Luke 19:42
New International Version
and said, "If you, even you, had only known on this day what would bring you peace--but now it is hidden from your eyes.

New Living Translation
"How I wish today that you of all people would understand the way to peace. But now it is too late, and peace is hidden from your eyes.

English Standard Version
saying, “Would that you, even you, had known on this day the things that make for peace! But now they are hidden from your eyes.

Berean Study Bible
and said, “If only you had known on this day what would bring you peace! But now it is hidden from your eyes.

New American Standard Bible
saying, "If you had known in this day, even you, the things which make for peace! But now they have been hidden from your eyes.

King James Bible
Saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace! but now they are hid from thine eyes.

Holman Christian Standard Bible
saying, "If you knew this day what would bring peace--but now it is hidden from your eyes.

International Standard Version
"If you had only known today what could have brought you peace! But now it is hidden from your sight,

NET Bible
saying, "If you had only known on this day, even you, the things that make for peace! But now they are hidden from your eyes.

Aramaic Bible in Plain English
And he said, “If only now you had known those things that are of your peace, if even in this your day! But now these things are hidden from your eyes.”

GOD'S WORD® Translation
He said, "If you had only known today what would bring you peace! But now it is hidden, so you cannot see it.

Jubilee Bible 2000
saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace! but now they are hid from thine eyes.

King James 2000 Bible
Saying, If you had known, even you, at least in this your day, the things which belong unto your peace! but now they are hid from your eyes.

American King James Version
Saying, If you had known, even you, at least in this your day, the things which belong to your peace! but now they are hid from your eyes.

American Standard Version
saying, If thou hadst known in this day, even thou, the things which belong unto peace! but now they are hid from thine eyes.

Douay-Rheims Bible
If thou also hadst known, and that in this thy day, the things that are to thy peace; but now they are hidden from thy eyes.

Darby Bible Translation
saying, If thou hadst known, even thou, even at least in this thy day, the things that are for thy peace: but now they are hid from thine eyes;

English Revised Version
saying, If thou hadst known in this day, even thou, the things which belong unto peace! but now they are hid from thine eyes.

Webster's Bible Translation
Saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong to thy peace! but now they are hid from thy eyes.

Weymouth New Testament
"O that at this time thou hadst known--yes even thou--what makes peace possible! But now it is hid from thine eyes.

World English Bible
saying, "If you, even you, had known today the things which belong to your peace! But now, they are hidden from your eyes.

Young's Literal Translation
saying -- 'If thou didst know, even thou, at least in this thy day, the things for thy peace; but now they were hid from thine eyes.

Lukas 19:42 Afrikaans PWL
en gesê: “As jy tog maar dit wat nodig is vir jou vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid geken het, ook in hierdie dag van jou, maar nou is dit vir jou oë weggesteek,

Luka 19:42 Albanian
duke thënë: ''Oh, sikur ti, pikërisht ti, të njihje të paktën në ditën tënde ato që janë te nevojshme për paqen tënde! Por tashti ato janë të fshehura për sytë e tu.

ﻟﻮﻗﺎ 19:42 Arabic: Smith & Van Dyke
قائلا انك لو علمت انت ايضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك. ولكن الآن قد أخفي عن عينيك.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 19:42 Armenian (Western): NT
«Գո՛նէ այս օրուանդ մէջ գիտնայիր քու խաղաղութիւնդ. բայց հիմա ծածկուեցաւ աչքերէդ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  19:42 Basque (Navarro-Labourdin): NT
O baldin hic berere eçagutu vkan bahitu eure iornata hunetan berere, eure baquearen gauçác! Baina orain estaliac diaudec hire beguietaric

Dyr Laux 19:42 Bavarian
"Nän, saeghst diend du heint ein, was dir önn Frid bräng! Aber ietz bist blind dyrfür.

Лука 19:42 Bulgarian
Да беше знаел ти, да! ти, поне в този [[твой]] ден, това което служи за мира ти! но сега е скрито от очите ти.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
說:「巴不得你在這日子裡明白關乎你和平的事,但如今這事在你眼前被隱藏了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
说:“巴不得你在这日子里明白关乎你和平的事,但如今这事在你眼前被隐藏了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
說:「巴不得你在這日子知道關係你平安的事,無奈這事現在是隱藏的,叫你的眼看不出來。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
说:“巴不得你在这日子知道关系你平安的事,无奈这事现在是隐藏的,叫你的眼看不出来。

路 加 福 音 19:42 Chinese Bible: Union (Traditional)
說 : 巴 不 得 你 在 這 日 子 知 道 關 係 你 平 安 的 事 ; 無 奈 這 事 現 在 是 隱 藏 的 , 叫 你 的 眼 看 不 出 來 。

路 加 福 音 19:42 Chinese Bible: Union (Simplified)
说 : 巴 不 得 你 在 这 日 子 知 道 关 系 你 平 安 的 事 ; 无 奈 这 事 现 在 是 隐 藏 的 , 叫 你 的 眼 看 不 出 来 。

Evanðelje po Luki 19:42 Croatian Bible
govoreći: O kad bi i ti u ovaj dan spoznao što je za tvoj mir!

Lukáš 19:42 Czech BKR
Řka: Ó kdybys poznalo i ty, a to aspoň v takový tento den tvůj, které by věci ku pokoji tobě byly; ale skrytoť jest to nyní od očí tvých.

Lukas 19:42 Danish
»Vidste dog ogsaa du, ja, selv paa denne din Dag, hvad der tjener til din Fred! Men nu er det skjult for dine Øjne.

Lukas 19:42 Dutch Staten Vertaling
Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

Nestle Greek New Testament 1904
λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην· νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.

Westcott and Hort 1881
λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.

RP Byzantine Majority Text 2005
λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως καὶ σύ, καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, τὰ πρὸς εἰρήνην σου· νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.

Greek Orthodox Church 1904
ὅτι Εἰ ἔγνως καὶ σὺ καὶ γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, τὰ πρὸς εἰρήνην σου! νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου·

Tischendorf 8th Edition
ὅτι εἰ ἔγνως καὶ σὺ καίγε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ τὰ πρὸς εἰρήνην σου· νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.

Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως καὶ σύ, καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, τὰ πρὸς εἰρήνην σου· νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.

Stephanus Textus Receptus 1550
λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως καὶ σὺ καὶ γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ τὰ πρὸς εἰρήνην σου· νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγων οτι ει εγνως εν τη ημερα ταυτη και συ τα προς ειρηνην νυν δε εκρυβη απο οφθαλμων σου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οτι ει εγνως και συ καιγε εν τη ημερα σου ταυτη τα προς ειρηνην σου νυν δε εκρυβη απο οφθαλμων σου

Stephanus Textus Receptus 1550
λεγων οτι ει εγνως και συ και γε εν τη ημερα σου ταυτη τα προς ειρηνην σου νυν δε εκρυβη απο οφθαλμων σου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λεγων οτι Ει εγνως και συ, και γε εν τη ημερα σου ταυτη, τα προς ειρηνην σου· νυν δε εκρυβη απο οφθαλμων σου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λεγων οτι ει εγνως και συ και γε εν τη ημερα σου ταυτη τα προς ειρηνην σου νυν δε εκρυβη απο οφθαλμων σου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγων οτι ει εγνως εν τη ημερα ταυτη και συ τα προς ειρηνην νυν δε εκρυβη απο οφθαλμων σου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legōn hoti Ei egnōs en tē hēmera tautē kai sy ta pros eirēnēn; nyn de ekrybē apo ophthalmōn sou.

legon hoti Ei egnos en te hemera taute kai sy ta pros eirenen; nyn de ekrybe apo ophthalmon sou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legōn hoti Ei egnōs en tē hēmera tautē kai sy ta pros eirēnēn nyn de ekrybē apo ophthalmōn sou.

legon hoti Ei egnos en te hemera taute kai sy ta pros eirenen nyn de ekrybe apo ophthalmon sou.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:42 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oti ei egnōs kai su kaige en tē ēmera sou tautē ta pros eirēnēn sou nun de ekrubē apo ophthalmōn sou

oti ei egnOs kai su kaige en tE Emera sou tautE ta pros eirEnEn sou nun de ekrubE apo ophthalmOn sou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:42 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
legōn oti ei egnōs kai su kai ge en tē ēmera sou tautē ta pros eirēnēn sou nun de ekrubē apo ophthalmōn sou

legOn oti ei egnOs kai su kai ge en tE Emera sou tautE ta pros eirEnEn sou nun de ekrubE apo ophthalmOn sou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:42 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
legōn oti ei egnōs kai su kai ge en tē ēmera sou tautē ta pros eirēnēn sou nun de ekrubē apo ophthalmōn sou

legOn oti ei egnOs kai su kai ge en tE Emera sou tautE ta pros eirEnEn sou nun de ekrubE apo ophthalmOn sou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:42 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
legōn oti ei egnōs kai su kai ge en tē ēmera sou tautē ta pros eirēnēn sou nun de ekrubē apo ophthalmōn sou

legOn oti ei egnOs kai su kai ge en tE Emera sou tautE ta pros eirEnEn sou nun de ekrubE apo ophthalmOn sou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:42 Westcott/Hort - Transliterated
legōn oti ei egnōs en tē ēmera tautē kai su ta pros eirēnēn nun de ekrubē apo ophthalmōn sou

legOn oti ei egnOs en tE Emera tautE kai su ta pros eirEnEn nun de ekrubE apo ophthalmOn sou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:42 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legōn oti ei egnōs en tē ēmera tautē kai su ta pros eirēnēn nun de ekrubē apo ophthalmōn sou

legOn oti ei egnOs en tE Emera tautE kai su ta pros eirEnEn nun de ekrubE apo ophthalmOn sou

Lukács 19:42 Hungarian: Karoli
Mondván: Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, a mik néked a te békességedre [valók]! de most elrejtettek a te szemeid elõl.

La evangelio laŭ Luko 19:42 Esperanto
dirante:Ho, se vi mem scius en cxi tiu tago la aferojn apartenantajn al paco! sed nun ili estas kasxitaj for de viaj okuloj.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 19:42 Finnish: Bible (1776)
Ja sanoi: jos sinäkin tietäisit, niin sinä ajattelisit tosin tällä sinun ajallas, mitä sinun rauhaas sopis. Mutta nyt ovat ne kätketyt sinun silmäis edestä.

Luc 19:42 French: Darby
Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journee, les choses qui appartiennent à ta paix! mais maintenant elles sont cachees devant tes yeux.

Luc 19:42 French: Louis Segond (1910)
et dit: Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux.

Luc 19:42 French: Martin (1744)
O! si toi aussi eusses connu, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix! mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux.

Lukas 19:42 German: Modernized
und sprach: Wenn du es wüßtest, so würdest du auch bedenken zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dienet. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen.

Lukas 19:42 German: Luther (1912)
und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient! Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen.

Lukas 19:42 German: Textbibel (1899)
und sagte: wenn doch auch du erkannt hättest an diesem deinem Tage, was zu deinem Frieden ist; nun aber ward es vor deinen Augen verborgen.

Luca 19:42 Italian: Riveduta Bible (1927)
Oh se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quel ch’è per la tua pace! Ma ora è nascosto agli occhi tuoi.

Luca 19:42 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Oh! se tu ancora, almeno in questo giorno, avessi riconosciute le cose appartenenti alla tua pace! ma ora, esse son nascoste agli occhi tuoi.

LUKAS 19:42 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
sambil berkata, "Jikalau kiranya pada hari ini sahaja engkau sudah mengetahui akan barang yang dapat membawa sejahtera kepadamu! Tetapi sekarang ini semuanya itu terlindung daripada matamu.

Luke 19:42 Kabyle: NT
yenna : A tamdint n Lquds ! Lemmer teẓriḍ ass-agi ayen ara m-d-ifken lehna ! Lameɛna tura ayagi yeffer ɣef wallen-im !

누가복음 19:42 Korean
가라사대 `너도 오늘날 평화에 관한 일을 알았더면 좋을 뻔하였거니와 지금 네 눈에 숨기웠도다

Lucas 19:42 Latin: Vulgata Clementina
Quia si cognovisses et tu, et quidem in hac die tua, quæ ad pacem tibi : nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis.

Sv. Lūkass 19:42 Latvian New Testament
Kaut jel arī tu atzītu un pat šinī tavā dienā, kas pie tava miera vajadzīgs! Bet tagad tas apslēpts tavām acīm:

Evangelija pagal Lukà 19:42 Lithuanian
“O kad tu nors šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę! Deja, tai paslėpta nuo tavo akių.

Luke 19:42 Maori
Ka mea ia, Me i mohio koe, a koe ano, ahakoa i tenei ra nei ano ou, ki nga mea e mau ai tou rongo! ko tenei kua huna atu i ou kanohi.

Lukas 19:42 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Visste også du, om enn først på denne din dag, hvad som tjener til din fred! Men nu er det skjult for dine øine.

Lucas 19:42 Spanish: La Biblia de las Américas
diciendo: ¡Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz! Pero ahora está oculto a tus ojos.

Lucas 19:42 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
diciendo: "¡Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz! Pero ahora está oculto a tus ojos.

Lucas 19:42 Spanish: Reina Valera Gómez
diciendo: ¡Oh si hubieses conocido, aun tú, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz! Pero ahora está encubierto a tus ojos.

Lucas 19:42 Spanish: Reina Valera 1909
Diciendo: ¡Oh si también tú conocieses, á lo menos en este tu día, lo que toca á tu paz! mas ahora está encubierto de tus ojos.

Lucas 19:42 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
diciendo: ¡Oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz! Mas ahora está encubierto a tus ojos.

Lucas 19:42 Bíblia King James Atualizada Português
e proclamou: “Ah! Se tu compreendesses neste dia, sim, tu também, o que traz a paz! No entanto agora isto está encoberto aos teus olhos.

Lucas 19:42 Portugese Bible
dizendo: Ah! se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz! mas agora isso está encoberto aos teus olhos.   

Luca 19:42 Romanian: Cornilescu
şi a zis: ,,Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile, cari puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sînt ascunse de ochii tăi.

От Луки 19:42 Russian: Synodal Translation (1876)
и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих,

От Луки 19:42 Russian koi8r
и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих,

Luke 19:42 Shuar New Testament
JerusarΘnnumia Shußrtiram, ju tsawantinkesha shiir pujustintrum nekaarmeka maak. T·rasha yamaikia nekaatin nankaamasai.

Lukas 19:42 Swedish (1917)
och sade: »O att du i dag hade insett, också du, vad din frid tillhör! Men nu är det fördolt för dina ögon.

Luka 19:42 Swahili NT
akisema: "Laiti ungelijua leo hii yale yaletayo amani! Lakini sasa yamefichika machoni pako.

Lucas 19:42 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Na sinasabi, Kung sa araw na ito ay nakilala mo sana, sa iyong sarili, ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan! datapuwa't ngayo'y pawang nangatatago sa iyong mga mata.

Ǝlinjil wa n Luqa 19:42 Tawallamat Tamajaq NT
igannu: «Ya Yerusalam, ǝnnar kam dâ, tǝssânaɣ ǝmmǝk was za tǝgrǝwaɣ alxer azalada; mišan wǝr tu-tǝssena, fǝlas aɣabar a dam-iga.

ลูกา 19:42 Thai: from KJV
ตรัสว่า "ถ้าเจ้า คือเจ้าเอง รู้ในกาลวันนี้ว่า สิ่งอะไรจะให้สันติสุข แต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นบังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้ว

Luka 19:42 Turkish
‹‹Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin›› dedi. ‹‹Ama şimdilik bu senin gözlerinden gizlendi.

Лука 19:42 Ukrainian: NT
глаголючи: О, коли б зрозумів і ти хоч у день сей твій, що для впокою твого! тепер же воно закрито перед очима твоїми.

Luke 19:42 Uma New Testament
Na'uli': "Mpe'ahii' -koi to Yerusalem! Uma mowo kalompe' -na ane ke ni'inca napa to ngkeni-kokoi kalompea' tuwu' hi eo toe lau. Aga hawe'ea toe teleru ngkai mata-ni.

Lu-ca 19:42 Vietnamese (1934)
Ước gì, ít nữa ngày nay, mầy đã hiểu biết sự làm cho mầy được bình an! Song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mầy.

Luke 19:41
Top of Page
Top of Page