Luke 10:11
New International Version
Even the dust of your town we wipe from our feet as a warning to you. Yet be sure of this: The kingdom of God has come near.'

New Living Translation
We wipe even the dust of your town from our feet to show that we have abandoned you to your fate. And know this--the Kingdom of God is near!'

English Standard Version
‘Even the dust of your town that clings to our feet we wipe off against you. Nevertheless know this, that the kingdom of God has come near.’

Berean Study Bible
‘Even the dust of your town that clings to our feet, we wipe off as a testimony against you. Yet be sure of this: The kingdom of God is near.’

New American Standard Bible
Even the dust of your city which clings to our feet we wipe off in protest against you; yet be sure of this, that the kingdom of God has come near.'

King James Bible
Even the very dust of your city, which cleaveth on us, we do wipe off against you: notwithstanding be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you.

Holman Christian Standard Bible
We are wiping off as a witness against you even the dust of your town that clings to our feet. Know this for certain: The kingdom of God has come near.'

International Standard Version
We're wiping off your town's dust that clings to our feet in protest against you! But realize this: the kingdom of God is near!'

NET Bible
Even the dust of your town that clings to our feet we wipe off against you. Nevertheless know this: The kingdom of God has come.'

Aramaic Bible in Plain English
'Even the sand that cleaves to our feet from your city we wipe off unto you, yet know this, The Kingdom of God has come near to you.'

GOD'S WORD® Translation
'We are wiping your city's dust from our feet in protest against you! But realize that the kingdom of God is near you!'

Jubilee Bible 2000
Even the very dust of your city which cleaves on us we do wipe off against you; notwithstanding be ye sure of this that the kingdom of God is come near unto you.

King James 2000 Bible
Even the very dust of your city, which cleaves on us, we do wipe off against you: nevertheless be sure of this, that the kingdom of God has come near unto you.

American King James Version
Even the very dust of your city, which sticks on us, we do wipe off against you: notwithstanding be you sure of this, that the kingdom of God is come near to you.

American Standard Version
Even the dust from your city, that cleaveth to our feet, we wipe off against you: nevertheless know this, that the kingdom of God is come nigh.

Douay-Rheims Bible
Even the very dust of your city that cleaveth to us, we wipe off against you. Yet know this, that the kingdom of God is at hand.

Darby Bible Translation
Even the dust of your city, which cleaves to us on the feet, do we shake off against you; but know this, that the kingdom of God is come nigh.

English Revised Version
Even the dust from your city, that cleaveth to our feet, we do wipe off against you: howbeit know this, that the kingdom of God is come nigh.

Webster's Bible Translation
Even the very dust of your city which cleaveth on us, we do wipe off against you: notwithstanding, be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh to you.

Weymouth New Testament
"'The very dust of your town that hangs about us we wipe off as a protest. Only be sure of this, that the Kingdom of God is close at hand.'

World English Bible
'Even the dust from your city that clings to us, we wipe off against you. Nevertheless know this, that the Kingdom of God has come near to you.'

Young's Literal Translation
And the dust that hath cleaved to us, from your city, we do wipe off against you, but this know ye, that the reign of God hath come nigh to you;

Lukas 10:11 Afrikaans PWL
‘Die stof wat uit julle stad aan ons vassit, vee ons vir julle af; meer nog moet julle dit weet: dat die Koninkryk van God naby julle gekom het.’

Luka 10:11 Albanian
Ne po shkundim kundër jush edhe pluhurin e qytetit tuaj që na u ngjit; veç ta dini se mbretëria e Perëndisë ju është afruar.

ﻟﻮﻗﺎ 10:11 Arabic: Smith & Van Dyke
حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت الله.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 10:11 Armenian (Western): NT
“Այն փոշին ալ՝ որ մեր ոտքերուն փակած է ձեր քաղաքէն, կը թօթուենք ձեզի. բայց սա՛ գիտցէ՛ք, որ Աստուծոյ թագաւորութիւնը մօտեցած է ձեզի”:

Euangelioa S. Luc-en araura.  10:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Çuen hiritic lothu çaicun errhautsa-ere iharrosten dugu çuen contra: guciagatic-ere haur iaquiçue, ecen hurbildu dela çuetara Iaincoaren resumá.

Dyr Laux 10:11 Bavarian
'Mir brauchend nix von enk; sogar enkern Staaub beutln myr üns non abher! Aber dös wisstß aau: S Reich Gottes steet vor dyr Tür!'

Лука 10:11 Bulgarian
И праха, който е полепнал по нозете ни от вашия град, ви отърсваме; но това да знаете, че Божието царство е наближило.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
『連那沾在我們腳上的你們城裡的塵土,我們也要當著你們擦掉,不過你們應當知道:神的國近了。』

中文标准译本 (CSB Simplified)
‘连那沾在我们脚上的你们城里的尘土,我们也要当着你们擦掉,不过你们应当知道:神的国近了。’

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
說:『就是你們城裡的塵土粘在我們的腳上,我們也當著你們擦去。雖然如此,你們該知道神的國臨近了。』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
说:‘就是你们城里的尘土粘在我们的脚上,我们也当着你们擦去。虽然如此,你们该知道神的国临近了。’

路 加 福 音 10:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
說 : 就 是 你 們 城 裡 的 塵 土 黏 在 我 們 的 腳 上 , 我 們 也 當 著 你 們 擦 去 。 雖 然 如 此 , 你 們 該 知 道 神 的 國 臨 近 了 。

路 加 福 音 10:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
说 : 就 是 你 们 城 里 的 尘 土 黏 在 我 们 的 脚 上 , 我 们 也 当 着 你 们 擦 去 。 虽 然 如 此 , 你 们 该 知 道 神 的 国 临 近 了 。

Evanðelje po Luki 10:11 Croatian Bible
'I prašinu vašega grada, koja nam se nogu uhvatila, stresamo vam sa sebe! Ipak znajte ovo: Približilo se kraljevstvo Božje!'

Lukáš 10:11 Czech BKR
Také i ten prach, kterýž se přichytil nás z města vašeho, vyrážíme na vás. Ale však to vězte, žeť se jest přiblížilo k vám království Boží.

Lukas 10:11 Danish
Endog det Støv, som hænger ved vore Fødder fra eders By, tørre vi af til eder; dog dette skulle I vide, at Guds Rige er kommet nær.

Lukas 10:11 Dutch Staten Vertaling
Ook het stof, dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op ulieden; nochtans zo weet dit, dat het Koninkrijk Gods nabij u gekomen is.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Westcott and Hort 1881
Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἀπὸ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἡμῶν ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Tischendorf 8th Edition
καὶ τὸν κονιορτὸν τον κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και τον κονιορτον τον κολληθεντα ημιν εκ της πολεως υμων εις τους ποδας απομασσομεθα υμιν πλην τουτο γινωσκετε οτι ηγγικεν η βασιλεια του θεου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και τον κονιορτον τον κολληθεντα ημιν εκ της πολεως υμων εις τους ποδας απομασσομεθα υμιν πλην τουτο γινωσκετε οτι ηγγικεν η βασιλεια του θεου

Stephanus Textus Receptus 1550
και τον κονιορτον τον κολληθεντα ημιν εκ της πολεως υμων απομασσομεθα υμιν πλην τουτο γινωσκετε οτι ηγγικεν εφ υμας η βασιλεια του θεου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και τον κονιορτον τον κολληθεντα ημιν εκ της πολεως υμων απομασσομεθα υμιν· πλην τουτο γινωσκετε, οτι ηγγικεν εφ υμας η βασιλεια του Θεου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και τον κονιορτον τον κολληθεντα ημιν εκ της πολεως υμων απομασσομεθα υμιν πλην τουτο γινωσκετε οτι ηγγικεν εφ υμας η βασιλεια του θεου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και τον κονιορτον τον κολληθεντα ημιν εκ της πολεως υμων εις τους ποδας απομασσομεθα υμιν πλην τουτο γινωσκετε οτι ηγγικεν η βασιλεια του θεου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai ton koniorton ton kollēthenta hēmin ek tēs poleōs hymōn eis tous podas apomassometha hymin; plēn touto ginōskete, hoti ēngiken hē basileia tou Theou.

Kai ton koniorton ton kollethenta hemin ek tes poleos hymon eis tous podas apomassometha hymin; plen touto ginoskete, hoti engiken he basileia tou Theou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai ton koniorton ton kollēthenta hēmin ek tēs poleōs hymōn eis tous podas apomassometha hymin; plēn touto ginōskete hoti ēngiken hē basileia tou theou.

Kai ton koniorton ton kollethenta hemin ek tes poleos hymon eis tous podas apomassometha hymin; plen touto ginoskete hoti engiken he basileia tou theou.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ton koniorton ton kollēthenta ēmin ek tēs poleōs umōn eis tous podas apomassometha umin plēn touto ginōskete oti ēngiken ē basileia tou theou

kai ton koniorton ton kollEthenta Emin ek tEs poleOs umOn eis tous podas apomassometha umin plEn touto ginOskete oti Engiken E basileia tou theou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ton koniorton ton kollēthenta ēmin ek tēs poleōs umōn apomassometha umin plēn touto ginōskete oti ēngiken eph umas ē basileia tou theou

kai ton koniorton ton kollEthenta Emin ek tEs poleOs umOn apomassometha umin plEn touto ginOskete oti Engiken eph umas E basileia tou theou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ton koniorton ton kollēthenta ēmin ek tēs poleōs umōn apomassometha umin plēn touto ginōskete oti ēngiken eph umas ē basileia tou theou

kai ton koniorton ton kollEthenta Emin ek tEs poleOs umOn apomassometha umin plEn touto ginOskete oti Engiken eph umas E basileia tou theou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ton koniorton ton kollēthenta ēmin ek tēs poleōs umōn apomassometha umin plēn touto ginōskete oti ēngiken eph umas ē basileia tou theou

kai ton koniorton ton kollEthenta Emin ek tEs poleOs umOn apomassometha umin plEn touto ginOskete oti Engiken eph umas E basileia tou theou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:11 Westcott/Hort - Transliterated
kai ton koniorton ton kollēthenta ēmin ek tēs poleōs umōn eis tous podas apomassometha umin plēn touto ginōskete oti ēngiken ē basileia tou theou

kai ton koniorton ton kollEthenta Emin ek tEs poleOs umOn eis tous podas apomassometha umin plEn touto ginOskete oti Engiken E basileia tou theou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ton koniorton ton kollēthenta ēmin ek tēs poleōs umōn eis tous podas apomassometha umin plēn touto ginōskete oti ēngiken ē basileia tou theou

kai ton koniorton ton kollEthenta Emin ek tEs poleOs umOn eis tous podas apomassometha umin plEn touto ginOskete oti Engiken E basileia tou theou

Lukács 10:11 Hungarian: Karoli
Még a port is, a mely reánk ragadt a ti várostokból, itt köztetek letöröljük; mindazáltal ez legyen tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok.

La evangelio laŭ Luko 10:11 Esperanto
Ecx la polvon de via urbo, kiu sin tenas al niaj piedoj, ni devisxas kontraux vin; tamen sciu, ke la regno de Dio alproksimigxis al vi.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 10:11 Finnish: Bible (1776)
Tomunkin, joka teidän kaupungistanne tarttui meihin, me pudistamme teille: kuitenkin se tietäkäät, että Jumalan valtakunta oli teitä lähestynyt.

Luc 10:11 French: Darby
La poussiere meme de votre ville, qui s'est attachee à nos pieds, nous la secouons contre vous; mais sachez ceci, que le royaume de Dieu s'est approche.

Luc 10:11 French: Louis Segond (1910)
Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds; sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché.

Luc 10:11 French: Martin (1744)
Nous secouons contre vous-mêmes la poussière de votre ville qui s'est attachée à nous ; toutefois sachez que le Royaume de Dieu est approché de vous.

Lukas 10:11 German: Modernized
Auch den Staub, der sich an uns gehänget hat von eurer Stadt, schlagen wir ab auf euch; doch sollt ihr wissen, daß euch das Reich Gottes nahe gewesen ist.

Lukas 10:11 German: Luther (1912)
Auch den Staub, der sich an uns gehängt hat von eurer Stadt, schlagen wir ab auf euch; doch sollt ihr wissen, daß euch das Reich Gottes nahe gewesen ist.

Lukas 10:11 German: Textbibel (1899)
auch den Staub, der uns von eurer Stadt an den Füßen hängt, wischen wir für euch ab; merket aber, daß das Reich Gottes herbeigekommen ist.

Luca 10:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perfino la polvere che dalla vostra città s’è attaccata a’ nostri piedi, noi la scotiamo contro a voi; sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio s’è avvicinato a voi.

Luca 10:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Noi vi spazziamo eziandio la polvere che si è attaccata a noi dalla vostra città; ma pure sappiate questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi.

LUKAS 10:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Debu negerimu yang lekat pada kaki kami itu pun, kami kebaskan kepadamu; akan tetapi ketahuilah olehmu, bahwa kerajaan Allah sudah dekat.

Luke 10:11 Kabyle: NT
« a nezwi ula d aɣebbaṛ n taddart-nwen i d-ineṭḍen deg yiḍaṛṛen nneɣ, meɛna ḥṣut belli tageldit n Ṛebbi tewweḍ-ed ɣuṛ-wen.

누가복음 10:11 Korean
너희 동네에서 우리 발에 묻은 먼지도 너희에게 떨어 버리노라 그러나 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라 하라

Lucas 10:11 Latin: Vulgata Clementina
Etiam pulverem, qui adhæsit nobis de civitate vestra, extergimus in vos : tamen hoc scitote, quia appropinquavit regnum Dei.

Sv. Lūkass 10:11 Latvian New Testament
Pat putekļus, kas no jūsu pilsētas mums pielipuši, mēs nokratām uz jums; tomēr to ziniet, ka Dieva valstība ir tuvu!

Evangelija pagal Lukà 10:11 Lithuanian
‘Mes nusikratome prieš jus net jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų. Tačiau vis tiek žinokite: Dievo karalystė prisiartino prie jūsų!’

Luke 10:11 Maori
Na, ko te puehu o to koutou pa e piri nei ki a matou, tenei ka tahia atu nei e matou ki a koutou: otira kia mohio koutou ki tenei, kua tata ki a koutou te rangatiratanga o te Atua.

Lukas 10:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Endog støvet som er blitt hengende ved våre føtter av eders by, stryker vi av til eder; men dette skal I vite at Guds rike er kommet nær!

Lucas 10:11 Spanish: La Biblia de las Américas
``Hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros; empero sabed esto: que el reino de Dios se ha acercado.

Lucas 10:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
'Hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes; pero sepan esto: que el reino de Dios se ha acercado.'

Lucas 10:11 Spanish: Reina Valera Gómez
Aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad, sacudimos contra vosotros: Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros.

Lucas 10:11 Spanish: Reina Valera 1909
Aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad á nuestros pies, sacudimos en vosotros: esto empero sabed, que el reino de los cielos se ha llegado á vosotros.

Lucas 10:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad sacudimos en vosotros; pero esto sabed, que el Reino de los cielos se ha llegado a vosotros.

Lucas 10:11 Bíblia King James Atualizada Português
‘Até a poeira da vossa cidade, que se nos pegou às sandálias, sacudimos contra vós outros!’. Apesar disto, sabei que o Reino de Deus está próximo.

Lucas 10:11 Portugese Bible
Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isto: que o reino de Deus é chegado.   

Luca 10:11 Romanian: Cornilescu
,,Scuturăm împotriva voastră, chiar şi praful din cetatea voastră, care s'a lipit de picioarele noastre; totuş să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu s'a apropiat de voi.``

От Луки 10:11 Russian: Synodal Translation (1876)
и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие.

От Луки 10:11 Russian koi8r
и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие.

Luke 10:11 Shuar New Testament
Yusna nakitra asakrumin, atumi pΘprurinia nunka ii nawen peema japirar akakekji. T·rasha ju paant nekaatarum: Yus ju nunkanam akupkatin ishichik ajatemsai.

Lukas 10:11 Swedish (1917)
'Till och med det stoft som låder vid våra fötter ifrån eder stad skaka vi av oss åt eder. Men det mån I veta, att Guds rike är nära.'

Luka 10:11 Swahili NT
Hata mavumbi ya mji wenu yaliyoshikamana na miguu yetu tunawakung'utieni. Lakini, jueni kwamba Ufalme wa Mungu umekaribia.

Lucas 10:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Pati ng alabok ng inyong bayan na kumakapit sa aming paa, ay ipinapagpag namin laban sa inyo: gayon ma'y inyong talastasin ito, na lumapit na ang kaharian ng Dios.

Ǝlinjil wa n Luqa 10:11 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝggiyem as wala aboqqa n ǝɣrǝm-nawan wa iwaran idaran-nana da nǝbbikbakk-in, mišan ǝssǝnat as Taɣmar ta n Mǝššina tǝhôz.

ลูกา 10:11 Thai: from KJV
`ถึงแม้ผงคลีดินแห่งเมืองของเจ้าทั้งหลายที่ติดอยู่กับเรา เราก็จะสะบัดออกเป็นที่แสดงว่า เราไม่เห็นพ้องกับเจ้า แต่เจ้าทั้งหลายจงเข้าใจความนี้เถิด คืออาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้เจ้าทั้งหลายแล้ว'

Luka 10:11 Turkish

Лука 10:11 Ukrainian: NT
І порох, що поприлипав до нас із города вашого, обтрушуємо вам; тільки ж се знайте, що наближилось до вас царство Боже.

Luke 10:11 Uma New Testament
`Nau' awu ngata-ni to mentaka' hi palanta' witi' -kai, kitonta bona nihilo. Aga kiwoi-koie': neo' rata-mi tempo-na Alata'ala jadi' Magau'!'"

Lu-ca 10:11 Vietnamese (1934)
Ðối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chơn chúng ta; nhưng phải biết nước Ðức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi.

Luke 10:10
Top of Page
Top of Page