תהילים 79
Hebrew Bible OT and NT

1מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך שמו את ירושלם לעיים׃

2נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו ארץ׃

3שפכו דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר׃

4היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃

5עד מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו אש קנאתך׃

6שפך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו׃

7כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו׃

8אל תזכר לנו עונת ראשנים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד׃

9עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך׃

10למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע בגיים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך׃

11תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה׃

12והשב לשכנינו שבעתים אל חיקם חרפתם אשר חרפוך אדני׃

13ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 78
Top of Page
Top of Page