Luke 8:18
New International Version
Therefore consider carefully how you listen. Whoever has will be given more; whoever does not have, even what they think they have will be taken from them."

New Living Translation
"So pay attention to how you hear. To those who listen to my teaching, more understanding will be given. But for those who are not listening, even what they think they understand will be taken away from them."

English Standard Version
Take care then how you hear, for to the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he thinks that he has will be taken away.”

Berean Study Bible
Pay attention, therefore, to how you listen. Whoever has will be given more, but whoever does not have, even what he thinks he has will be taken away from him.”

New American Standard Bible
"So take care how you listen; for whoever has, to him more shall be given; and whoever does not have, even what he thinks he has shall be taken away from him."

King James Bible
Take heed therefore how ye hear: for whosoever hath, to him shall be given; and whosoever hath not, from him shall be taken even that which he seemeth to have.

Holman Christian Standard Bible
Therefore take care how you listen. For whoever has, more will be given to him; and whoever does not have, even what he thinks he has will be taken away from him."

International Standard Version
So pay attention to how you listen, because to the one who has something, more will be given. However, from the one who doesn't have, even what he thinks he has will be taken away from him."

NET Bible
So listen carefully, for whoever has will be given more, but whoever does not have, even what he thinks he has will be taken from him."

Aramaic Bible in Plain English
“Take heed how you hear. Whoever has it, it will be given to him, and whoever does not have it, also that which he thinks he has will be taken from him.”

GOD'S WORD® Translation
"So pay attention to how you listen! Those who understand [these mysteries] will be given [more knowledge]. However, some people don't understand [these mysteries]. Even what they think they understand will be taken away from them."

Jubilee Bible 2000
Take heed therefore how ye hear, for whosoever has, to him shall be given; and whosoever has not, from him shall be taken even that which he seems to have.

King James 2000 Bible
Take heed therefore how you hear: for whosoever has, to him shall be given; and whosoever has not, from him shall be taken even that which he seems to have.

American King James Version
Take heed therefore how you hear: for whoever has, to him shall be given; and whoever has not, from him shall be taken even that which he seems to have.

American Standard Version
Take heed therefore how ye hear: for whosoever hath, to him shall be given; and whosoever hath not, from him shall be taken away even that which he thinketh he hath.

Douay-Rheims Bible
Take heed therefore how you hear. For whosoever hath, to him shall be given: and whosoever hath not, that also which he thinketh he hath, shall be taken away from him.

Darby Bible Translation
Take heed therefore how ye hear; for whosoever has, to him shall be given, and whosoever has not, even what he seems to have shall be taken from him.

English Revised Version
Take heed therefore how ye hear: for whosoever hath, to him shall be given; and whosoever hath not, from him shall be taken away even that which he thinketh he hath.

Webster's Bible Translation
Take heed therefore how ye hear: for whoever hath, to him shall be given; and whoever hath not, from him shall be taken even that which he seemeth to have.

Weymouth New Testament
Be careful, therefore, how you hear; for whoever has anything, to him more shall be given, and whoever has nothing, even that which he thinks he has shall be taken away from him."

World English Bible
Be careful therefore how you hear. For whoever has, to him will be given; and whoever doesn't have, from him will be taken away even that which he thinks he has."

Young's Literal Translation
'See, therefore, how ye hear, for whoever may have, there shall be given to him, and whoever may not have, also what he seemeth to have, shall be taken from him.'

Lukas 8:18 Afrikaans PWL
Wees daarom versigtig hoe julle luister, want wie ook al het, aan hom sal gegee word en elkeen wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook dit wat hy dink hy het.”

Luka 8:18 Albanian
Prandaj tregoni kujdes se si dëgjoni, sepse atij që ka, do t'i jepet, kurse atij që nuk ka, do t'i hiqet edhe ajo që ai kujton se ka''.

ﻟﻮﻗﺎ 8:18 Arabic: Smith & Van Dyke
فانظروا كيف تسمعون. لان من له سيعطى. ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 8:18 Armenian (Western): NT
Ուրեմն զգուշացէ՛ք թէ ի՛նչպէս կը լսէք. որովհետեւ ո՛վ որ ունի՝ պիտի տրուի անոր, իսկ ո՛վ որ չունի՝ անկէ պիտի առնուի նոյնիսկ ինչ որ ինք կը կարծէ թէ ունի»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  8:18 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ikus-açue bada nola ençuten duçuen: ecen norc-ere baitu hari emanen çayo: eta norc-ere ezpaitu, duela vste duena-ere edequiren çayo hari.

Dyr Laux 8:18 Bavarian
Göbtß also Obacht, däßß gscheid lostß! Denn wer öbbs haat, yn dönn werd non öbbs göbn; wer aber nix haat, yn dönn werd dös non gnummen, was yr z habn maint."

Лука 8:18 Bulgarian
Затова, внимавайте как слушате; защото който има, нему ще се даде; а който няма, от него ще се отнеме и това, което мисли че има.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所以,你們要留心怎樣去聽;因為凡是有的,還要賜給他;凡是沒有的,連他自以為有的也將從他那裡被拿走。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
所以,你们要留心怎样去听;因为凡是有的,还要赐给他;凡是没有的,连他自以为有的也将从他那里被拿走。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
所以,你們應當小心怎樣聽。因為凡有的,還要加給他;凡沒有的,連他自以為有的也要奪去。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
所以,你们应当小心怎样听。因为凡有的,还要加给他;凡没有的,连他自以为有的也要夺去。”

路 加 福 音 8:18 Chinese Bible: Union (Traditional)
所 以 , 你 們 應 當 小 心 怎 樣 聽 ; 因 為 凡 有 的 , 還 要 加 給 他 ; 凡 沒 有 的 , 連 他 自 以 為 有 的 , 也 要 奪 去 。

路 加 福 音 8:18 Chinese Bible: Union (Simplified)
所 以 , 你 们 应 当 小 心 怎 样 听 ; 因 为 凡 有 的 , 还 要 加 给 他 ; 凡 没 有 的 , 连 他 自 以 为 有 的 , 也 要 夺 去 。

Evanðelje po Luki 8:18 Croatian Bible
Pazite dakle kako slušate. Doista, onomu tko ima dat će se, a onomu tko nema oduzet će se i ono što misli da ima.

Lukáš 8:18 Czech BKR
Protož vizte, jak slyšíte. Nebo kdož má, tomu bude dáno, a kdo nemá, i to, což domnívá se míti, bude odjato od něho.

Lukas 8:18 Danish
Ser derfor til, hvorledes I høre; thi den, som har, ham skal der gives; og den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, han synes at have.«

Lukas 8:18 Dutch Staten Vertaling
Ziet dan, hoe gij hoort; want zo wie heeft, dien zal gegeven worden; en zo wie niet heeft, ook hetgeen hij meent te hebben, zal van hem genomen worden.

Nestle Greek New Testament 1904
βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Westcott and Hort 1881
Βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς γὰρ ἐὰν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς ἐὰν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς γὰρ ἐὰν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἐὰν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ δοθήσεται αὐτῷ καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
βλεπετε ουν πως ακουετε ος αν γαρ εχη δοθησεται αυτω και ος αν μη εχη και ο δοκει εχειν αρθησεται απ αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
βλεπετε ουν πως ακουετε ος αν γαρ εχη δοθησεται αυτω και ος αν μη εχη και ο δοκει εχειν αρθησεται απ αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
βλεπετε ουν πως ακουετε ος γαρ αν εχη δοθησεται αυτω και ος αν μη εχη και ο δοκει εχειν αρθησεται απ αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
βλεπετε ουν πως ακουετε· ος γαρ αν εχη, δοθησεται αυτω· και ος αν μη εχη, και ο δοκει εχειν αρθησεται απ αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
βλεπετε ουν πως ακουετε ος γαρ εαν εχη δοθησεται αυτω και ος εαν μη εχη και ο δοκει εχειν αρθησεται απ αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
βλεπετε ουν πως ακουετε ος αν γαρ εχη δοθησεται αυτω και ος αν μη εχη και ο δοκει εχειν αρθησεται απ αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
blepete oun pōs akouete; hos an gar echē, dothēsetai autō, kai hos an mē echē, kai ho dokei echein arthēsetai ap’ autou.

blepete oun pos akouete; hos an gar eche, dothesetai auto, kai hos an me eche, kai ho dokei echein arthesetai ap’ autou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Blepete oun pōs akouete; hos an gar echē, dothēsetai autō, kai hos an mē echē, kai ho dokei echein arthēsetai ap' autou.

Blepete oun pos akouete; hos an gar eche, dothesetai auto, kai hos an me eche, kai ho dokei echein arthesetai ap' autou.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:18 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
blepete oun pōs akouete os an gar echē dothēsetai autō kai os an mē echē kai o dokei echein arthēsetai ap autou

blepete oun pOs akouete os an gar echE dothEsetai autO kai os an mE echE kai o dokei echein arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:18 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
blepete oun pōs akouete os gar ean echē dothēsetai autō kai os ean mē echē kai o dokei echein arthēsetai ap autou

blepete oun pOs akouete os gar ean echE dothEsetai autO kai os ean mE echE kai o dokei echein arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:18 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
blepete oun pōs akouete os gar an echē dothēsetai autō kai os an mē echē kai o dokei echein arthēsetai ap autou

blepete oun pOs akouete os gar an echE dothEsetai autO kai os an mE echE kai o dokei echein arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:18 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
blepete oun pōs akouete os gar an echē dothēsetai autō kai os an mē echē kai o dokei echein arthēsetai ap autou

blepete oun pOs akouete os gar an echE dothEsetai autO kai os an mE echE kai o dokei echein arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:18 Westcott/Hort - Transliterated
blepete oun pōs akouete os an gar echē dothēsetai autō kai os an mē echē kai o dokei echein arthēsetai ap autou

blepete oun pOs akouete os an gar echE dothEsetai autO kai os an mE echE kai o dokei echein arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:18 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
blepete oun pōs akouete os an gar echē dothēsetai autō kai os an mē echē kai o dokei echein arthēsetai ap autou

blepete oun pOs akouete os an gar echE dothEsetai autO kai os an mE echE kai o dokei echein arthEsetai ap autou

Lukács 8:18 Hungarian: Karoli
Meglássátok azért, mimódon hallgatjátok: mert a kinek van, annak adatik; és a kinek nincs, még a mijét gondolja is hogy van, elvétetik tõle.

La evangelio laŭ Luko 8:18 Esperanto
Atentu do, kiamaniere vi auxdas; cxar kiu ajn havas, al tiu estos donite; kaj kiu ajn ne havas, de tiu estos forprenita ecx tio, kion li sxajne havas.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 8:18 Finnish: Bible (1776)
Katsokaat siis, kuinka te kuulette; sillä jolla on, hänelle pitää annettaman: jolla taas ei ole, sekin kuin hänellä näkyy olevan, otetaan häneltä pois.

Luc 8:18 French: Darby
Prenez donc garde comment vous entendez; car à quiconque a, il sera donne, et à quiconque n'a pas, cela meme qu'il parait avoir sera ote.

Luc 8:18 French: Louis Segond (1910)
Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez; car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il croit avoir.

Luc 8:18 French: Martin (1744)
Regardez donc comment vous écoutez; car à celui qui a il sera donné; mais à celui qui n'a rien, cela même qu'il croit avoir, lui sera ôté.

Lukas 8:18 German: Modernized
So sehet nun darauf, wie ihr zuhöret! Denn wer da hat, dem wird gegeben; wer aber nicht hat, von dem wird genommen, auch was er meinet zu haben.

Lukas 8:18 German: Luther (1912)
So sehet nun darauf wie ihr zuhöret. Denn wer da hat, dem wird gegeben; wer aber nicht hat, von dem wird genommen, auch was er meint zu haben.

Lukas 8:18 German: Textbibel (1899)
Sehet nun zu, wie ihr höret. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden; und wer nicht hat, von dem wird auch genommen werden, was er zu haben meint.

Luca 8:18 Italian: Riveduta Bible (1927)
Badate dunque come ascoltate: perché a chi ha sarà dato; ma a chi non ha, anche quel che pensa d’avere gli sarà tolto.

Luca 8:18 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Guardate adunque come voi udite; perciocchè a chiunque ha, sarà dato; ma a chi non ha, eziandio quel ch’egli pensa di avere gli sarà tolto.

LUKAS 8:18 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu beringatlah bagaimana kamu dengar; karena barangsiapa mempunyai sesuatu, kepadanya akan diberi lagi, dan barangsiapa yang tiada mempunyai sesuatu itu, daripadanya juga diambil barang yang disangkanya ada padanya."

Luke 8:18 Kabyle: NT
Ɛasset iman-nwen ihi ɣef wayen i tsellem, axaṭer win i gḥerzen ayen yesɛa a s-nernu, ma d win ur nḥerrez ara a s-ițwakkes ula d ayen i gɣil yesɛa-t.

누가복음 8:18 Korean
그러므로 너희가 어떻게 듣는가 스스로 삼가라 누구든지 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지 빼앗기리라' 하시니라

Lucas 8:18 Latin: Vulgata Clementina
Videte ergo quomodo audiatis ? Qui enim habet, dabitur illi : et quicumque non habet, etiam quod putat se habere, auferetur ab illo.

Sv. Lūkass 8:18 Latvian New Testament
Tāpēc ievērojiet, ko jūs klausāties! Jo kam ir, tam tiks dots; un kam nav, no tā tiks atņemts arī tas, kas tam šķietami ir.

Evangelija pagal Lukà 8:18 Lithuanian
Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tariasi turįs”.

Luke 8:18 Maori
Na reira kia tupato ta koutou whakarongo: ki te whai mea hoki tetahi, ka hoatu ano ki a ia; ki te kahore he mea a tetahi, ko te mea i mahara ai ia nana ake, ka tangohia i a ia.

Lukas 8:18 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Se derfor til hvorledes I hører! for den som har, ham skal gis, og den som ikke har, fra ham skal endog tas det han tykkes sig å ha.

Lucas 8:18 Spanish: La Biblia de las Américas
Por tanto, tened cuidado de cómo oís; porque al que tiene, más le será dado; y al que no tiene, aun lo que cree que tiene se le quitará.

Lucas 8:18 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen; porque al que tiene, más le será dado; y al que no tiene, aun lo que cree que tiene se le quitará."

Lucas 8:18 Spanish: Reina Valera Gómez
Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que tiene, le será dado; y a todo el que no tiene, aun lo que parece tener le será quitado.

Lucas 8:18 Spanish: Reina Valera 1909
Mirad pues cómo oís; porque á cualquiera que tuviere, le será dado; y á cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener le será quitado.

Lucas 8:18 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mirad pues cómo oís; porque a cualquiera que tuviere, le será dado; y a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener le será quitado.

Lucas 8:18 Bíblia King James Atualizada Português
Assim sendo, vede, pois, como ouvis; porque ao que tiver, mais se lhe concederá; e ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir lhe será tirado”. Os fiéis formam a família de Jesus

Lucas 8:18 Portugese Bible
Vede, pois, como ouvis; porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado.   

Luca 8:18 Romanian: Cornilescu
Luaţi seama dar la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n'are, i se va lua şi ce i se pare că are.``

От Луки 8:18 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думаетиметь.

От Луки 8:18 Russian koi8r
Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь.

Luke 8:18 Shuar New Testament
Tuma asamtai anearum pΘnker antuktarum. Shuar takakna nu patatsamnia ßtatui. T·rasha takaktsuna nu, takakjai tu Enentßimtumana nuka Jurunkφttiawai." Tu timiayi.

Lukas 8:18 Swedish (1917)
Akten fördenskull på huru I hören. Ty den som har, åt honom skall varda givet; men den som icke har, från honom skall tagas också det han menar sig hava.»

Luka 8:18 Swahili NT
Kwa hiyo, jihadharini jinsi mnavyosikia; maana aliye na kitu ataongezewa, lakini yule asiye na kitu, hata kile anachodhani kuwa anacho, kitachukuliwa.

Lucas 8:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig: sapagka't sino mang mayroon ay bibigyan; at ang sinomang wala, pati ng inaakala niyang nasa kaniya ay aalisin.

Ǝlinjil wa n Luqa 8:18 Tawallamat Tamajaq NT
Daɣ adi ǝnkǝdat y ǝmmǝk was tǝsasamam. Awedan wa ilan, a das-itǝwǝšitu awa ila; wa wǝr nǝla amaran, arat n awas iɣîl il-ay da a daɣ-as attarmas.»

ลูกา 8:18 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อ เพราะว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นอีก แต่ผู้ใดไม่มี แม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขา"

Luka 8:18 Turkish
Bunun için, nasıl dinlediğinize dikkat edin. Kimde varsa, ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa, kendisinde var sandığı bile elinden alınacak.››

Лука 8:18 Ukrainian: NT
Вважайте оце, як слухаєте: хто бо має, дасть ся тому; а хто не мав і що, здаєть ся, мав, візьметь ся від него.

Luke 8:18 Uma New Testament
Toe pai' ku'uli', pelompehi-koie' beiwa-koi mpo'epe Lolita Alata'ala. Apa' tauna to mpotarima Lolita Alata'ala, ranotohi nono-ra bona kawoo-woria' to ra'inca. Aga tauna to uma dota mpotarima Lolita Alata'ala, nau' ria hangkedi' to ra'inca, ra'alai' lau-ra.

Lu-ca 8:18 Vietnamese (1934)
Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe; vì kẻ đã có, sẽ cho thêm; kẻ không có, sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có.

Luke 8:17
Top of Page
Top of Page