1 Peter 2:8
New International Version
and, "A stone that causes people to stumble and a rock that makes them fall." They stumble because they disobey the message--which is also what they were destined for.

New Living Translation
And, "He is the stone that makes people stumble, the rock that makes them fall." They stumble because they do not obey God's word, and so they meet the fate that was planned for them.

English Standard Version
and “A stone of stumbling, and a rock of offense.” They stumble because they disobey the word, as they were destined to do.

Berean Study Bible
and, “A stone of stumbling and a rock of offense.” They stumble because they disobey the word—and to this they were appointed.

New American Standard Bible
and, "A STONE OF STUMBLING AND A ROCK OF OFFENSE"; for they stumble because they are disobedient to the word, and to this doom they were also appointed.

King James Bible
And a stone of stumbling, and a rock of offence, even to them which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.

Holman Christian Standard Bible
and A stone to stumble over, and a rock to trip over. They stumble because they disobey the message; they were destined for this.

International Standard Version
a stone they stumble over and a rock they trip on." They keep on stumbling because they disobey the word, as they were destined to do.

NET Bible
and a stumbling-stone and a rock to trip over. They stumble because they disobey the word, as they were destined to do.

Aramaic Bible in Plain English
He is a stone of stumbling and a rock of offense, and they stumble on it, in that they do not obey the word, for they are appointed to this.

GOD'S WORD® Translation
a stone that people trip over, a large rock that people find offensive." The people tripped over the word because they refused to believe it. Therefore, this is how they ended up.

Jubilee Bible 2000
and a stone of stumbling and a rock of offense, even to those who stumble at the word, not obeying in that for which they were ordained.

King James 2000 Bible
And, A stone of stumbling, and a rock of offense, even to them who stumble at the word, being disobedient: to which also they were appointed.

American King James Version
And a stone of stumbling, and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.

American Standard Version
and, A stone of stumbling, and a rock of offence; for they stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.

Douay-Rheims Bible
And a stone of stumbling, and a rock of scandal, to them who stumble at the word, neither do believe, whereunto also they are set.

Darby Bible Translation
and a stone of stumbling and rock of offence; [who] stumble at the word, being disobedient to which also they have been appointed.

English Revised Version
and, A stone of stumbling, and a rock of offence; for they stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.

Webster's Bible Translation
And a stone of stumbling, and a rock of offense, even to them who stumble at the word, being disobedient: to which also they were appointed.

Weymouth New Testament
and "a Stone for the foot to strike against, and a Rock to stumble over." Their foot strikes against it because they are disobedient to God's Message, and to this they were appointed.

World English Bible
and, "a stone of stumbling, and a rock of offense." For they stumble at the word, being disobedient, to which also they were appointed.

Young's Literal Translation
and a stone of stumbling and a rock of offence -- who are stumbling at the word, being unbelieving, -- to which also they were set;

1 Petrus 2:8 Afrikaans PWL
is Hy: “’n Klip van struikeling en ’n Rots van aanstoot” om te dien as priesters in die Koninkryk, ’n afgesonderde volk, bymekaargemaak en bevry, om die lofprysinge van Hom, wat julle uit die duisternis geroep het, te verkondig tot Sy wonderlike lig,

1 Pjetrit 2:8 Albanian
Duke qenë të pabindur, ata pengohen në fjalë, dhe për këtë ata ishin të caktuar.

ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 2:8 Arabic: Smith & Van Dyke
وحجر صدمة وصخرة عثرة. الذين يعثرون غير طائعين للكلمة الامر الذي جعلوا له.

1 ՊԵՏՐՈՍ 2:8 Armenian (Western): NT
ու սայթաքումի քար եւ գայթակղութեան ժայռ» անոնց՝ որ խօսքին անհնազանդ ըլլալով կը գայթին, որուն համար ալ որոշուած էին:

1 S. Pierrisec. 2:8 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Cein trebucatzen baitirade hitzaren contra desobedient diradelaric: hartaco ordenatu-ere dirade.

Dyr Peeters A 2:8 Bavarian
gan n Stain, daa wo myn anhinrennt, zo n Fölsn, wo myn straucht dran." Sö stölpend, weil s yn n Wort nit gfölgig seind. Yso haat s ien dyr Herrgot aufgsötzt.

1 Петрово 2:8 Bulgarian
и, "Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват"; защото се спъват о словото и са непокорни,- за което бяха и определени.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
並且是「一塊絆腳的石頭,使人絆倒的磐石。」他們絆倒是因為不肯信從這話語,而這也是被預定的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
并且是“一块绊脚的石头,使人绊倒的磐石。”他们绊倒是因为不肯信从这话语,而这也是被预定的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
又說:「做了絆腳的石頭、跌人的磐石。」他們既不順從,就在道理上絆跌;他們這樣絆跌也是預定的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
又说:“做了绊脚的石头、跌人的磐石。”他们既不顺从,就在道理上绊跌;他们这样绊跌也是预定的。

彼 得 前 書 2:8 Chinese Bible: Union (Traditional)
又 說 : 作 了 絆 腳 的 石 頭 , 跌 人 的 磐 石 。 他 們 既 不 順 從 , 就 在 道 理 上 絆 跌 ( 或 譯 : 他 們 絆 跌 都 因 不 順 從 道 理 ) ; 他 們 這 樣 絆 跌 也 是 預 定 的 。

彼 得 前 書 2:8 Chinese Bible: Union (Simplified)
又 说 : 作 了 绊 脚 的 石 头 , 跌 人 的 磐 石 。 他 们 既 不 顺 从 , 就 在 道 理 上 绊 跌 ( 或 译 : 他 们 绊 跌 都 因 不 顺 从 道 理 ) ; 他 们 这 样 绊 跌 也 是 预 定 的 。

Prva Petrova poslanica 2:8 Croatian Bible
i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni Riječi, za što su i određeni.

První Petrův 2:8 Czech BKR
Totiž těm, jenž se urážejí na slovu, nepovolní jsouce, k čemuž i odloženi jsou.

1 Peter 2:8 Danish
og de støde an, idet de ere genstridige imod Ordet, hvortil de ogsaa vare bestemte.

1 Petrus 2:8 Dutch Staten Vertaling
Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν·

Westcott and Hort 1881
καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες· εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες· εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν.

RP Byzantine Majority Text 2005
καί, Λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες· εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν.

Greek Orthodox Church 1904
οἳ προσκόπτουσι τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν.

Tischendorf 8th Edition
ὅς προσκόπτω ὁ λόγος ἀπειθέω εἰς ὅς καί τίθημι

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ, Λίθος προσκόμματος, καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσι τῷ λόγῳ, ἀπειθοῦντες· εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν·

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και λιθος προσκομματος και πετρα σκανδαλου οι προσκοπτουσιν τω λογω απειθουντες εις ο και ετεθησαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και λιθος προσκομματος και πετρα σκανδαλου οι προσκοπτουσιν τω λογω απειθουντες εις ο και ετεθησαν

Stephanus Textus Receptus 1550
και λιθος προσκομματος και πετρα σκανδαλου οι προσκοπτουσιν τω λογω απειθουντες εις ο και ετεθησαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και, Λιθος προσκομματος, και πετρα σκανδαλου· οι προσκοπτουσι τω λογω, απειθουντες· εις ο και ετεθησαν·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και λιθος προσκομματος και πετρα σκανδαλου οι προσκοπτουσιν τω λογω απειθουντες εις ο και ετεθησαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και λιθος προσκομματος και πετρα σκανδαλου οι προσκοπτουσιν τω λογω απειθουντες εις ο και ετεθησαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai lithos proskommatos kai petra skandalou; hoi proskoptousin tō logō apeithountes, eis ho kai etethēsan;

kai lithos proskommatos kai petra skandalou; hoi proskoptousin to logo apeithountes, eis ho kai etethesan;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai lithos proskommatos kai petra skandalou; hoi proskoptousin tō logō apeithountes; eis ho kai etethēsan.

kai lithos proskommatos kai petra skandalou; hoi proskoptousin to logo apeithountes; eis ho kai etethesan.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:8 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tō logō apeithountes eis o kai etethēsan

kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tO logO apeithountes eis o kai etethEsan

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:8 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tō logō apeithountes eis o kai etethēsan

kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tO logO apeithountes eis o kai etethEsan

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:8 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tō logō apeithountes eis o kai etethēsan

kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tO logO apeithountes eis o kai etethEsan

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:8 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tō logō apeithountes eis o kai etethēsan

kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tO logO apeithountes eis o kai etethEsan

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:8 Westcott/Hort - Transliterated
kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tō logō apeithountes eis o kai etethēsan

kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tO logO apeithountes eis o kai etethEsan

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:8 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tō logō apeithountes eis o kai etethēsan

kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tO logO apeithountes eis o kai etethEsan

1 Péter 2:8 Hungarian: Karoli
A kik engedetlenek lévén, megütköznek az ígében, a mire rendeltettek is.

De Petro 1 2:8 Esperanto
kaj: SXtono de falpusxigxo kaj roko de alfrapigxo; ili falpusxigxas pro la vorto, malobeante, por kio ankaux ili estas difinitaj.

Toinen Pietarin kirje 2:8 Finnish: Bible (1776)
Nimittäin niille, jotka itsensä sanaan loukkaavat, ja ei sitä usko, johonka he myös asetetut olivat.

1 Pierre 2:8 French: Darby
et une pierre d'achoppement et un rocher de chute, lesquels heurtent contre la parole, etant desobeissants, à quoi aussi ils ont ete destines.

1 Pierre 2:8 French: Louis Segond (1910)
Et une pierre d'achoppement Et un rocher de scandale; ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés.

1 Pierre 2:8 French: Martin (1744)
Lesquels heurtent contre la parole, et sont rebelles; à quoi aussi ils ont été destinés.

1 Petrus 2:8 German: Modernized
ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses, die sich stoßen an dem Wort und glauben nicht daran, darauf sie gesetzt sind.

1 Petrus 2:8 German: Luther (1912)
ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses; denn sie stoßen sich an dem Wort und glauben nicht daran, wozu sie auch gesetzt sind.

1 Petrus 2:8 German: Textbibel (1899)
Sie stoßen sich daran, weil sie dem Worte nicht glauben, dazu sind sie auch gesetzt.

1 Pietro 2:8 Italian: Riveduta Bible (1927)
essi, infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella Parola; ed a questo sono stati anche destinati.

1 Pietro 2:8 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
I quali s’intoppano nella parola, essendo disubbidienti; a che ancora sono stati posti.

1 PET 2:8 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
dan: Suatu batu antukan dan sebuah batu syak; mereka itu terantuk oleh sebab tiada menurut firman Allah; maka yang demikian sudah ditentukan bagi mereka itu.

1 Peter 2:8 Kabyle: NT
D wagi i d azṛu + i guɣalen d ugur i yemdanen, + d azṛu i ten-isseɣlayen+ . Imi ugin ad amnen s wawal n Sidi Ṛebbi, ayen i ten-ițṛaǧun d ugur-agi ara ten-iɣeḍlen.

베드로전서 2:8 Korean
또한 부딪히는 돌과 거치는 반석이 되었다 하니라 저희가 말씀을 순종치 아니하므로 넘어지나니 이는 저희를 이렇게 정하신 것이라

I Petri 2:8 Latin: Vulgata Clementina
et lapis offensionis, et petra scandali, his qui offendunt verbo, nec credunt in quo et positi sunt.

Pētera 1 vēstule 2:8 Latvian New Testament
Un piedauzības akmens, un apgrēcības klints tiem, kuriem vārds ir piedauzība, un tie netic. Tas viņiem arī lemts.

Pirmasis Petro laiðkas 2:8 Lithuanian
suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola”. Jie suklumpa, neklausydami žodžio; tam jie ir skirti.

1 Peter 2:8 Maori
Hei kamaka tutukitanga waewae ia, hei toka whakahinga; ki te hunga e tutuki ana ki te kupu, ki te hunga whakaponokore: i whakaritea mai hoki ratou hei penei.

1 Peters 2:8 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt.

1 Pedro 2:8 Spanish: La Biblia de las Américas
y, PIEDRA DE TROPIEZO Y ROCA DE ESCANDALO; pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados.

1 Pedro 2:8 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
y, "PIEDRA DE TROPIEZO Y ROCA DE ESCANDALO." Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados.

1 Pedro 2:8 Spanish: Reina Valera Gómez
Y: Piedra de tropiezo, y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; para lo cual fueron también ordenados.

1 Pedro 2:8 Spanish: Reina Valera 1909
Y Piedra de tropiezo, y roca de escándalo á aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; para lo cual fueron también ordenados.

1 Pedro 2:8 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y: Piedra de tropiezo, y piedra de escándalo, a aquellos que tropiezan en la Palabra, y no creen en aquello para lo cual fueron ordenados.

1 Pedro 2:8 Bíblia King James Atualizada Português
e, “pedra de tropeço e rocha que causa a queda”; porquanto, aqueles que não crêem tropeçam na Palavra, por serem desobedientes, todavia, para isso também foram destinados.

1 Pedro 2:8 Portugese Bible
e: Como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo; porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes; para o que também foram destinados.   

1 Petru 2:8 Romanian: Cornilescu
şi o piatră de poticnire, şi o stîncă de cădere". Ei se lovesc de ea, pentrucă n-au crezut Cuvîntul, şi la aceasta sînt rînduiţi.

1-e Петра 2:8 Russian: Synodal Translation (1876)
о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.

1-e Петра 2:8 Russian koi8r
о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.

1 Peter 2:8 Shuar New Testament
Tura jusha aarma awai: Tukumak iniaartin kayaiti. Kame shuar Jesukrφstunun etserkamun nakitiakka, ┐Enentßinium itiur pΘnker wekasat? Wats, N· shuar, Krφstun umirainiachu ßsar, tuke T·runatin asamtai tukumainiawai.

1 Petrusbrevet 2:8 Swedish (1917)
som är »en stötesten och en klippa till fall». Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de sig; så var det ock bestämt om dem.

1 Petro 2:8 Swahili NT
Tena Maandiko yasema: "Jiwe hilo ni jiwe la kujikwaa, mwamba wa kuwaangusha watu." Watu hujikwaa kwa sababu hawauamini ule ujumbe; na ndivyo walivyopangiwa tangu mwanzo.

1 Pedro 2:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At, Batong katitisuran, at bato na pangbuwal; Sapagka't sila ay natitisod sa salita, palibhasa'y mga suwail: na dito rin naman sila itinalaga,

Širawt ta tazzarat iktab Butros 2:8 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran tǝhunt ta tǝmos tǝsǝnkǝft y aytedan, tǝtagadl-en.»

Tǝhunt ten nakkafan-as aytedan, tǝtagadl-en, fǝl tugǝyt ta ǝgan s ad ǝzzǝgzǝnan s Awal ǝn Mǝššina, amaran tugǝyt ten da a dasan-tǝtawatasat.

1 เปโตร 2:8 Thai: from KJV
และ `เป็นศิลาที่ทำให้สะดุด และเป็นก้อนหินที่ทำให้ขัดเคืองใจ' ที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะ ตามที่เขาถูกกำหนดไว้เช่นนั้นด้วย

1 Petrus 2:8 Turkish

1 Петрово 2:8 Ukrainian: NT
і спотикають ся, не слухаючи слова, на що вони й полишені.

1 Peter 2:8 Uma New Testament
Watu toe jadi' watu katewincia' -ra, pai' watu katehopoa' -ra.

1 Phi-e-rô 2:8 Vietnamese (1934)
họ bị vấp đá đó, vì không vâng phục Ðạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi.

1 Peter 2:7
Top of Page
Top of Page