שיר השירים 8
Hebrew Bible OT and NT

1מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבוזו לי׃

2אנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני׃

3שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני׃

4השבעתי אתכם בנות ירושלם מה תעירו ומה תעררו את האהבה עד שתחפץ׃

5מי זאת עלה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך׃

6שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה׃

7מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃

8אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה נעשה לאחתנו ביום שידבר בה׃

9אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז׃

10אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום׃

11כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף׃

12כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו׃

13היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני׃

14ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Song of Solomon 7
Top of Page
Top of Page