זכריה 4
Hebrew Bible OT and NT

1וישב המלאך הדבר בי ויעירני כאיש אשר יעור משנתו׃ 2ויאמר אלי מה אתה ראה ויאמר ראיתי והנה מנורת זהב כלה וגלה על ראשה ושבעה נרתיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה׃ 3ושנים זיתים עליה אחד מימין הגלה ואחד על שמאלה׃ 4ואען ואמר אל המלאך הדבר בי לאמר מה אלה אדני׃ 5ויען המלאך הדבר בי ויאמר אלי הלוא ידעת מה המה אלה ואמר לא אדני׃ 6ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר יהוה אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר יהוה צבאות׃ 7מי אתה הר הגדול לפני זרבבל למישר והוציא את האבן הראשה תשאות חן חן לה׃

8ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ 9ידי זרבבל יסדו הבית הזה וידיו תבצענה וידעת כי יהוה צבאות שלחני אלכם׃ 10כי מי בז ליום קטנות ושמחו וראו את האבן הבדיל ביד זרבבל שבעה אלה עיני יהוה המה משוטטים בכל הארץ׃

11ואען ואמר אליו מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאולה׃ 12ואען שנית ואמר אליו מה שתי שבלי הזיתים אשר ביד שני צנתרות הזהב המריקים מעליהם הזהב׃ 13ויאמר אלי לאמר הלוא ידעת מה אלה ואמר לא אדני׃ 14ויאמר אלה שני בני היצהר העמדים על אדון כל הארץ׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Zechariah 3
Top of Page
Top of Page