autōn ouk aphēsousin tethēnai eis mnēmata

kai blepsousin ek tOn laOn kai phulOn kai glOssOn kai ethnOn ta ptOmata autOn Emeras treis kai Emisu kai ta ptOmata autOn ouk aphEsousin tethEnai eis mnEmata

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11:9 Westcott/Hort - Transliterated
kai blepousin ek tōn laōn kai phulōn kai glōssōn kai ethnōn to ptōma autōn ēmeras treis kai ēmisu kai ta ptōmata autōn ouk aphiousin tethēnai eis mnēma

kai blepousin ek tOn laOn kai phulOn kai glOssOn kai ethnOn to ptOma autOn Emeras treis kai Emisu kai ta ptOmata autOn ouk aphiousin tethEnai eis mnEma

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11:9 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai blepousin ek tōn laōn kai phulōn kai glōssōn kai ethnōn to ptōma autōn ēmeras treis kai ēmisu kai ta ptōmata autōn ouk aphiousin tethēnai eis mnēma

kai blepousin ek tOn laOn kai phulOn kai glOssOn kai ethnOn to ptOma autOn Emeras treis kai Emisu kai ta ptOmata autOn ouk aphiousin tethEnai eis mnEma

Jelenések 11:9 Hungarian: Karoli
És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét három és fél nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni.

Apokalipso de sankta Johano 11:9 Esperanto
Kaj el la popoloj kaj triboj kaj lingvoj kaj nacioj oni rigardas iliajn kadavrojn dum tri tagoj kaj duono, kaj ne lasas meti iliajn kadavrojn en tombon.

Johanneksen ilmestys 11:9 Finnish: Bible (1776)
Ja muutamat sukukunnista, ja kansoista, ja kielistä, ja pakanoista pitää näkemän heidän ruumiinsa kolme päivää ja puolen, ja ei he salli heidän ruumiitansa haudattaa.

Apocalypse 11:9 French: Darby
Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des tribus et des langues et des nations voient leur corps mort durant trois jours et demi, et ils ne permettent point que leurs corps morts soient mis dans un sepulcre.

Apocalypse 11:9 French: Louis Segond (1910)
Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.

Apocalypse 11:9 French: Martin (1744)
Et ceux des Tribus, des peuples, des Langues, et des nations verront leurs corps morts durant trois jours et demi, et ils ne permettront point que leurs corps morts soient mis dans des sépulcres.

Offenbarung 11:9 German: Modernized
Und es werden ihre Leichname etliche von den Völkern und Geschlechtern und Sprachen drei Tage und einen halben sehen; und werden ihre Leichname nicht lassen in Gräber legen.

Offenbarung 11:9 German: Luther (1912)
Und es werden etliche von den Völkern und Geschlechter und Sprachen ihre Leichname sehen drei Tage und einen halben und werden ihre Leichname nicht lassen in Gräber legen.

Offenbarung 11:9 German: Textbibel (1899)
Und Leute von den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leiche sehen drei und einen halben Tag; und sie lassen ihre Leichen nicht ins Grab legen.

Apocalisse 11:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
E gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro corpi morti per tre giorni e mezzo, e non lasceranno che i loro corpi morti siano posti in un sepolcro.

Apocalisse 11:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E gli uomini d’infra i popoli, e tribù, e lingue, e nazioni, vedranno i lor corpi morti lo spazio di tre giorni e mezzo; e non lasceranno che i lor corpi morti sieno posti in monumenti.

WAHYU 11:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka beberapa banyak orang dari antara segala kaum dan suku dan bahasa dan bangsa pun memandang mayatnya itu tengah empat hari lamanya, dan tiada mereka itu meluluskan mayatnya ditaruh di dalam kubur.

Revelation 11:9 Kabyle: NT
Lɣaci n mkul agdud, n mkul lǧens, n mkul tutlayt, n mkul tamurt, ad țfeṛṛiǧen deg-sen tlata wussan d wezgen, ur qebblen ara ad țwameḍlen.

요한계시록 11:9 Korean
백성들과 족속과 방언과 나라 중에서 사람들이 그 시체를 사흘 반 동안을 목도하며 무덤에 장사하지 못하게 하리로다

Apocalypsis 11:9 Latin: Vulgata Clementina
Et videbunt de tribubus, et populis, et linguis, et gentibus corpora eorum per tres dies et dimidium : et corpora eorum non sinent poni in monumentis :

Atklāsmes grāmata 11:9 Latvian New Testament
Un cilšu, un tautu, un valodu, un tautību ļaudis redzēs viņu līķus trīs ar pus dienas un neļaus viņu līķus likt kapā.

Apreiðkimo Jonui knyga 11:9 Lithuanian
Tada įvairių tautų, genčių, kalbų ir giminių žmonės matys jų lavonus pusketvirtos dienos ir neleis jų lavonų palaidoti kapuose.

Revelation 11:9 Maori
A e toru nga ra me te hawhe e tirohia ai o raua tinana e nga huihuinga tangata, e nga hapu, e nga reo, e nga iwi, e kore ano hoki e tukua o raua tinana kia hoatu ki te urupa.

Apenbaring 11:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og nogen blandt folkene og stammene og tungene og ættene skal se deres lik i tre dager og en halv, og ikke tillate at deres lik blir lagt i grav.

Apocalipsis 11:9 Spanish: La Biblia de las Américas
Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados.

Apocalipsis 11:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas, y naciones, contemplarán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados.

Apocalipsis 11:9 Spanish: Reina Valera Gómez
Y los de los pueblos, y tribus, y lenguas, y naciones verán los cadáveres de ellos por tres días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros.

Apocalipsis 11:9 Spanish: Reina Valera 1909
Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los Gentiles verán los cuerpos de ellos por tres días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros.

Apocalipsis 11:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por tres días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros.

Apocalipse 11:9 Bíblia King James Atualizada Português
Durante três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos, e não permitirão que sejam sepultados.

Apocalipse 11:9 Portugese Bible
Homens de vários povos, e tribos e línguas, e nações verão os seus corpos por três dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados.   

Apocalipsa 11:9 Romanian: Cornilescu
Şi oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă şi de orice neam, vor sta trei zile şi jumătate, şi vor privi trupurile lor moarte, şi nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormînt.

Откровение 11:9 Russian: Synodal Translation (1876)
И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.

Откровение 11:9 Russian koi8r
И [многие] из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.

Revelation 11:9 Shuar New Testament
Tura menaintiu tsawant Nuyß nankaamas Ashφ nunkanmaya shuar jaka tepan iisar iwiarnascharti Tißrtatui.

Uppenbarelseboken 11:9 Swedish (1917)
Och människor av allahanda folk och stammar och tungomål och folkslag skola i tre och en halv dagar se deras döda kroppar ligga där, och de skola icke tillstädja att kropparna läggas i någon grav.

Ufunua was Yohana 11:9 Swahili NT
Watu wa kila kabila, lugha, taifa na rangi wataziangalia maiti hizo kwa muda wa siku tatu na nusu, na hawataruhusu zizikwe.

Pahayag 11:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa, ay nanonood sa kanilang mga bangkay na tatlong araw at kalahati, at hindi itutulot na ang kanilang mga bangkay ay malibing.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 11:9 Tawallamat Tamajaq NT
Edes n aytedan ǝn tǝmattiwen kul ǝd tawšeten kul d awalan kul ǝd kallan kul ad agin karad adan d aganna hannayan šimǝxsa n ǝnnǝbitan win ǝššin en, ǝgdǝlan-asan deɣ a din-tǝwǝnbǝlan.

วิวรณ์ 11:9 Thai: from KJV
คนหลายชาติ หลายตระกูล หลายภาษา หลายประชาชาติ จะเพ่งดูศพเขาตลอดสามวันครึ่ง และจะไม่ยอมให้เอาศพนั้นใส่อุโมงค์เลย

Vahiy 11:9 Turkish
Her halktan, oymaktan, dilden, ulustan insan üç buçuk gün cesetlerini seyredecek, cesetlerinin mezara konulmasına izin vermeyecekler.

Откровение 11:9 Ukrainian: NT
І бачити муть (многі) з людей, і родів, і язиків, і народів трупи їх три і пів дня, і не дозволять до гробів положити трупів їх.

Revelation 11:9 Uma New Testament
Tauna ngkai humalili' dunia', ngkai butu negara, butu pomuli pai' butu nyala basa, mpohilo kiu-ra ngojo-ngojo hi ohea rala-na tolu eo hantanga', apa' uma hema to rapiliu mpotana kiu-ra toe.

Khaûi-huyeàn 11:9 Vietnamese (1934)
Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thây hai người trong ba ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thây ấy trong mồ.

Revelation 11:8
Top of Page
Top of Page