Hebrews 12:1
New International Version
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us,

New Living Translation
Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us.

English Standard Version
Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us,

Berean Study Bible
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off every encumbrance and the sin that so easily entangles, and let us run with endurance the race set out for us.

New American Standard Bible
Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us,

King James Bible
Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,

Holman Christian Standard Bible
Therefore, since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us. Let us run with endurance the race that lies before us,

International Standard Version
Therefore, having so vast a cloud of witnesses surrounding us, and throwing off everything that hinders us and especially the sin that so easily entangles us, let us keep running with endurance the race set before us,

NET Bible
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, we must get rid of every weight and the sin that clings so closely, and run with endurance the race set out for us,

Aramaic Bible in Plain English
Therefore, we also, who have all of these witnesses who surround us like clouds, let us throw off from us all the weights of the sin which is always ready for us, and let us run with patience this race that is set for us.

GOD'S WORD® Translation
Since we are surrounded by so many examples [of faith], we must get rid of everything that slows us down, especially sin that distracts us. We must run the race that lies ahead of us and never give up.

Jubilee Bible 2000
Therefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, leaving behind all the weight of the sin which surrounds us, let us run with patience the race that is set before us,

King James 2000 Bible
Therefore seeing we also are surrounded with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which does so easily ensnare us, and let us run with patience the race that is set before us,

American King James Version
Why seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,

American Standard Version
Therefore let us also, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses, lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,

Douay-Rheims Bible
And therefore we also having so great a cloud of witnesses over our head, laying aside every weight and sin which surrounds us, let us run by patience to the fight proposed to us:

Darby Bible Translation
Let *us* also therefore, having so great a cloud of witnesses surrounding us, laying aside every weight, and sin which so easily entangles us, run with endurance the race that lies before us,

English Revised Version
Therefore let us also, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses, lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,

Webster's Bible Translation
Wherefore, seeing we also are encompassed with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,

Weymouth New Testament
Therefore, surrounded as we are by such a vast cloud of witnesses, let us fling aside every encumbrance and the sin that so readily entangles our feet. And let us run with patient endurance the race that lies before us,

World English Bible
Therefore let us also, seeing we are surrounded by so great a cloud of witnesses, lay aside every weight and the sin which so easily entangles us, and let us run with patience the race that is set before us,

Young's Literal Translation
Therefore, we also having so great a cloud of witnesses set around us, every weight having put off, and the closely besetting sin, through endurance may we run the contest that is set before us,

Hebreërs 12:1 Afrikaans PWL
As gevolg hiervan, laat ook ons, wat so ’n groot wolk van getuies rondom ons het, elke las en die sonde wat altyd gereed is vir ons, afgooi en met aanhoudende geduld die resies hardloop wat voor ons lê

Hebrenjve 12:1 Albanian
Prandaj edhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmimtarësh, duke hedhur tej çdo barrë dhe mëkatin që na qarkon vazhdimisht duke na joshur, le të rendim me durim në udhën që është përpara nesh,

ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 12:1 Arabic: Smith & Van Dyke
لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 12:1 Armenian (Western): NT
Ուստի մե՛նք ալ, քանի որ շրջապատուած ենք ա՛յսչափ շատ վկաներու բազմութեամբ, թօթափե՛նք ամէն ծանրաբեռնում, եւ մեղքը՝ որ դիւրաւ կը պաշարէ մեզ, ու համբերութեա՛մբ վազենք մեզի առաջարկուած մրցարշաւը՝

Hebraicoetara. 12:1 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Gu-ere bada, hain testimoniozco hodey handiac inguratzen gaituenaz gueroz, carga gucia, eta gu errachqui trabatzen gaituen bekatua egotziric, constantqui garreitzan proposatu içan çaicun lasterrari:

D Hebern 12:1 Bavarian
Naachdem myr yso von ayner waaren Schar von Glaaubnszeugn umgöbn seind, wollnd aau mir ayn iede Last abschmeissn, d Fössl von dyr Sündd. Laauff myr, was grad geet, in dönn Wöttkampf, wo üns auferlögt ist!

Евреи 12:1 Bulgarian
Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因此,我們既然有這麼一大群見證人,如同雲彩圍繞著我們,就讓我們脫去各樣的重擔和容易纏累我們的罪,藉著忍耐去跑那擺在我們前面的賽程,

中文标准译本 (CSB Simplified)
因此,我们既然有这么一大群见证人,如同云彩围绕着我们,就让我们脱去各样的重担和容易缠累我们的罪,藉着忍耐去跑那摆在我们前面的赛程,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我們既有這許多的見證人,如同雲彩圍著我們,就當放下各樣的重擔,脫去容易纏累我們的罪,存心忍耐,奔那擺在我們前頭的路程,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我们既有这许多的见证人,如同云彩围着我们,就当放下各样的重担,脱去容易缠累我们的罪,存心忍耐,奔那摆在我们前头的路程,

希 伯 來 書 12:1 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 們 既 有 這 許 多 的 見 證 人 , 如 同 雲 彩 圍 著 我 們 , 就 當 放 下 各 樣 的 重 擔 , 脫 去 容 易 纏 累 我 們 的 罪 , 存 心 忍 耐 , 奔 那 擺 在 我 們 前 頭 的 路 程 ,

希 伯 來 書 12:1 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 们 既 有 这 许 多 的 见 证 人 , 如 同 云 彩 围 着 我 们 , 就 当 放 下 各 样 的 重 担 , 脱 去 容 易 缠 累 我 们 的 罪 , 存 心 忍 耐 , 奔 那 摆 在 我 们 前 头 的 路 程 ,

Poslanica Hebrejima 12:1 Croatian Bible
Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama!

Židům 12:1 Czech BKR
Protož i my, takový oblak svědků vůkol majíce, odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého nám boje,

Hebræerne 12:1 Danish
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,

Hebreeën 12:1 Dutch Staten Vertaling
Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;

Nestle Greek New Testament 1904
Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα,

Westcott and Hort 1881
Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι' ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι' ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα,

RP Byzantine Majority Text 2005
Tοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα,

Greek Orthodox Church 1904
Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα,

Tischendorf 8th Edition
τοιγαροῦν καί ἡμᾶς τοσοῦτος ἔχω περίκειμαι ἡμᾶς νέφος μάρτυς ὄγκος ἀποτίθημι πᾶς καί ὁ εὐπερίστατος ἁμαρτία διά ὑπομονή τρέχω ὁ πρόκειμαι ἡμᾶς ἀγών

Scrivener's Textus Receptus 1894
Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα,

Stephanus Textus Receptus 1550
Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν δι' ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τοιγαρουν και ημεις τοσουτον εχοντες περικειμενον ημιν νεφος μαρτυρων ογκον αποθεμενοι παντα και την ευπεριστατον αμαρτιαν δι υπομονης τρεχωμεν τον προκειμενον ημιν αγωνα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τοιγαρουν και ημεις τοσουτον εχοντες περικειμενον ημιν νεφος μαρτυρων ογκον αποθεμενοι παντα και την ευπεριστατον αμαρτιαν δι υπομονης τρεχωμεν τον προκειμενον ημιν αγωνα

Stephanus Textus Receptus 1550
τοιγαρουν και ημεις τοσουτον εχοντες περικειμενον ημιν νεφος μαρτυρων ογκον αποθεμενοι παντα και την ευπεριστατον αμαρτιαν δι υπομονης τρεχωμεν τον προκειμενον ημιν αγωνα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Τοιγαρουν και ημεις τοσουτον εχοντες περικειμενον ημιν νεφος μαρτυρων, ογκον αποθεμενοι παντα και την ευπεριστατον αμαρτιαν, δι υπομονης τρεχωμεν τον προκειμενον ημιν αγωνα,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τοιγαρουν και ημεις τοσουτον εχοντες περικειμενον ημιν νεφος μαρτυρων ογκον αποθεμενοι παντα και την ευπεριστατον αμαρτιαν δι υπομονης τρεχωμεν τον προκειμενον ημιν αγωνα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τοιγαρουν και ημεις τοσουτον εχοντες περικειμενον ημιν νεφος μαρτυρων ογκον αποθεμενοι παντα και την ευπεριστατον αμαρτιαν δι υπομονης τρεχωμεν τον προκειμενον ημιν αγωνα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Toigaroun kai hēmeis, tosouton echontes perikeimenon hēmin nephos martyrōn, onkon apothemenoi panta kai tēn euperistaton hamartian, di’ hypomonēs trechōmen ton prokeimenon hēmin agōna,

Toigaroun kai hemeis, tosouton echontes perikeimenon hemin nephos martyron, onkon apothemenoi panta kai ten euperistaton hamartian, di’ hypomones trechomen ton prokeimenon hemin agona,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Toigaroun kai hēmeis, tosouton echontes perikeimenon hēmin nephos martyrōn, onkon apothemenoi panta kai tēn euperistaton hamartian, di' hypomonēs trechōmen ton prokeimenon hēmin agōna,

Toigaroun kai hemeis, tosouton echontes perikeimenon hemin nephos martyron, onkon apothemenoi panta kai ten euperistaton hamartian, di' hypomones trechomen ton prokeimenon hemin agona,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:1 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
toigaroun kai ēmeis tosouton echontes perikeimenon ēmin nephos marturōn onkon apothemenoi panta kai tēn euperistaton amartian di upomonēs trechōmen ton prokeimenon ēmin agōna

toigaroun kai Emeis tosouton echontes perikeimenon Emin nephos marturOn onkon apothemenoi panta kai tEn euperistaton amartian di upomonEs trechOmen ton prokeimenon Emin agOna

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:1 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
toigaroun kai ēmeis tosouton echontes perikeimenon ēmin nephos marturōn onkon apothemenoi panta kai tēn euperistaton amartian di upomonēs trechōmen ton prokeimenon ēmin agōna

toigaroun kai Emeis tosouton echontes perikeimenon Emin nephos marturOn onkon apothemenoi panta kai tEn euperistaton amartian di upomonEs trechOmen ton prokeimenon Emin agOna

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:1 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
toigaroun kai ēmeis tosouton echontes perikeimenon ēmin nephos marturōn onkon apothemenoi panta kai tēn euperistaton amartian di upomonēs trechōmen ton prokeimenon ēmin agōna

toigaroun kai Emeis tosouton echontes perikeimenon Emin nephos marturOn onkon apothemenoi panta kai tEn euperistaton amartian di upomonEs trechOmen ton prokeimenon Emin agOna

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:1 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
toigaroun kai ēmeis tosouton echontes perikeimenon ēmin nephos marturōn onkon apothemenoi panta kai tēn euperistaton amartian di upomonēs trechōmen ton prokeimenon ēmin agōna

toigaroun kai Emeis tosouton echontes perikeimenon Emin nephos marturOn onkon apothemenoi panta kai tEn euperistaton amartian di upomonEs trechOmen ton prokeimenon Emin agOna

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:1 Westcott/Hort - Transliterated
toigaroun kai ēmeis tosouton echontes perikeimenon ēmin nephos marturōn onkon apothemenoi panta kai tēn euperistaton amartian di upomonēs trechōmen ton prokeimenon ēmin agōna

toigaroun kai Emeis tosouton echontes perikeimenon Emin nephos marturOn onkon apothemenoi panta kai tEn euperistaton amartian di upomonEs trechOmen ton prokeimenon Emin agOna

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:1 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
toigaroun kai ēmeis tosouton echontes perikeimenon ēmin nephos marturōn onkon apothemenoi panta kai tēn euperistaton amartian di upomonēs trechōmen ton prokeimenon ēmin agōna

toigaroun kai Emeis tosouton echontes perikeimenon Emin nephos marturOn onkon apothemenoi panta kai tEn euperistaton amartian di upomonEs trechOmen ton prokeimenon Emin agOna

Zsidókhoz 12:1 Hungarian: Karoli
Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékezõ bûnt, kitartással fussuk meg az elõttünk levõ küzdõ tért.

Al la hebreoj 12:1 Esperanto
Tial ankaux ni, havante cxirkaux ni tian nubegon da atestantoj, formetu cxion pezan kaj la pekon embarasantan, kaj persiste kuru la kuradon antaux ni metitan,

Kirje heprealaisille 12:1 Finnish: Bible (1776)
Sentähden myös me, että meillä on näin suuri todistusten joukko meidän ympärillämme, niin pankaamme pois kaikki kuorma ja synti, joka aina meihin tarttuu ja hitaaksi tekee, ja juoskaamme kärsivällisyyden kautta siinä kilvoituksessa, joka meidän eteemme pantu on,

Hébreux 12:1 French: Darby
C'est pourquoi, nous aussi, ayant une si grande nuee de temoins qui nous entoure, rejetant tout fardeau et le peche qui nous enveloppe si aisement, courons avec patience la course qui est devant nous,

Hébreux 12:1 French: Louis Segond (1910)
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,

Hébreux 12:1 French: Martin (1744)
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si aisément, poursuivons constamment la course qui nous est proposée;

Hebraeer 12:1 German: Modernized
Darum auch wir, dieweil wir solchen Haufen Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist,

Hebraeer 12:1 German: Luther (1912)
Darum wir auch, dieweil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist.

Hebraeer 12:1 German: Textbibel (1899)
So lasset denn nun auch uns, da wir eine solche Wolke von Zeugen vor uns haben, ablegen alle Beschwerung und die Sünde, die immer zur Hand ist, und in Beharrlichkeit laufen in dem Wettkampf, der uns obliegt,

Ebrei 12:1 Italian: Riveduta Bible (1927)
Anche noi, dunque, poiché siam circondati da sì gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l’arringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù,

Ebrei 12:1 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
PERCIÒ, ancor noi, avendo intorno a noi un cotanto nuvolo di testimoni, deposto ogni fascio, e il peccato che è atto a darci impaccio, corriamo con perseveranza il palio propostoci,

IBRANI 12:1 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Oleh sebab itu, sedangkan kita dilingkungi dengan sebegitu banyak orang yang menyaksikan seperti awan rupanya, maka hendaklah kita membuangkan tiap-tiap pikulan yang berat, dan dosa yang mudah menjerat kita, dan biarlah kita berlari dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita,

Hebrews 12:1 Kabyle: NT
Ula d nukni ihi imi i ɣ-d zwaren waṭas inagan agi, a nḍeggeṛ taɛkumt-nneɣ akk-d ddnub i ɣ-iɣummen, a nexdem s ṣṣbeṛ ccɣel-agi i ɣ-d-ițțunefken.

히브리서 12:1 Korean
이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어 버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 경주하며

Hebraeos 12:1 Latin: Vulgata Clementina
Ideoque et nos tantam habentes impositam nubem testium, deponentes omne pondus, et circumstans nos peccatum, per patientiam curramus ad propositum nobis certamen :

Ebrejiem 12:1 Latvian New Testament
Ap mums ir tik liels liecinieku mākonis, tāpēc dosimies ar pacietību mums priekšā stāvošajā sacīkstē, nolikdami katru smagumu un grēku, kas mums pieķēries.

Laiðkas þydams 12:1 Lithuanian
Todėl ir mes, tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse,

Hebrews 12:1 Maori
Na, i tenei kapua nui o nga kaiwhakaatu e karapoti nei i a tatou, whakarerea e tatou nga whakataimaha katoa, me te hara whakaeke tata, kia manawanui hoki tatou ki te oma i te omanga e takoto nei i to tatou aroaro;

Hebreerne 12:1 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt,

Hebreos 12:1 Spanish: La Biblia de las Américas
Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,

Hebreos 12:1 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia (perseverancia) la carrera que tenemos por delante,

Hebreos 12:1 Spanish: Reina Valera Gómez
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,

Hebreos 12:1 Spanish: Reina Valera 1909
POR tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta,

Hebreos 12:1 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por tanto nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos por paciencia la carrera que nos es propuesta,

Hebreus 12:1 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta,

Hebreus 12:1 Portugese Bible
Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,   

Evrei 12:1 Romanian: Cornilescu
Şi noi, dar, fiindcă sîntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice pedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.

К Евреям 12:1 Russian: Synodal Translation (1876)
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех ис терпением будем проходить предлежащее нампоприще,

К Евреям 12:1 Russian koi8r
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,

Hebrews 12:1 Shuar New Testament
Ashφ ju nunkanam T·rajnia nuka shuar nakuruiniak tsΘkena nujai nakumkamniaiti. Ashφ shuar yaunchu Y·san shiir Enentßimtusaruka tΘntakar iirmainiaji. Tuma asamtai Ashφ kijin ana nusha tura Ashφ tunaaka itit awajtamaj nusha ajapa iniaisar tura katsuntrar tsΘkenkir jeatai.

Hebreerbrevet 12:1 Swedish (1917)
Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.

Waebrania 12:1 Swahili NT
Sisi tunalo kundi hili kubwa la mashahidi mbele yetu. Kwa hiyo tuondoe kila kizuizi kinachotuzuia, na dhambi ile inayotung'ang'ania. Tupige mbio kwa uvumilivu katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu.

Hebreo 12:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin,

Širawt ta tǝtawaktab i Kǝl-Ɣibri 12:1 Tawallamat Tamajaq NT
Awen daɣ a fǝlas nakkanay da, dad zamas ɣilayɣalayan-ana mǝzzǝgzan ǝgânen igǝt ogdân d awa, wǝdi ǝgǝratanaɣ-in ǝzuk kul wa danaɣ-iwaran, ǝd bakkadan ǝssirɣasnen alamaz-nana, naglu har tǝzǝrǝst ǝn tǝbǝllant ta danaɣ-issǝwar Mǝššina.

ฮีบรู 12:1 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้น ครั้นเรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั้นอยู่รอบข้าง ให้เราทิ้งของหนักทุกสิ่งที่ขัดข้องอยู่ และการผิดที่เรามักง่ายกระทำนั้น และการวิ่งแข่งกันที่กำหนดไว้สำหรับเรานั้น ให้เราวิ่งด้วยความเพียรพยายาม

İbraniler 12:1 Turkish
İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım.

Евреи 12:1 Ukrainian: NT
Тим же оце й ми, маючи кругом нас таку тьму сьвідків, відложивши всяку гордість і гріх, що путав нас, терпіннєм біжім на боротьбу, що перед нами,

Hebrews 12:1 Uma New Testament
Ompi' -ompi'! Ma'ala-mi ta'uli': hawe'ea tauna to tuwu' owi toera, mokore-ra ntololikia-ta, pai' -ra mporohoi nono-ta hante posabi' -ra. Toe pai' ku'apui nono-ni: Mai tatadi hawe'ea to mpolintai-ta. Mai tatadi jeko' to mpentoe-ta, pai' kana ntaha-ta mpotuku' ohea to napakatantu-taka Alata'ala, hewa tauna to motanta'.

Heâ-bô-rô 12:1 Vietnamese (1934)
Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta,

Hebrews 11:40
Top of Page
Top of Page