Matthew 4:18
New International Version
As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen.

New Living Translation
One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers--Simon, also called Peter, and Andrew--throwing a net into the water, for they fished for a living.

English Standard Version
While walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon (who is called Peter) and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen.

Berean Study Bible
As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the sea, for they were fishermen.

New American Standard Bible
Now as Jesus was walking by the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon who was called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishermen.

King James Bible
And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.

Holman Christian Standard Bible
As He was walking along the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon, who was called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the sea, since they were fishermen.

International Standard Version
While Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers—Simon (also called Peter) and his brother Andrew. They were casting a net into the sea, because they were fishermen.

NET Bible
As he was walking by the Sea of Galilee he saw two brothers, Simon (called Peter) and Andrew his brother, casting a net into the sea (for they were fishermen).

Aramaic Bible in Plain English
And as he was walking on the side of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Shimeon who was called Kaypha, and Andraeus his brother, for they were casting a net into the sea, for they were fishermen.

GOD'S WORD® Translation
As he was walking along the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon (called Peter) and Andrew. They were throwing a net into the sea because they were fishermen.

Jubilee Bible 2000
And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brothers, Simon, called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers.

King James 2000 Bible
And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.

American King James Version
And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.

American Standard Version
And walking by the sea of Galilee, he saw two brethren, Simon who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishers.

Douay-Rheims Bible
And Jesus walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea (for they were fishers).

Darby Bible Translation
And walking by the sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers;

English Revised Version
And walking by the sea of Galilee, he saw two brethren, Simon who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishers.

Webster's Bible Translation
And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.

Weymouth New Testament
And walking along the shore of the Lake of Galilee He saw two brothers--Simon called Peter and his brother Andrew--throwing a drag-net into the Lake; for they were fishers.

World English Bible
Walking by the sea of Galilee, he saw two brothers: Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea; for they were fishermen.

Young's Literal Translation
And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brothers, Simon named Peter and Andrew his brother, casting a drag into the sea -- for they were fishers --

Mattheus 4:18 Afrikaans PWL
Terwyl Yeshua langs die see van Galila loop, sien Hy twee broers wat vissermanne was, Shim’on wat genoem is, Kefa en Andreas, sy broer, besig om ’n net in die see uit te gooi.

Mateu 4:18 Albanian
Duke ecur gjatë bregut të detit të Galilesë, Jezusi pa dy vëllezër: Simonin, të quajtur Pjetër, dhe Andrean, të vëllanë, të cilët po hidhnin rrjetën në det, sepse ishin peshkatarë;

ﻣﺘﻰ 4:18 Arabic: Smith & Van Dyke
واذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل ابصر اخوين سمعان الذي يقال له بطرس واندراوس اخاه يلقيان شبكة في البحر فانهما كانا صيادين.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 4:18 Armenian (Western): NT
Երբ Յիսուս կը քալէր Գալիլեայի ծովուն եզերքը, տեսաւ երկու եղբայրներ՝ Պետրոս կոչուած Սիմոնը, եւ անոր եղբայրը՝ Անդրէասը, որոնք ուռկան կը նետէին ծովը, որովհետեւ ձկնորս էին:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  4:18 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta Iesusec Galileaco itsas aldean çabilala, ikus citzan bi anaye, Simon, Pierris erraiten dena, eta Andriu haren anayea, egoizten çutela sarea itsassora (ecen pescadore ciraden.)

Dyr Mathäus 4:18 Bavarian
Wie dyr Iesen iewet an n See Gneserett dyrhingieng, saah yr zween Brüeder, önn Simenn, aau Peeters gnennt, und önn Andersn. Sö warnd Fischer und haetnd draufer grad iener Nötz ausgschmissn.

Матей 4:18 Bulgarian
И като ходеше край галилейското езеро, видя двамата братя, Симона, наречен Петър и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌在加利利湖邊行走,看見兄弟兩個人,就是那叫彼得的西門和他弟弟安得烈,正在湖裡撒網;他們本來是漁夫。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣在加利利湖边行走,看见兄弟两个人,就是那叫彼得的西门和他弟弟安得烈,正在湖里撒网;他们本来是渔夫。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌在加利利海邊行走,看見弟兄二人,就是那稱呼彼得的西門和他兄弟安得烈,在海裡撒網,他們本是打魚的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣在加利利海边行走,看见弟兄二人,就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈,在海里撒网,他们本是打鱼的。

馬 太 福 音 4:18 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 在 加 利 利 海 邊 行 走 , 看 見 弟 兄 二 人 , 就 是 那 稱 呼 彼 得 的 西 門 和 他 兄 弟 安 得 烈 , 在 海 裡 撒 網 ; 他 們 本 是 打 魚 的 。

馬 太 福 音 4:18 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 在 加 利 利 海 边 行 走 , 看 见 弟 兄 二 人 , 就 是 那 称 呼 彼 得 的 西 门 和 他 兄 弟 安 得 烈 , 在 海 里 撒 网 ; 他 们 本 是 打 鱼 的 。

Evanðelje po Mateju 4:18 Croatian Bible
Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari.

Matouš 4:18 Czech BKR
A chodě Ježíš podle moře Galilejského, uzřel dva bratry, Šimona, kterýž slove Petr, a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí sít do moře, (nebo byli rybáři.)

Matthæus 4:18 Danish
Men da han vandrede ved Galilæas Sø, saa han to Brødre, Simon, som kaldes Peter, og Andreas, hans Broder, i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere.

Mattheüs 4:18 Dutch Staten Vertaling
En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende (want zij waren vissers);

Nestle Greek New Testament 1904
Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς.

Westcott and Hort 1881
Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν, ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν, ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς / ἁλιεῖς·

RP Byzantine Majority Text 2005
Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἴδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.

Greek Orthodox Church 1904
Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.

Tischendorf 8th Edition
Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Περιπατῶν δὲ ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.

Stephanus Textus Receptus 1550
Περιπατῶν δὲ ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
περιπατων δε παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν δυο αδελφους σιμωνα τον λεγομενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας αμφιβληστρον εις την θαλασσαν ησαν γαρ αλιεις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
περιπατων δε παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν δυο αδελφους σιμωνα τον λεγομενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας αμφιβληστρον εις την θαλασσαν ησαν γαρ αλεεις

Stephanus Textus Receptus 1550
περιπατων δε ο ιησους παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν δυο αδελφους σιμωνα τον λεγομενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας αμφιβληστρον εις την θαλασσαν ησαν γαρ αλιεις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Περιπατων δε ο Ιησους παρα την θαλασσαν της Γαλιλαιας ειδε δυο αδελφους, Σιμωνα τον λεγομενον Πετρον, και Ανδρεαν τον αδελφον αυτου, βαλλοντας αμφιβληστρον εις την θαλασσαν· ησαν γαρ αλιεις.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
περιπατων δε παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν δυο αδελφους σιμωνα τον λεγομενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας αμφιβληστρον εις την θαλασσαν ησαν γαρ αλιεις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
περιπατων δε παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν δυο αδελφους σιμωνα τον λεγομενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας αμφιβληστρον εις την θαλασσαν ησαν γαρ αλιεις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Peripatōn de para tēn thalassan tēs Galilaias eiden dyo adelphous, Simōna ton legomenon Petron kai Andrean ton adelphon autou, ballontas amphiblēstron eis tēn thalassan; ēsan gar haleeis.

Peripaton de para ten thalassan tes Galilaias eiden dyo adelphous, Simona ton legomenon Petron kai Andrean ton adelphon autou, ballontas amphiblestron eis ten thalassan; esan gar haleeis.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Peripatōn de para tēn thalassan tēs Galilaias eiden dyo adelphous, Simōna ton legomenon Petron kai Andrean ton adelphon autou, ballontas amphiblēstron eis tēn thalassan, ēsan gar haleeis;

Peripaton de para ten thalassan tes Galilaias eiden dyo adelphous, Simona ton legomenon Petron kai Andrean ton adelphon autou, ballontas amphiblestron eis ten thalassan, esan gar haleeis;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:18 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
peripatōn de para tēn thalassan tēs galilaias eiden duo adelphous simōna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblēstron eis tēn thalassan ēsan gar aleeis

peripatOn de para tEn thalassan tEs galilaias eiden duo adelphous simOna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblEstron eis tEn thalassan Esan gar aleeis

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:18 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
peripatōn de para tēn thalassan tēs galilaias eiden duo adelphous simōna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblēstron eis tēn thalassan ēsan gar alieis

peripatOn de para tEn thalassan tEs galilaias eiden duo adelphous simOna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblEstron eis tEn thalassan Esan gar alieis

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:18 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
peripatōn de o iēsous para tēn thalassan tēs galilaias eiden duo adelphous simōna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblēstron eis tēn thalassan ēsan gar alieis

peripatOn de o iEsous para tEn thalassan tEs galilaias eiden duo adelphous simOna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblEstron eis tEn thalassan Esan gar alieis

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:18 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
peripatōn de o iēsous para tēn thalassan tēs galilaias eiden duo adelphous simōna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblēstron eis tēn thalassan ēsan gar alieis

peripatOn de o iEsous para tEn thalassan tEs galilaias eiden duo adelphous simOna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblEstron eis tEn thalassan Esan gar alieis

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:18 Westcott/Hort - Transliterated
peripatōn de para tēn thalassan tēs galilaias eiden duo adelphous simōna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblēstron eis tēn thalassan ēsan gar alieis

peripatOn de para tEn thalassan tEs galilaias eiden duo adelphous simOna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblEstron eis tEn thalassan Esan gar alieis

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:18 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
peripatōn de para tēn thalassan tēs galilaias eiden duo adelphous simōna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblēstron eis tēn thalassan ēsan gar alieis

peripatOn de para tEn thalassan tEs galilaias eiden duo adelphous simOna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblEstron eis tEn thalassan Esan gar alieis

Máté 4:18 Hungarian: Karoli
Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az õ testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának.

La evangelio laŭ Mateo 4:18 Esperanto
Kaj piedirante apud la maro de Galileo, li vidis du fratojn, Simonon, kiu estis nomata Petro, kaj Andreon, lian fraton, jxetantajn reton en la maron, cxar ili estis fisxkaptistoj.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 4:18 Finnish: Bible (1776)
Mutta kuin Jesus käveli Galilean meren tykönä, näki hän kaksi veljestä, Simonin, joka kutsutaan Pietariksi, ja Andreaksen hänen veljensä, laskevan verkkoa mereen; (Sillä he olivat kalamiehet,)

Matthieu 4:18 French: Darby
Et comme il marchait le long de la mer de Galilee, il vit deux freres, Simon appele Pierre, et Andre son frere, qui jetaient un filet dans la mer, car ils etaient pecheurs;

Matthieu 4:18 French: Louis Segond (1910)
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs.

Matthieu 4:18 French: Martin (1744)
Et comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, [savoir], Simon, [qui fut] appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer : car ils étaient pêcheurs.

Matthaeus 4:18 German: Modernized
Als nun Jesus an dem Galiläischen Meer ging, sah er zwei Brüder, Simon, der da heißt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer; denn sie waren Fischer.

Matthaeus 4:18 German: Luther (1912)
Als nun Jesus an dem Galiläischen Meer ging, sah er zwei Brüder, Simon, der da heißt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer; denn sie waren Fischer.

Matthaeus 4:18 German: Textbibel (1899)
Da er aber am See von Galiläa wandelte, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas, wie sie ein Fangnetz in den See warfen; denn sie waren Fischer.

Matteo 4:18 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or passeggiando lungo il mare della Galilea, egli vide due fratelli, Simone detto Pietro, e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare; poiché erano pescatori.

Matteo 4:18 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or Gesù, passeggiando lungo il mare della Galilea, vide due fratelli: Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare, perciocchè erano pescatori.

MATIUS 4:18 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Ketika Ia berjalan-jalan di pantai Tasik Galilea, dilihat-Nya orang dua beradik, yaitu Simon yang dipanggil Petrus dengan saudaranya Andreas, yang sedang menebar jala di tasik, karena mereka itu nelayan.

Matthew 4:18 Kabyle: NT
Mi gțeddu Sidna Ɛisa ɣef rrif n lebḥeṛ n Jlili, iwala sin iḥewwaten : SSemɛun ițțusemman Buṭrus akk-d gma-s Andriyus. Llan ṭeggiṛen icebbaken-nsen ɣer lebḥeṛ, țṣeggiḍen.

마태복음 4:18 Korean
갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 그물 던지는 것을 보시니 저희는 어부라

Matthaeus 4:18 Latin: Vulgata Clementina
Ambulans autem Jesus juxta mare Galilææ, vidit duos fratres, Simonem, qui vocatur Petrus, et Andream fratrem ejus, mittentes rete in mare (erant enim piscatores),

Sv. Matejs 4:18 Latvian New Testament
Bet Jēzus, staigādams gar Galilejas jūru, redzēja divus brāļus: Sīmani, kas tiek saukts Pēteris, un Andreju, tā brāli, izmetam tīklus jūrā, jo viņi bija zvejnieki.

Evangelija pagal Matà 4:18 Lithuanian
Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius­ Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų­metančius tinklą į ežerą; mat jie buvo žvejai.

Matthew 4:18 Maori
A, i a Ihu e haere ana i te taha o te moana o Kariri, ka kite ia i etahi tangata tokorua, he tuakana he teina, i a Haimona, tona ingoa nei ko Pita, raua ko tona teina ko Anaru, e maka ana i te kupenga ki te moana; he kaihao ika hoki raua.

Matteus 4:18 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men da han vandret ved den Galileiske Sjø, så han to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas, i ferd med å kaste garn i sjøen; for de var fiskere;

Mateo 4:18 Spanish: La Biblia de las Américas
Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores.

Mateo 4:18 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores.

Mateo 4:18 Spanish: Reina Valera Gómez
Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores.

Mateo 4:18 Spanish: Reina Valera 1909
Y andando Jesús junto á la mar de Galilea, vió á dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar; porque eran pescadores.

Mateo 4:18 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores.

Mateus 4:18 Bíblia King James Atualizada Português
E, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Jesus dois irmãos: Simão, chamado Pedro e André que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores.

Mateus 4:18 Portugese Bible
E Jesus, andando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos - Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores.   

Matei 4:18 Romanian: Cornilescu
Pe cînd trecea pe lîngă marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, cari aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari.

От Матфея 4:18 Russian: Synodal Translation (1876)
Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его,закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,

От Матфея 4:18 Russian koi8r
Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,

Matthew 4:18 Shuar New Testament
Jesus KarirΘa antumianka Kßnmatkarin wesa Jimiarß aentsun Nußmtak Yßchinniun Wßinkißmiayi. Chikichik Antresauyayi, chikichcha Semunkauyayi. Nu Semun N·nisan Pitru Nßartiniuyayi. Namakan achin ßsar namakan nekajai Nankφak yujaarmiayi.

Matteus 4:18 Swedish (1917)
Då han nu vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans broder, kasta ut nät i sjön, ty de voro fiskare.

Matayo 4:18 Swahili NT
Yesu alipokuwa anatembea kando ya ziwa Galilaya, aliwaona ndugu wawili wavuvi; Simoni (aitwae Petro) na Andrea, ndugu yake; walikuwa wakivua samaki kwa nyavu ziwani.

Mateo 4:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea; ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat; sapagka't sila'y mga mamamalakaya.

Ǝlinjil wa n Matta 4:18 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝzǝl iyyan ijiwankat Ɣaysa fǝl tǝgadamayt n agaraw wa n Galilaya as inay ǝššin mǝdrayan, s iyyan esǝm-net Simɣon was itawannu Butros, d amadray-net Andrawǝs. Meddan win inabazan ǝn kifitan a ǝmosan. As tan-inay fattawan daɣ agaraw sangaytan-nasan win abbaz ǝn kifitan.

มัทธิว 4:18 Thai: from KJV
ขณะที่พระเยซูทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลี ก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคน คือซีโมนที่เรียกว่าเปโตร กับอันดรูว์น้องชาย กำลังทอดอวนอยู่ที่ทะเลสาบ เพราะเขาเป็นชาวประมง

Matta 4:18 Turkish
İsa, Celile Gölünün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simunla kardeşi Andreası gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı.

Матей 4:18 Ukrainian: NT
І, йдучи Ісус попри море Галилейське, побачив двох братів, Симона, званого Петром, та Андрея, брата його, що закидали невід у море; були бо рибалки.

Matthew 4:18 Uma New Testament
Bula-na Yesus momako' hi wiwi' rano Galilea, mpohilo-i rodua to ntali ompi', hanga' -ra Simon (to rahanga' wo'o Petrus) hante Andreas ompi' -na. Nto'u toe, bula-ra mebau' hi rano mojala', apa' toe-mi-rawo bago-ra.

Ma-thi-ô 4:18 Vietnamese (1934)
Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi -e-rơ, với em là Anh-rê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá.

Matthew 4:17
Top of Page
Top of Page