תהילים 149
Hebrew Bible OT and NT

1הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים׃

2ישמח ישראל בעשיו בני ציון יגילו במלכם׃

3יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו׃

4כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃

5יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם׃

6רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם׃

7לעשות נקמה בגוים תוכחת בל אמים׃

8לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל׃

9לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכל חסידיו הללו יה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 148
Top of Page
Top of Page