זכריה 5
Hebrew Bible OT and NT

1ואשוב ואשא עיני ואראה והנה מגלה עפה׃ 2ויאמר אלי מה אתה ראה ואמר אני ראה מגלה עפה ארכה עשרים באמה ורחבה עשר באמה׃ 3ויאמר אלי זאת האלה היוצאת על פני כל הארץ כי כל הגנב מזה כמוה נקה וכל הנשבע מזה כמוה נקה׃ 4הוצאתיה נאם יהוה צבאות ובאה אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת עציו ואת אבניו׃

5ויצא המלאך הדבר בי ויאמר אלי שא נא עיניך וראה מה היוצאת הזאת׃ 6ואמר מה היא ויאמר זאת האיפה היוצאת ויאמר זאת עינם בכל הארץ׃ 7והנה ככר עפרת נשאת וזאת אשה אחת יושבת בתוך האיפה׃ 8ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל תוך האיפה וישלך את אבן העפרת אל פיה׃ 9ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה את האיפה בין הארץ ובין השמים׃ 10ואמר אל המלאך הדבר בי אנה המה מולכות את האיפה׃ 11ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער והוכן והניחה שם על מכנתה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Zechariah 4
Top of Page
Top of Page