Luke 9:10
New International Version
When the apostles returned, they reported to Jesus what they had done. Then he took them with him and they withdrew by themselves to a town called Bethsaida,

New Living Translation
When the apostles returned, they told Jesus everything they had done. Then he slipped quietly away with them toward the town of Bethsaida.

English Standard Version
On their return the apostles told him all that they had done. And he took them and withdrew apart to a town called Bethsaida.

Berean Study Bible
Then the apostles returned and reported to Jesus all that they had done. Taking them away privately, He withdrew to a town called Bethsaida.

New American Standard Bible
When the apostles returned, they gave an account to Him of all that they had done. Taking them with Him, He withdrew by Himself to a city called Bethsaida.

King James Bible
And the apostles, when they were returned, told him all that they had done. And he took them, and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida.

Holman Christian Standard Bible
When the apostles returned, they reported to Jesus all that they had done. He took them along and withdrew privately to a town called Bethsaida.

International Standard Version
The apostles came back and told Jesus everything they had done. Then he took them away with him privately to a city called Bethsaida.

NET Bible
When the apostles returned, they told Jesus everything they had done. Then he took them with him and they withdrew privately to a town called Bethsaida.

Aramaic Bible in Plain English
And when The Apostles returned, they were relating to Yeshua everything that they had done and he took them by themselves to a deserted region of Bethsaida.

GOD'S WORD® Translation
The apostles came back and told Jesus everything they had done. He took them with him to a city called Bethsaida so that they could be alone.

Jubilee Bible 2000
And the apostles, when they were returned, told him all that they had done. And he took them and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida.

King James 2000 Bible
And the apostles, when they were returned, told him all that they had done. And he took them, and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida.

American King James Version
And the apostles, when they were returned, told him all that they had done. And he took them, and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida.

American Standard Version
And the apostles, when they were returned, declared unto him what things they had done. And he took them, and withdrew apart to a city called Bethsaida.

Douay-Rheims Bible
And the apostles, when they were returned, told him all they had done. And taking them, he went aside into a desert place, apart, which belongeth to Bethsaida.

Darby Bible Translation
And the apostles having returned related to him whatever they had done. And he took them and withdrew apart into [a desert place of] a city called Bethsaida.

English Revised Version
And the apostles, when they were returned, declared unto him what things they had done. And he took them, and withdrew apart to a city called Bethsaida.

Webster's Bible Translation
And the apostles, when they had returned, told him all that they had done. And he took them, and went aside privately into a desert place, belonging to the city called Bethsaida.

Weymouth New Testament
The Apostles, on their return, related to Jesus all they had done. Then He took them and withdrew to a quiet retreat, to a town called Bethsaida.

World English Bible
The apostles, when they had returned, told him what things they had done. He took them, and withdrew apart to a deserted place of a city called Bethsaida.

Young's Literal Translation
And the apostles having turned back, declared to him how great things they did, and having taken them, he withdrew by himself to a desert place of a city called Bethsaida,

Lukas 9:10 Afrikaans PWL
Toe die afgevaardigdes terugkom, het hulle aan Yeshua alles wat hulle gedoen het vertel en Hy het hulle alleen na ’n verlate plek in die streek van Beit-Tzaidah gevat,

Luka 9:10 Albanian
Kur u kthyen apostujt, i treguan Jezusit të gjitha gjërat që kishin bërë. Atëherë ai i mori me vete dhe u tërhoq mënjanë, në një vend të shkretë të një qyteti, që quhej Betsaida.

ﻟﻮﻗﺎ 9:10 Arabic: Smith & Van Dyke
ولما رجع الرسل اخبروه بجميع ما فعلوا. فاخذهم وانصرف منفردا الى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 9:10 Armenian (Western): NT
Առաքեալները վերադարձան, ու պատմեցին անոր՝ ինչ որ ըրին. եւ առնելով զանոնք՝ մէկդի քաշուեցաւ ամայի տեղ մը, քաղաքի մը քով՝ որուն անունը Բեթսայիդա էր:

Euangelioa S. Luc-en araura.  9:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta itzuliric Apostoluéc conta cietzoten Iesusi, eguin cituzten gauça guciac. Orduan hec harturic retira cedin Iesus appart. Bethsaida deitzen den hirico leku desertu batetara.

Dyr Laux 9:10 Bavarian
De Postln kaamend zrugg und gabrichtnd yn n Iesenn allss, was s yso taan hietnd. Aft naam yr s mit und zog si mit ien öbbethin bei Bettseid umaynand zrugg, däß yr mit ien yllain ist.

Лука 9:10 Bulgarian
И като се върнаха апостолите, разказаха на [Исуса] все що бяха извършили; и Той ги взе и се оттегли на саме [[в уединено място]] до един град наречен Витсаида.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
使徒們回來,把他們所做的事都告訴了耶穌。耶穌就帶著他們,悄悄地退往一個叫做伯賽達的城去。

中文标准译本 (CSB Simplified)
使徒们回来,把他们所做的事都告诉了耶稣。耶稣就带着他们,悄悄地退往一个叫做伯赛达的城去。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
使徒回來,將所做的事告訴耶穌。耶穌就帶他們暗暗地離開那裡,往一座城去,那城名叫伯賽大。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
使徒回来,将所做的事告诉耶稣。耶稣就带他们暗暗地离开那里,往一座城去,那城名叫伯赛大。

路 加 福 音 9:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
使 徒 回 來 , 將 所 作 的 事 告 訴 耶 穌 , 耶 穌 就 帶 他 們 暗 暗 的 離 開 那 裡 , 往 一 座 城 去 ; 那 城 名 叫 伯 賽 大 。

路 加 福 音 9:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
使 徒 回 来 , 将 所 作 的 事 告 诉 耶 稣 , 耶 稣 就 带 他 们 暗 暗 的 离 开 那 里 , 往 一 座 城 去 ; 那 城 名 叫 伯 赛 大 。

Evanðelje po Luki 9:10 Croatian Bible
Apostoli se vrate i ispripovjede što su učinili. Isus ih povede sa sobom i povuče se nasamo u grad zvani Betsaida.

Lukáš 9:10 Czech BKR
Vrátivše se pak apoštolé, vypravovali jemu, cožkoli činili. A pojav je, odšel soukromí na místo pusté města řečeného Betsaida.

Lukas 9:10 Danish
Og Apostlene kom tilbage og fortalte ham, hvor store Ting de havde gjort. Og han tog dem med sig og drog bort afsides til en By, som kaldes Bethsajda.

Lukas 9:10 Dutch Staten Vertaling
En de apostelen, wedergekeerd zijnde, verhaalden Hem al wat zij gedaan hadden. En Hij nam hen mede en vertrok alleen in een woeste plaats der stad, genaamd Bethsaida.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ’ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ' ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαιδά.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ' ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαιδά.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. Καὶ παραλαβὼν αὐτούς, ὑπεχώρησεν κατ’ ἰδίαν εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδάν.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησε κατ’ ἰδίαν εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδά.

Tischendorf 8th Edition
Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ’ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. καὶ παραλαβὼν αὐτούς, ὑπεχώρησε κατ’ ἰδίαν εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδά.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ' ἰδίαν εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδά

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και υποστρεψαντες οι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα εποιησαν και παραλαβων αυτους υπεχωρησεν κατ ιδιαν εις πολιν καλουμενην βηθσαιδα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και υποστρεψαντες οι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα εποιησαν και παραλαβων αυτους υπεχωρησεν κατ ιδιαν εις πολιν καλουμενην βηθσαιδα

Stephanus Textus Receptus 1550
και υποστρεψαντες οι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα εποιησαν και παραλαβων αυτους υπεχωρησεν κατ ιδιαν εις τοπον ερημον πολεως καλουμενης βηθσαιδα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και υποστρεψαντες οι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα εποιησαν. και παραλαβων αυτους, υπεχωρησε κατ ιδιαν εις τοπον ερημον πολεως καλουμενης Βηθσαιδα.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και υποστρεψαντες οι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα εποιησαν και παραλαβων αυτους υπεχωρησεν κατ ιδιαν εις τοπον ερημον πολεως καλουμενης βηθσαιδαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και υποστρεψαντες οι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα εποιησαν και παραλαβων αυτους υπεχωρησεν κατ ιδιαν εις πολιν καλουμενην βηθσαιδα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai hypostrepsantes hoi apostoloi diēgēsanto autō hosa epoiēsan. Kai paralabōn autous hypechōrēsen kat’ idian eis polin kaloumenēn Bēthsaida.

Kai hypostrepsantes hoi apostoloi diegesanto auto hosa epoiesan. Kai paralabon autous hypechoresen kat’ idian eis polin kaloumenen Bethsaida.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai hypostrepsantes hoi apostoloi diēgēsanto autō hosa epoiēsan. Kai paralabōn autous hypechōrēsen kat' idian eis polin kaloumenēn Bēthsaida.

Kai hypostrepsantes hoi apostoloi diegesanto auto hosa epoiesan. Kai paralabon autous hypechoresen kat' idian eis polin kaloumenen Bethsaida.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai upostrepsantes oi apostoloi diēgēsanto autō osa epoiēsan kai paralabōn autous upechōrēsen kat idian eis polin kaloumenēn bēthsaida

kai upostrepsantes oi apostoloi diEgEsanto autO osa epoiEsan kai paralabOn autous upechOrEsen kat idian eis polin kaloumenEn bEthsaida

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai upostrepsantes oi apostoloi diēgēsanto autō osa epoiēsan kai paralabōn autous upechōrēsen kat idian eis topon erēmon poleōs kaloumenēs bēthsaidan

kai upostrepsantes oi apostoloi diEgEsanto autO osa epoiEsan kai paralabOn autous upechOrEsen kat idian eis topon erEmon poleOs kaloumenEs bEthsaidan

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai upostrepsantes oi apostoloi diēgēsanto autō osa epoiēsan kai paralabōn autous upechōrēsen kat idian eis topon erēmon poleōs kaloumenēs bēthsaida

kai upostrepsantes oi apostoloi diEgEsanto autO osa epoiEsan kai paralabOn autous upechOrEsen kat idian eis topon erEmon poleOs kaloumenEs bEthsaida

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai upostrepsantes oi apostoloi diēgēsanto autō osa epoiēsan kai paralabōn autous upechōrēsen kat idian eis topon erēmon poleōs kaloumenēs bēthsaida

kai upostrepsantes oi apostoloi diEgEsanto autO osa epoiEsan kai paralabOn autous upechOrEsen kat idian eis topon erEmon poleOs kaloumenEs bEthsaida

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:10 Westcott/Hort - Transliterated
kai upostrepsantes oi apostoloi diēgēsanto autō osa epoiēsan kai paralabōn autous upechōrēsen kat idian eis polin kaloumenēn bēthsaida

kai upostrepsantes oi apostoloi diEgEsanto autO osa epoiEsan kai paralabOn autous upechOrEsen kat idian eis polin kaloumenEn bEthsaida

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai upostrepsantes oi apostoloi diēgēsanto autō osa epoiēsan kai paralabōn autous upechōrēsen kat idian eis polin kaloumenēn bēthsaida

kai upostrepsantes oi apostoloi diEgEsanto autO osa epoiEsan kai paralabOn autous upechOrEsen kat idian eis polin kaloumenEn bEthsaida

Lukács 9:10 Hungarian: Karoli
Visszatérvén pedig az apostolok, elbeszélének néki mindent, a mit cselekedtek. És azokat maga mellé vévén, elvonula magánosan a Bethsaida nevû városnak puszta helyére.

La evangelio laŭ Luko 9:10 Esperanto
Kaj la apostoloj, reveninte, rakontis al li cxion, kion ili faris. Kaj li kondukis ilin, kaj foriris aparte al urbo, nomata Betsaida.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 9:10 Finnish: Bible (1776)
Ja apostolit palasivat, ja juttelivat hänelle kaikki, mitä he olivat tehneet. Ja hän otti heidät tykönsä ja meni erinänsä Betsaidan kaupungin erämaahan.

Luc 9:10 French: Darby
Et les apotres, etant de retour, lui raconterent tout ce qu'ils avaient fait. Et les prenant avec lui, il se retira à l'ecart dans un lieu desert d'une ville appelee Bethsaida.

Luc 9:10 French: Louis Segond (1910)
Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui, et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda.

Luc 9:10 French: Martin (1744)
Puis les Apôtres étant de retour, lui racontèrent toutes les choses qu'ils avaient faites. Et Jésus les emmena avec lui, et se retira dans un lieu désert, près de la ville appelée Bethsaïda.

Lukas 9:10 German: Modernized
Und die Apostel kamen wieder und erzählten ihm, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und entwich besonders in eine Wüste bei der Stadt, die da heißt Bethsaida.

Lukas 9:10 German: Luther (1912)
Und die Apostel kamen wieder und erzählten ihm, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und entwich besonders in eine Wüste bei der Stadt, die da heißt Bethsaida.

Lukas 9:10 German: Textbibel (1899)
Und die Apostel kamen zurück und berichteten ihm, was sie gethan, und er zog sich mit ihnen zurück in eine Stadt Namens Bethsaida.

Luca 9:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
E gli apostoli, essendo ritornati, raccontarono a Gesù tutte le cose che aveano fatte; ed egli, presili seco, si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida.

Luca 9:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E GLI apostoli, essendo ritornati, raccontarono a Gesù tutte le cose che aveano fatte. Ed egli, avendoli presi seco, si ritrasse in disparte, in un luogo deserto della città detta Betsaida.

LUKAS 9:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Setelah kembali rasul-rasul itu, maka diceriterakannya kepada Yesus segala sesuatu yang diperbuatnya. Maka dibawa-Nya mereka itu serta-Nya undur berasing ke sebuah negeri yang bernama Baitsaida.

Luke 9:10 Kabyle: NT
Mi d-uɣalen ṛṛusul n Sidna Ɛisa, bdan ḥekkun-as ayen akk i xedmen. Yewwi-ten yid-es ɣer yiwen wemkan, ɣer tama n taddart n Bitsayda akken ad qqimen weḥḥed-sen.

누가복음 9:10 Korean
사도들이 돌아와 자기들의 모든 행한 것을 예수께 고한대 데리시고 따로 벳새다라는 고을로 떠나 가셨으나

Lucas 9:10 Latin: Vulgata Clementina
Et reversi Apostoli, narraverunt illi quæcumque fecerunt : et assumptis illis secessit seorsum in locum desertum, qui est Bethsaidæ.

Sv. Lūkass 9:10 Latvian New Testament
Un apustuļi atgriezušies stāstīja Viņam, ko visu viņi darījuši; un Viņš, ņēmis tos līdz, aizgāja savrup tuksnešainā vietā, kas atradās pie Betsaidas.

Evangelija pagal Lukà 9:10 Lithuanian
Sugrįžę apaštalai pasakojo Jėzui, ką buvo nuveikę. Pasiėmęs juos, Jis pasitraukė nuošaliai į dykvietę, netoli miesto, vadinamo Betsaida.

Luke 9:10 Maori
A, no te hokinga mai o nga apotoro, ka korerotia ki a ia nga mea katoa i mea ai ratou. A ka tango ia i a ratou, ka haere ko ratou anake ki tetahi pa, ko Petahaira te ingoa.

Lukas 9:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og apostlene kom tilbake og fortalte ham alt det de hadde gjort; og han tok dem med sig og drog avsides til en by som heter Betsaida.

Lucas 9:10 Spanish: La Biblia de las Américas
Y cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Y El, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida.

Lucas 9:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Y tomándolos con El, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida.

Lucas 9:10 Spanish: Reina Valera Gómez
Y cuando los apóstoles regresaron, le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida.

Lucas 9:10 Spanish: Reina Valera 1909
Y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte á un lugar desierto de la ciudad que se llama Bethsaida.

Lucas 9:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida.

Lucas 9:10 Bíblia King James Atualizada Português
Entrementes, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado. Então Ele os levou consigo, e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida.

Lucas 9:10 Portugese Bible
Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que havia feito. E ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida.   

Luca 9:10 Romanian: Cornilescu
Apostolii, cînd s'au întors, au istorisit lui Isus tot ce făcuseră. El i -a luat cu Sine, şi S'a dus la o parte, lîngă o cetate, numită Betsaida.

От Луки 9:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Апостолы, возвратившись, рассказали Ему, что они сделали; и Он, взяв их с Собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою.

От Луки 9:10 Russian koi8r
Апостолы, возвратившись, рассказали Ему, что они сделали; и Он, взяв их с Собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою.

Luke 9:10 Shuar New Testament
Atak Jesusa akatramuri waketki taar ni T·ramurin Jesusan ujakarmiayi. Nuinkia aents atsamunam Petsaitia pΘprunam Tφjiuch weak nui J·kiarmiayi.

Lukas 9:10 Swedish (1917)
Och apostlarna kommo tillbaka och förtäljde för Jesus huru stora ting de hade gjort. De tog han dem med sig och drog sig undan till en stad som hette Betsaida, där de kunde vara allena.

Luka 9:10 Swahili NT
Wale mitume waliporudi, walimweleza yote waliyoyafanya. Yesu akawachukua, wakaenda peke yao mjini Bethsaida.

Lucas 9:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nang magsibalik ang mga apostol, ay isinaysay nila sa kaniya kung anong mga bagay ang kanilang ginawa. At sila'y isinama niya, at lumigpit na bukod sa isang bayan na tinatawag na Betsaida.

Ǝlinjil wa n Luqa 9:10 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝqqalan-du nǝmmuzal, ǝssoɣalan i Ɣaysa awa ǝgan kul. Tǝzzar igmad dǝr-san aytedan s adag issufan a din-ikitayyen, ihan anamod ǝn tǝɣrǝmt ta n Betsayda.

ลูกา 9:10 Thai: from KJV
ครั้นอัครสาวกกลับมาแล้ว เขาทูลพระองค์ถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทำนั้น พระองค์จึงพาเขาไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพังใกล้เมืองที่เรียกว่าเบธไซดา

Luka 9:10 Turkish
Elçiler geri dönünce, yaptıkları her şeyi İsaya anlattılar. Sonra İsa yalnızca onları yanına alıp Beytsayda denilen bir kente çekildi.

Лука 9:10 Ukrainian: NT
І вернувшись апостоли, оповідали Йому, що чинили. І взявши їх, пійшов окреме у місце пусте города, званого Витсаїда.

Luke 9:10 Uma New Testament
Rata nculii' -ramo suro Yesus to hampulu' rodua toera, pai' ratutura-ki Yesus hawe'ea to rababehi. Oti toe, Yesus mpo'ema' -ra hilou hi kawaoa' -na mohu' hi ngata Betsaida.

Lu-ca 9:10 Vietnamese (1934)
Các sứ đồ trở về trình cùng Ðức Chúa Jêsus mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ đồ đi tẻ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bết-sai-đa.

Luke 9:9
Top of Page
Top of Page