Luke 10:24
New International Version
For I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it."

New Living Translation
I tell you, many prophets and kings longed to see what you see, but they didn't see it. And they longed to hear what you hear, but they didn't hear it."

English Standard Version
For I tell you that many prophets and kings desired to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it.”

Berean Study Bible
For I tell you that many prophets and kings desired to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it.”

New American Standard Bible
for I say to you, that many prophets and kings wished to see the things which you see, and did not see them, and to hear the things which you hear, and did not hear them."

King James Bible
For I tell you, that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.

Holman Christian Standard Bible
For I tell you that many prophets and kings wanted to see the things you see yet didn't see them; to hear the things you hear yet didn't hear them."

International Standard Version
Because I tell you, many prophets and kings wanted to see the things you see but didn't see them, and to hear the things you hear but didn't hear them."

NET Bible
For I tell you that many prophets and kings longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it."

Aramaic Bible in Plain English
“For I say to you that many Prophets and Kings have desired to see the things that you are seeing, and they have not seen, and to hear the things that you are hearing and they have not heard.”

GOD'S WORD® Translation
I can guarantee that many prophets and kings wanted to see and hear what you've seen and heard, but they didn't."

Jubilee Bible 2000
for I tell you that many prophets and kings desired to see those things which ye see and did not see them and to hear those things which ye hear and did not hear them.

King James 2000 Bible
For I tell you, that many prophets and kings have desired to see those things which you see, and have not seen them; and to hear those things which you hear, and have not heard them.

American King James Version
For I tell you, that many prophets and kings have desired to see those things which you see, and have not seen them; and to hear those things which you hear, and have not heard them.

American Standard Version
for I say unto you, that many prophets and kings desired to see the things which ye see, and saw them not; and to hear the things which ye hear, and heard them not.

Douay-Rheims Bible
For I say to you, that many prophets and kings have desired to see the things that you see, and have not seen them; and to hear the things that you hear, and have not heard them.

Darby Bible Translation
For I say to you that many prophets and kings have desired to see the things which ye behold, and did not see [them]; and to hear the things which ye hear, and did not hear [them].

English Revised Version
for I say unto you, that many prophets and kings desired to see the things which ye see, and saw them not; and to hear the things which ye hear, and heard them not.

Webster's Bible Translation
For I tell you, that many prophets and kings have desired to see the things which ye see, and have not seen them; and to hear the things which ye hear, and have not heard them.

Weymouth New Testament
For I tell you that many Prophets and kings have desired to see the things you see, and have not seen them, and to hear the things you hear, and have not heard them."

World English Bible
for I tell you that many prophets and kings desired to see the things which you see, and didn't see them, and to hear the things which you hear, and didn't hear them."

Young's Literal Translation
for I say to you, that many prophets and kings did wish to see what ye perceive, and did not see, and to hear what ye hear, and did not hear.'

Lukas 10:24 Afrikaans PWL
want Ek sê vir julle, baie profete en konings het begeer om te sien wat julle sien en het dit nie gesien nie en om te hoor wat julle hoor en het dit nie gehoor nie.”

Luka 10:24 Albanian
sepse ju them se shumë profetë dhe mbretër dëshiruan të shohin ato që ju shihni, por nuk i panë, dhe të dëgjojnë ato që ju po dëgjoni, por nuk i dëgjuan''.

ﻟﻮﻗﺎ 10:24 Arabic: Smith & Van Dyke
لاني اقول لكم ان انبياء كثيرين وملوكا ارادوا ان ينظروا ما انتم تنظرون ولم ينظروا وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 10:24 Armenian (Western): NT
արդարեւ կը յայտարարեմ ձեզի. “Շատ մարգարէներ ու թագաւորներ ուզեցին տեսնել ձեր տեսածները՝ բայց չտեսան, եւ լսել ձեր լսածները՝ բայց չլսեցին”»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  10:24 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen erraiten drauçuet, anhitz Prophetac eta reguec desiratu vkan dutela çuec ikusten dituçuen gaucén ikustera, eta ezpaitituzte ikussi: eta ençuten dituçuen gaucén ençutera, eta ezpaitituzte ençun.

Dyr Laux 10:24 Bavarian
Dös derfftß myr glaaubn: Vil Weissagn und Künig haetnd dös seghn wolln, wasß +ös ietz dyrlöbtß, habnd s aber nity, und haetnd gern ghoert, wasß +ös ietz hoertß, und habnd s +aau nit."

Лука 10:24 Bulgarian
Защото ви казвам, че много пророци и царе пожелаха да видят това, което вие виждате, и не видяха, и да чуят това, което вие чувате: и не чуха.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我告訴你們:曾經有許多先知和君王想要看你們所看見的,卻沒有看到;想要聽你們所聽見的,卻沒有聽到。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
我告诉你们:曾经有许多先知和君王想要看你们所看见的,却没有看到;想要听你们所听见的,却没有听到。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我告訴你們:從前有許多先知和君王要看你們所看的,卻沒有看見;要聽你們所聽的,卻沒有聽見。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我告诉你们:从前有许多先知和君王要看你们所看的,却没有看见;要听你们所听的,却没有听见。”

路 加 福 音 10:24 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 告 訴 你 們 , 從 前 有 許 多 先 知 和 君 王 要 看 你 們 所 看 的 , 卻 沒 有 看 見 , 要 聽 你 們 所 聽 的 , 卻 沒 有 聽 見 。

路 加 福 音 10:24 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 告 诉 你 们 , 从 前 有 许 多 先 知 和 君 王 要 看 你 们 所 看 的 , 却 没 有 看 见 , 要 听 你 们 所 听 的 , 却 没 有 听 见 。

Evanðelje po Luki 10:24 Croatian Bible
Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli!

Lukáš 10:24 Czech BKR
Nebo pravím vám, že mnozí proroci i králové chtěli viděti, což vy vidíte, a neviděli, a slyšeti, což vy slyšíte, a neslyšeli.

Lukas 10:24 Danish
Thi jeg siger eder, at mange Profeter og Konger have ville se det, I se, og have ikke set det, og høre det, I høre, og have ikke hørt det.«

Lukas 10:24 Dutch Staten Vertaling
Want Ik zeg u, dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien, hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien; en te horen, hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord.

Nestle Greek New Testament 1904
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

Westcott and Hort 1881
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἴδον· καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.

Greek Orthodox Church 1904
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.

Tischendorf 8th Edition
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ ἴδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον· καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.

Stephanus Textus Receptus 1550
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδον· καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγω γαρ υμιν οτι πολλοι προφηται και βασιλεις ηθελησαν ιδειν α υμεις βλεπετε και ουκ ειδαν και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λεγω γαρ υμιν οτι πολλοι προφηται και βασιλεις ηθελησαν ιδειν α υμεις βλεπετε και ουκ ιδαν και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

Stephanus Textus Receptus 1550
λεγω γαρ υμιν οτι πολλοι προφηται και βασιλεις ηθελησαν ιδειν α υμεις βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λεγω γαρ υμιν, οτι πολλοι προφηται και βασιλεις ηθελησαν ιδειν α υμεις βλεπετε, και ουκ ειδον· και ακουσαι α ακουετε, και ουκ ηκουσαν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λεγω γαρ υμιν οτι πολλοι προφηται και βασιλεις ηθελησαν ιδειν α υμεις βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγω γαρ υμιν οτι πολλοι προφηται και βασιλεις ηθελησαν ιδειν α υμεις βλεπετε και ουκ ειδαν και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legō gar hymin hoti polloi prophētai kai basileis ēthelēsan idein ha hymeis blepete kai ouk eidan, kai akousai ha akouete kai ouk ēkousan.

lego gar hymin hoti polloi prophetai kai basileis ethelesan idein ha hymeis blepete kai ouk eidan, kai akousai ha akouete kai ouk ekousan.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legō gar hymin hoti polloi prophētai kai basileis ēthelēsan idein ha hymeis blepete kai ouk eidan, kai akousai ha akouete kai ouk ēkousan.

lego gar hymin hoti polloi prophetai kai basileis ethelesan idein ha hymeis blepete kai ouk eidan, kai akousai ha akouete kai ouk ekousan.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:24 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
legō gar umin oti polloi prophētai kai basileis ēthelēsan idein a umeis blepete kai ouk idan kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

legO gar umin oti polloi prophEtai kai basileis EthelEsan idein a umeis blepete kai ouk idan kai akousai a akouete kai ouk Ekousan

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:24 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
legō gar umin oti polloi prophētai kai basileis ēthelēsan idein a umeis blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

legO gar umin oti polloi prophEtai kai basileis EthelEsan idein a umeis blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk Ekousan

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:24 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
legō gar umin oti polloi prophētai kai basileis ēthelēsan idein a umeis blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

legO gar umin oti polloi prophEtai kai basileis EthelEsan idein a umeis blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk Ekousan

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:24 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
legō gar umin oti polloi prophētai kai basileis ēthelēsan idein a umeis blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

legO gar umin oti polloi prophEtai kai basileis EthelEsan idein a umeis blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk Ekousan

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:24 Westcott/Hort - Transliterated
legō gar umin oti polloi prophētai kai basileis ēthelēsan idein a umeis blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

legO gar umin oti polloi prophEtai kai basileis EthelEsan idein a umeis blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk Ekousan

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:24 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legō gar umin oti polloi prophētai kai basileis ēthelēsan idein a umeis blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

legO gar umin oti polloi prophEtai kai basileis EthelEsan idein a umeis blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk Ekousan

Lukács 10:24 Hungarian: Karoli
Mert mondom néktek, hogy sok próféta és király kívánta látni, a miket ti láttok, de nem látták; és hallani, a miket hallotok, de nem hallották.

La evangelio laŭ Luko 10:24 Esperanto
cxar mi diras al vi, ke multaj profetoj kaj regxoj deziris vidi tion, kion vi vidas, kaj ili ne vidis; kaj auxdi tion, kion vi auxdas, kaj ili ne auxdis.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 10:24 Finnish: Bible (1776)
Sillä minä sanon teille: monta prophetaa ja kuningasta tahtoivat nähdä, joita te näette, ja ei nähneet, ja kuulla, joita te kuulette, ja ei kuulleet.

Luc 10:24 French: Darby
Car je vous dis que plusieurs prophetes et plusieurs rois ont desire de voir les choses que vous voyez, et il ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues.

Luc 10:24 French: Louis Segond (1910)
Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.

Luc 10:24 French: Martin (1744)
Car je vous dis, que plusieurs Prophètes et plusieurs Rois ont désiré de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont point vues, et d'ouïr les choses que vous entendez, et ils ne les ont point entendues.

Lukas 10:24 German: Modernized
Denn ich sage euch: Viel Propheten und Könige wollten sehen, was ihr sehet, und haben's nicht gesehen; und hören, was ihr höret, und haben's nicht gehöret.

Lukas 10:24 German: Luther (1912)
Denn ich sage euch: Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr sehet, und haben's nicht gesehen, und hören, was ihr höret, und haben's nicht gehört.

Lukas 10:24 German: Textbibel (1899)
Denn ich sage euch: viele Propheten und Könige begehrten zu sehen, was ihr sehet, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben es nicht gehört.

Luca 10:24 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché vi dico che molti profeti e re han bramato di veder le cose che voi vedete, e non le hanno vedute; e di udir le cose che voi udite, e non le hanno udite.

Luca 10:24 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
perciocchè io vi dico, che molti profeti, e re, hanno desiderato di veder le cose che voi vedete, e non le hanno vedute, e di udir le cose che voi udite, e non le hanno udite.

LUKAS 10:24 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena Aku berkata kepadamu, bahwa banyaklah nabi dan raja ingin hendak melihat segala perkara yang kamu tampak ini, maka tiada mereka itu dapat melihatnya; dan hendak mendengar perkara yang kamu dengar ini, maka tiada mereka itu dapat mendengarnya."

Luke 10:24 Kabyle: NT
Aql-i nniɣ-awen : aṭas n lenbiya d waṭas n yigelliden i gebɣan ad ẓren ayen i tẓerrem ur t-ẓrin, i gebɣan ad slen ayen i tsellem ur t-slin.

누가복음 10:24 Korean
내가 너희에게 말하노니 많은 선지자와 임금이 너희 보는 바를 보고자 하였으되 보지 못하였으며 너희 듣는 바를 듣고자 하였으되 듣지 못하였느니라'

Lucas 10:24 Latin: Vulgata Clementina
Dico enim vobis quod multi prophetæ et reges voluerunt videre quæ vos videtis, et non viderunt : et audire quæ auditis, et non audierunt.

Sv. Lūkass 10:24 Latvian New Testament
Jo es jums saku, ka daudzi pravieši un ķēniņi vēlējās redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši, un dzirdēt to, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši.

Evangelija pagal Lukà 10:24 Lithuanian
Sakau jums: daugel pranašų ir karalių troško pamatyti, ką jūs matote, bet nepamatė, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo”.

Luke 10:24 Maori
Ko taku kupu hoki tenei ki a koutou, he tokomaha nga poropiti me nga kingi i hiahia kia kite i nga mea e kite nei koutou, a kahore i kite; kia rongo ano i nga mea e rongo nei koutou, a kahore i rongo.

Lukas 10:24 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
for jeg sier eder: Mange profeter og konger har villet se det I ser, og har ikke fått se det, og høre det I hører, og har ikke fått høre det.

Lucas 10:24 Spanish: La Biblia de las Américas
porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron.

Lucas 10:24 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron."

Lucas 10:24 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.

Lucas 10:24 Spanish: Reina Valera 1909
Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oir lo que oís, y no lo oyeron.

Lucas 10:24 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.

Lucas 10:24 Bíblia King James Atualizada Português
Pois vos asseguro que muitos profetas e reis almejaram ver o que estais vendo, mas não viram; e ouvir o que ouvis e não ouviram”. A parábola do bom samaritano

Lucas 10:24 Portugese Bible
Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram; e ouvir o que ouvis, e não o ouviram.   

Luca 10:24 Romanian: Cornilescu
Căci vă spun că mulţi prooroci şi împăraţi au voit să vadă ce vedeţi voi, şi n'au văzut, să audă ce auziţi voi, şi n'au auzit.``

От Луки 10:24 Russian: Synodal Translation (1876)
ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

От Луки 10:24 Russian koi8r
ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

Luke 10:24 Shuar New Testament
Nuyß ni unuiniamurin iis Tφmiayi "Wi Tßjarme, Untsurφ Y·snan etserniusha tura uunt akupniusha ßtum Yamßi Wßintrum nuna Wßinkiatniun wakeruiniayatan Wßinkiacharmiayi. Tura ßtum Yamßi ßntarme nuna antuktinian wakeruiniayatan antukcharmiayi. Tura Yus achirmaku asakrumin, Wßintrumna nu ti pΘnkeraiti" Tφmiayi.

Lukas 10:24 Swedish (1917)
Ty jag säger eder: Många profeter och konungar ville se det som I sen men fingo dock icke se det, och höra det som I hören, men fingo dock icke höra det.»

Luka 10:24 Swahili NT
Hakika, manabii na wafalme walitamani kuona yale mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kusikia yale mnayoyasikia wasiyasikie."

Lucas 10:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na maraming propeta at mga hari ang nangaghahangad na mangakakita ng mga bagay na inyong nangakikita, at hindi nila nangakita at mangarinig ang mga bagay na inyong nangaririnig, at hindi nila nangarinig.

Ǝlinjil wa n Luqa 10:24 Tawallamat Tamajaq NT
Silakanaɣ-awan as sidaranan ǝnnǝbitan aggotnen ǝd mǝnokalan anay n awa tǝhannayam, mišan wǝr t-ǝnayan, sidaranan deɣ tesalay y awas tǝsallim, mišan wǝr das-ǝslen.»

ลูกา 10:24 Thai: from KJV
เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า ศาสดาพยากรณ์หลายคน และกษัตริย์หลายองค์ ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้ แต่เขามิได้เคยเห็น และอยากจะได้ยินซึ่งท่านทั้งหลายได้ยิน แต่เขามิเคยได้ยิน"

Luka 10:24 Turkish
Size şunu söyleyeyim, nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler, ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler, ama işitemediler.››

Лука 10:24 Ukrainian: NT
глаголю бо вам: Що многі пророки й царі хотіли бачити, що ви бачите, та й не бачили, й чути, що ви чуєте, та й не чули.

Luke 10:24 Uma New Testament
Apa' wori' moto nabi pai' magau' owi to doko' mpohilo napa to nihilo koi' toi, aga uma-rana rahiloi. Doko' lia-ra mpo'epe napa to ni'epe-mi koi', aga uma-rana ra'epei."

Lu-ca 10:24 Vietnamese (1934)
Vì ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng từng thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng từng nghe.

Luke 10:23
Top of Page
Top of Page